Pozvánka na veřejné projednávání „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil termín veřejného projednávání záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání se bude konat v pondělí 15. června v 15:30 v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Termín: 15. 6. 2020

Místo: Aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, místnost NA 1

Čas: 15:30

Tato informace je zveřejněna na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí Posuzování vlivů – EIA, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba. Veškeré informace o záměru jsou zveřejněny také na webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105.