Vybrán zhotovitel projektové dokumentace

Rada města na své schůzi 10. ledna 2017 vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení k zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba. Tím se stala firma SUDOP Brno, spol. s r.o., která za vyhotovení projektové dokumentace požadovala nejnižší cenu. Dalším důvodem výběru byla skutečnost, že firma má velké zkušenosti s projektováním odhlučněných tramvajových tratí v městském prostředí.

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba (DÚR a IČ)“, poř. č. 163/2016

Usnesení číslo: 05514/RM1418/79 (zn. předkl.) 05

Rada města 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4: Společnost pro DÚR „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“.

Odkaz zde: http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/usneseni-rady/volebni-obdobi-2014-2018/volebni-obdobi-2014-2018/copy2_of_r79..pdf