Záměr výstavby nové trati podstoupí komplexní posouzení vlivu na životní prostředí

Výstavba nové tramvajové trati v Porubě bude rozhodnutím krajského úřadu podléhat takzvané velké EIA, tedy komplexnímu posouzení vlivu na životní prostředí. „Nejsme tímto rozhodnutím nějak zásadně překvapeni. Já fakt, že se bude dělat ‚velká EIA‘ vítám, protože si myslím, že se vyhneme jakýmkoliv komplikacím v budoucnu, včetně zpochybňování toho, zda bylo případné zjišťovací řízení objektivní,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Dokumentace EIA bude po předložení krajskému úřadu opět projednána s dotčenými správními úřady a s veřejností, kdy se každý může k dokumentaci vyjádřit. Město Ostrava navíc nechá udělat v souvislosti s plánovanou tratí průzkum veřejného mínění. Jeho výsledek by měl být jedním z hlavních faktorů při rozhodování o stavbě. Rozhodnutí, zda bude město v přípravě projektu pokračovat, by mělo padnout ještě letos, aby se stihly čerpat peníze z evropských fondů, které by měly pokrýt až 85 procent nákladů.