Pro novou tramvajovou trať je polovina dotázaných obyvatel, proti je třetina

Polovina dotázaných Ostravanů souhlasí se záměrem výstavby tramvajové trati v 7. a 8. obvodu v Porubě, třetina je proti a ostatní na věc nemají názor. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění, který se uskutečnil v září a říjnu letošního roku, a při němž renomovaná společnost STEM/MARK vyzpovídala 1516 Ostravanů ve věku od 18 do 75 let.

„Zadáním průzkumu jsme reagovali na dosavadní průběh veřejných debat a diskusí o projektu, cílem bylo ověřit jak názor veřejnosti na projekt, tak informovanost o něm. Výsledky průzkumu ukazují, že si Ostravané zastavení přípravy projektu nepřejí a zároveň se potvrdily např. obavy z výstavby i kvality provedení celé trati. Chci zopakovat, že názor veřejnosti bereme vážně. V následujícím období se proto budeme věnovat nejen přípravám výstavby trati, ale také dalšímu předávání informací veřejnosti,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Nejvíce dotázaných je z Poruby a Pustkovce
Tazatelé oslovovali respondenty na území celého města. Největší část z nich ale tvořili obyvatelé nejvíce dotčených městských obvodů, tj. Poruby a Pustkovce. O záměru výstavby ví 9 z 10 obyvatel Pustkovce, více jak tři čtvrtiny lidí z Poruby a každý druhý obyvatel Ostravy, aktivně se však o výstavbu zajímá pouze pětina občanů v Porubě i Pustkovci a informace o ni obyvatelé získávají především od známých.
S výstavbou častěji nesouhlasí lidé, kteří více cestují autem a méně využívají městskou hromadnou dopravu. Vyšší podporu má mezi mladší generací a seniory. Na nové tramvajové trati lidé nejvíce oceňují zlepšení dopravního spojení, snížení automobilové zátěže a pozitivní vliv na životní prostředí. Největší obavy plynou z délky stavby, hlučnosti a možného úbytku zeleně.
„Veřejnost se podle výsledků průzkumu obává dopadů stavby na životní prostředí. Jaký vliv na jeho kvalitu bude mít realizace záměru, ukáže studie EIA, která právě vliv staveb na životní prostředí vyhodnocuje. Hotová by měla být příští rok v březnu, kdy budeme mít k dispozici vedle názorů veřejnosti také vyjádření odborníků,“ dodal primátor Tomáš Macura.

Kdo je pro trať a kdo proti
Záměr prodloužení tramvajové tratě hodnotí pozitivně 50 % Ostravanů, 34 % je naopak proti a 16 % dotázaných na věc nemá jasný názor. Kladněji se k nové trati staví Porubané, kde se pro prodloužení tratě na 7. a 8. porubský obvod vyslovilo 52 % dotázaných, proti bylo 33 %. Obyvatelé Pustkovce většinově s výstavbou nesouhlasí (60% dotázaných bylo proti, 34% pro), zároveň však projevili výrazně největší nespokojenost s dostupností tramvajové dopravy.

Finance z Evropské unie
Trať by měla vést od Slovanu k Duze a dále až k hypermarketu Globus. K její výstavbě mají být využity nejmodernější technologie, které umožňují provoz s nízkou hlučností. Projekt pracovně nazvaný Ekologizace veřejné dopravy v Porubě je připravován intenzivně od roku 2014. Plán na rozšíření tramvajové trati na sever Poruby je však starý několik desítek let. Tramvajová doprava, která v místě neprodukuje žádné emise, je považována za nejekologičtější způsob hromadné přepravy osob. Poruba realizací projektu může získat jednu z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě. Celý projekt za přibližně miliardu korun by měl být až z 85 % financován prostředky Evropské unie.
„Prostředky z Evropské unie máme předjednané a důležitý je termín čerpání, což je rok 2022. Studie EIA by měla být hotova do března příštího roku, případná samotná výstavba by se uskutečnila v letech 2020 až 2022,“ informovala náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.