V první polovině roku 2018 byla zpracovávána projektová dokumentace pro územní řízení. V květnu 2018 byl koncept dokumentace pro územní řízení (DUR) zaslán městským obvodům Poruba a Pustkovec k připomínkám. Jejich připomínky byly následně téměř beze zbytku zapracovány a finální podoba DUR byla předložena zastupitelstvům obvodů k projednání.

Následně bylo podáno oznámení záměru projektu o posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. V tomto případě se jedná o DUR k trase č. 1. Po dopracování dokumentace byla tato znovu zpřístupněna veřejnosti na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraj.

Březen 2020

Předložení přepracované dokumentace pro EIA

Duben 2019

Předpoklad - výsledky EIA

Červen 2018

Žádost o posouzení vlivů stavby na životní prostředí

Červen 2018

Veřejné projednání projektu s občany v Domově Slunečnice

Leden 2017

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba se stala firma SUDOP Brno, spol. s r.o.

Září 2016

Statutární město Ostrava vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba.

Červenec 2014

Statutární město Ostrava zveřejnilo projektový záměr.