Živý TV přenos diskuse odborníků na TRAM dopravu

Sledujte na našich webových stránkách již tuto středu 29. března od 15.00 hodin živý TV přenos z diskuse odborníků na téma Tramvaj v 21. století – význam tramvajové dopravy při ekologizaci hromadné dopravy – nové technologie výstavby a provozu tramvajových tratí a vozidel. Setkání odborníků na veřejnou hromadnou dopravu pořádá statutární město Ostrava spolu s Dopravním podnikem Ostrava. Máte unikátní příležitost zeptat se diskutujících na cokoli ohledně projektu Nová tramvaj Poruba. Své dotazy můžete zasílat prostřednictvím e-mailu tramvajporuba@silverbc.cz nebo formou SMS zprávy na telefonní číslo 607 159 162, a to v době od 12 do 17 hodin. Během diskuse budou odborníci na vaše dotazy postupně odpovídat.

 

Diskutovat budou:

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., vedoucí Ústavu železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební VUT v Brně

Ing. Miroslav Penc, Ph.D., vedoucí jednotky Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Boleslav Knapik, Dyrektor inwesticji i infrastruktury, Tramwaje Slaskie (Katowice)

Jiří Pohl, engineer senior, Siemens – Rail Systems Division

Ing. Vladimír Lollek, jednatel společnosti E-expert, spol. s r.o. – poradenství v oblasti prostředí se zaměřením na kvalitu ovzduší

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy

JUDr. Lukáš Semerák, člen Rady města Ostravy pro oblast dopravy a dopravně-správních činností

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Ing. Martin Chovanec, technický a investiční náměstek, Dopravní podnik Ostrava, a.s.

 

Těšíme se na Vaše dotazy!