Podobné projekty ve světě: OLSZTYN (Polsko), WASHINGTON (USA)

POLSKÝ OLSZTYN CHCE JEŠTĚ LETOS ZAHÁJIT STAVBU DALŠÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ

  1. 3. 2017

Polské město Olsztyn není zapotřebí čtenářům našeho časopisu blíže představovat. Jedná se o jediné polské sídlo, v němž se podařilo prosadit myšlenku výstavby zcela nového tramvajového provozu, který slouží veřejnosti od prosince 2015. A s výsledky provozu jsou město i občané prozatím spokojeni. Stávající síť je tvořena de facto jedinou tratí, z níž vycházejí celkem dvě krátké odbočné větve. V provozu jsou momentálně tři linky, přičemž město se potýká s nedostatkem vozidel (k dispozici je 15 vozů Solaris Tramino), což provoz poněkud omezuje.

Město od počátku proklamovalo, že by nechtělo zůstat u zřízené první etapy tramvajové sítě, ale postupně vytvořit také další trasy. Plánovanou druhou etapu rozvoje rozdělilo na dvě části, přičemž v případě té první zažádalo o dotaci z EU. A bylo úspěšné. Dne 28. 2. 2017 podepsal starosta města Piotr Grzymowicz na půdě ministerstva pro rozvoj smlouvu, která by měla Olsztynu zajistit 144,9 mil. zlotých (cca 900 mil. Kč) z unijních prostředků. Tato částka představuje zhruba 70 % z celkových odhadovaných nákladů na výstavbu nově plánované trati a nákupu vozidel, jež činí 208 mil. zlotých (zhruba 1,29 mld. Kč). Ve skutečnosti však bude potřebný objem finančních prostředků ještě vyšší, protože město v rámci výstavby předpokládá realizaci dalších úprav (silniční sítě, inženýrských sítí atp.), které představují vyvolané investice, jež nelze profinancovat z bruselských peněz. Očekává se tedy, že výstavba první části druhé etapy spolkne 255,1 mil. zlotých, tedy okolo 1,58 mld. Kč.

Nová tramvajová trať má mít délku přibližně 6 km a bude v celé délce řešena jako dvoukolejná. Začínat má odbočkou z hlavní trasy na křižovatce ulic aleja Piłsudskiego a ulice Kościuszke (zde by měla vzniknout velká tramvajová křižovatka, neboť jde zároveň o místo, kde již nyní odbočuje linka číslo 1 do centra ke konečné Wysoka Brama) a směřovat by měla na jih města k terminálu Pieczowo. Výhledově se pak plánují další dílčí prodloužení (směrem k nádraží i k současné konečné na jihu města Kanta), čímž by měl vzniknout obrovský okruh. Stále se rovněž počítá s vybudováním prodloužení linky č. 3 do univerzitního kampusu. Na tyto investiční akce ovšem prozatím nejsou zajištěny finanční prostředky.

Určitým problémem se jeví také nákup vozidel. Přiklepnutá dotace výrazně přispěje na nákup 10 vozů, město by jich však chtělo pořídit 14, protože je nutné posílit také stávající flotilu. Proto jsou hledány cesty, jak čtveřici dalších vozů financovat. Zajímavostí je, že se město již zabývalo i myšlenkou, že v případě že by se mu nepodařilo nová vozidla dostatečně rychle obstarat, mohlo by na přechodnou dobu přikročit i k nákupu ojetin. Je však všeobecně vnímáno, že by tento krok mohl atraktivitu moderního tramvajového provozu poněkud srazit, takže starší tramvaje přicházejí v úvahu opravdu jen jako krajní řešení.

Výběrové řízení na stavbu nové tramvajové trati by mělo být vypsáno ještě v květnu nebo červnu letošního roku. Stavební činnost by měla být zahájena bezprostředně po výběru dodavatele, tedy ještě na konci roku 2017, případně na počátku roku 2018. Dokončení celé trati je pak optimisticky předpokládáno už na počátku roku 2019.

http://www.cs-dopravak.cz/zpravy/2017/3/5/polsk-olsztyn-chce-jet-letos-zahjit-stavbu-dal-tramvajov-trat/

 

 

DO WASHINGTONU SE 27. 2. 2016 VRÁTÍ TRAMVAJE

  1. 2. 2016

Washington, D.C. ohlásil, že dne 27. 2. 2016 otevře svůj tramvajový provoz. Tramvaje se do ulic města navrátí po 54 letech. Chybět u toho nebudou ani vozidla vyrobená v ČR.

Slavnostní ceremoniál spuštění provozu je naplánován na 27. 2. 2016 na křižovatce ulic 13th street a H street od deseti hodin. Otevření tramvajové linky, na níž budou sloužit tři tramvaje Inekon Trio 12 vyrobené v ČR a další tři vozy United Streetcar 100 vyrobené dle licence Škody Transportation přímo ve Spojených státech, se podařilo s několikaletým zpožděním oproti původním plánům. Vlna nadšení po nových tramvajových provozech, která zasáhla USA po roce 2000, byla díky průtahům ve stavbě tratí ve Washingtonu, D.C. silně zbrzděna a místní problémy se staly hlavním pohonem všech odpůrců nových tramvajových tratí, což v některých městech vedlo až k zastavení již rozběhlých přípravných prací na projektech. Postup výstavby tramvajových tratí ve Washingtonu, D.C. se tak stal bez nadsázky strašákem pro další americká města.

Plány na návrat tramvají do amerického hlavního města se začaly formovat už v 90. letech, přičemž výsledná podoba navržené sítě měla mít přes 53 km. Stavba první linky byla schválena v roce 2002, přičemž tato linka měla směřovat do části Anacostia k místní stanici metra. Stavba tratě začala v roce 2004 a pro provoz na ní byly objednány tři tramvaje od společnosti DPO Inekon, později Inekon Trams (a dnes Inekon Group). Práce na stavbě ale byly brzy zastaveny a znovu obnoveny byly až v roce 2006. Poté se ale znovu několikrát zastavily a první linka fakticky nebyla doposud dokončena. Tramvaje, vyrobené již v roce 2007, byly do Washingtonu, D.C. převezeny v roce 2009. Do provozu ale nezasáhly a dlouhou dobu byly i nevhodně deponovány, což se projevilo mj. na jejich lakování.

Vozidla se nakonec přesunula na druhý projekt tramvajové tratě nazývaný H Street NE/Benning Road Line. Také zde ale došlo ke zpoždění. Původně měla být linka vystavěna v období let 2007–2009, nakonec se ale termíny zprovoznění neustále odsouvaly a stavba neúměrně prodražovala. Testovací provoz na lince začal už v srpnu 2014. Očekávalo se, že tramvaje budou konečně uvedeny do provozu ještě do konce téhož roku. Nakonec jezdily prázdné tramvaje po lince ve zkušebním režimu neuvěřitelný rok a půl. Teprve v únoru 2016 bylo ohlášeno, že cestující se budou moct svézt od 27. 2. 2016.

Ani přes uvedené těžkosti se Washington oficiálně zatím plánů na další rozvoj tramvajové sítě nevzdává a chce v jejich stavbě pokračovat. Ostatně oba konce doposud postavené tratě jsou již uzpůsobené pro protažení kolejí.

http://www.cs-dopravak.cz/zpravy/2016/2/19/do-washingtonu-se-27-2-2016-vrt-tramvaje/