Při projektování a výstavbě nového tramvajového spojení v Porubě budou použity ty nejmodernější technologie. A to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace těchto moderních technických řešení pak výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje.

Protihluková opatření

V rámci konkrétních příkladů protihlukových opatření můžeme zmínit nový podúrovňový soustruh na soustružení tramvajových kol v areálu DPO, vkládání gumových prvků do profilu tratě (tzv. rohože a bokovky) nebo protihlukový travnatý povrch kryjící tramvajový pás. Mimo to ale budou na nové porubské lince nasazeny i nejmodernější tramvajové soupravy značky Stadler, které jsou vybaveny dvojnásobným odpružením každé nápravy.

Některé z těchto prvků v letošním roce byly, nebo budou použity při rekonstrukci tratě na ul. Nádražní na nám. Sv. Čecha (zcela nová odhlučněná konstrukce svršku trati), nebo rekonstrukci tratě na ul. Výškovické u Kotvy (zatravněný svršek trati, který netvoří bariéru).

Při výběru dodavatele projekčních prací bylo jedním z výběrových kritérií i předchozí zkušenost s konstrukcí odhlučněných tratí. Zhotovitelem projektové dokumentace pro rozšíření tramvajových tratí v Ostravě-Porubě je společnost SUDOP Brno, spol. s r.o.

Níže naleznete odkazy na stránky prezentující zmiňované technologie a příklady jejich využití v České republice i v zahraničí.

http://brens.cz/

https://www.edilonsedra.com/track-system/

Odborně

Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy. O relevanci tohoto přístupu pak muže svědčit například nedávné prodloužení trasy linky č. 26 ve Vídni nebo linky č. 3 v polské Częstochowe. Mimo těchto praktických příkladů však lze argumentovat i řadou odborných studií, z nichž zde uvádíme materiály European Rail Research Advisory Council, Victoria Transport Policy Institute či disertační práci Bronislava Gabryše, která se zabývá přímo lokalitou 7. a 8. porubského obvodu.

European Rail Research Advisory Council: http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/errac_metrolr_tramsystemsineurope.pdf

Victoria Transport Policy Institute: http://www.vtpi.org/bus_rail.pdf

Bronislav Gabryš: http://dspace.upce.cz/handle/10195/63958