Pokračujeme v přípravě projektu

Město Ostrava pokračuje v přípravě projektu nové tramvajové trati v Porubě. V těchto dnech se odevzdávají podklady na krajský úřad Moravskoslezského kraje pro vyhodnocování vlivu trati na životní prostředí, tzv. EIA. Jde o proces, který může trvat několik měsíců, ale i rok.
Při přípravě projektu pro nás byla vždy rozhodující jeho kvalita a minimalizace případných negativních dopadů na život obyvatel Poruby a Pustkovce. K těm patří např. i délka samotné výstavby trati a s tím související dočasná dopravní omezení.

S ohledem na blížící se konečný termín pro realizaci projektů podpořených ve stávajícím programovém období, vzrostlo riziko, že by stavba byla stihnutelná pouze za cenu výrazného zrychlení doby samotné výstavby a výrazným omezením dopravní dostupnosti v lokalitě. Rozhodli jsme se proto požádat o financování projektu až v následujícím programovém období. Po získání rozhodnutí EIA bude probíhat územní řízení, další dva stupně projektové dokumentace a k vlastnímu zahájení stavby by mohlo dojít v letech 2021 nebo 2022.