Plánované trasy rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě

V současné době probíhá zhotovení projektové dokumentace, která počítá s vedením nové tratě od nákupního centra Globus přes ulici Průběžnou až na zastávku Duha. Dále jsou ve hře dvě větve pokračování. První z nich je vedení tratě od Duhy po ulici 17. listopadu až na křižovatku s ulicí Opavskou. Druhou větev představuje vedení nové tratě po ulici Bedřicha Nikodéma a napojení na stávající tramvajovou trasu na ulici Martinovskou.

Trasa

Délka tratě: cca 2,9 km

Průběžné zastávky: 5 (Pustkovecká, Duha, Průběžná, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště) a koncová zastávka Opavská.

O tom, zda budou reálně proveditelné obě trasy, nebo jen jedna z nich, více napoví projektová dokumentace. Ta přesně popíše stavební a finanční náročnost obou tras. Stavba by pak měla trvat zhruba 2 roky.