Ráda bych se novou tramvají už svezla. Věřím a doufám, že když je projekt již takto pěkně namalovaný na papíře, že jej taky budete umět dotáhnout do konce a postavit doufám obě tramvajové trati – k Duze a ke Globusu. Učím na vysoké škole a s tramvají souhlasím já i většina mých studentů ve třídě. S odpůrci naopak nesouhlasím. Víte, ne se všemi lidmi lze najít shodu. Odpůrci byli, jsou a budou. Tak to prostě je, vždycky bylo a bude. Řadím se ale mezi příznivce nové tramvajové trati a s výstavbou souhlasím.

Děkujeme za podporu projektu Nová tramvaj Poruba. Pokud všechno dobře dopadne, věříme, že se obě navržené tratě postaví. Záleží ale na výsledcích DÚR (projektové dokumentace), která se nyní zpracovává a hotová by měla být koncem února 2018. O vývoji projektu vás budeme informovat. Zachovejte nám přízeň!

Jitka Adamovská

Ostrava-Poruba

S novou tramvajovou tratí vysoce souhlasím. Budu velice rád za novou tramvajovou trať, protože se od Duhy dostanu přímočaře do Fakultní nemocnice za 5 minut, což v současnosti bohužel není možné. Dosud jezdím vyhlídkovou bus linkou 40, kterou to trvá 25 minut, protože objíždí celou Porubu. Snad se již věci vyvinou k lepšímu a dostanu se do nemocnice přímočaře. Také na Hlavní třídu se dostanu rychleji, takže jsem jednoznačně pro tramvaj. Pojede od Duhy až ke koupališti, do Vřesiny, Kyjovic – bez přestupu. Další výhodou je fakt, že ze zastávky Třebovická není možné přímé tramvajové spojení se zastávkou Duha. K Duze pouze s přestupem a opět vyhlídkovou linkou 40, která nemá nic společného s rychlým plnohodnotným spojením – je to okružní bus. Takže k Duze v současnosti z Třebovické minimálně půl hodiny a to s přestupováním. S novou tramvají se propojí Třebovická s Duhou za 7 minut. Čili 5. a 8. Obvod se propojí. Jinak mnoho lidí bydlí na Opavské ulici přímo u tramvaje celý život a nikdy by je nenapadlo něco hlásat proti tramvaji, nikdy. Bydlí u tramvaje celý život a nevadí jím to - ať se jich klidně petiční výbor zeptá, zda jim vadí tramvaj. Novou tramvaj vítám. Kéž by se postavily všechny 4 navrhované tramvajové tratě, a to včetně výstavby vnitroporubského tramvajového okruhu.

Děkujeme za podporu projektu Nová tramvaj Poruba! Věříme, že se minimálně jedna z navržených TRAM tratí postaví. Pokud z DÚR, která se teď vypracovává (hotová by měla být koncem února 2018), vyplyne realizovatelnost obou TRAM tratí, pak se postaví obě. V tuto chvíli ale nic není rozhodnuto a nic není definitivní. Je potřeba vyčkat na závěry projektové dokumentace. Prosíme tedy o trpělivost, budeme průběžně o vývoji projektu informovat a věříme, že Vás nakonec potěšíme...

Ing. Vlastimil Galovič

Ostrava-Poruba

Když vidím paní mluvčí odpůrců tratě, jak neustále protestuje, tak musím říct, že na mě už působí směšně. To je tak trapné neustále odporovat nové trati, když většina lidí kromě vesničanů trať chce, a dovolím si říct, že potřebuje. Poruba dosud není kompletně propojena tramvajovou sítí. I já jsem tedy zastánkyní příznivců prodloužení tramvajové trati, tudíž výstavbu podporuji a podpořím. Přeji úspěch projektu.

Moc děkujeme za podporu projektu Nová tramvaj Poruba! Věříme, že se minimálně jedna z navržených TRAM tratí skutečně postaví. Pokud z projektové dokumentace (tzv. DÚR, která se teď vypracovává a hotová by měla být koncem února 2018), vyplyne realizovatelnost obou TRAM tratí, pak se postaví obě. V tuto chvíli ale nic není rozhodnuto a nic není definitivní. Je potřeba vyčkat na výsledky projektové dokumentace. O vývoji projektu vás budeme průběžně informovat. Zachovejte nám přízeň…

Tatiana Welhelmová

Ostrava

Když se neustále dohadují odpůrci s podporovateli výstavby, navrhuji kompromis. Ať se prodlouží tramvajová trať pouze na zastávku Duha, kde vznikne točna tramvají a velké náměstí. A ke Globusu budou pokračovat autobusy. Tramvaj k Duze podporuji z důvodu přímého rychlého propojení Duhy, Hlavní třídy s Fakultní nemocnicí pro ty, kteří nemají auto, což jsem i já. Tramvaj od Duhy k nemocnici bych využívala i na Hlavní třídu.

Děkujeme za podporu projektu Nová tramvaj Poruba! Posouzení všech možných variant bylo součástí studie proveditelnosti a jako nejvhodnější byly k dalšímu dopracování určeny trasy, které jsou v rámci projektu Nová tramvaj Poruba prezentovány jako Varianta č. 1 a č. 2. Nyní se k oběma tratím zpracovává projektová dokumentace (DÚR). V tuto chvíli tedy nejde o vymýšlení nějakého kompromisu, kterým by se dalo zavděčit všem. To by se asi stejně nikdy nepodařilo… Sto lidí sto chutí… I tak se ale vedení města a DPO snaží vyjít veřejnosti maximálně vstříc.
Na základě podnětů a připomínek obvodů dotčených případnou stavbou nových tramvajových tratí i veřejnosti např. nechalo zapracovat připomínky do připravované dokumentace… ta by měla být hotová koncem února 2018. Dokud nejsou známy výsledky dokumentace, nelze jednoznačně říci, zda a která z navržených TRAM tratí se skutečně postaví. Prosíme tedy o trpělivost, budeme Vás průběžně o vývoji projektu informovat a věříme, že Vás nakonec potěšíme...

Linda Gabčíková

Ostrava-Martinov

Na stránkách uvádíte pochvaly od občanů Poruby, ale i jiných části města Ostravy. Chtěl jsem se zeptat, proč se neptáte občanů dotčených obvodů a odsuzujete petice, na něž občané mají právo? Části Poruby, jimiž povede nová tramvajová linka, budou vypadat nádherně s těmi sloupy a trolejovým vedením. A až zrušíte tramvajovou vozovnu v Porubě a postavíte novou za Globusem, občané budou nadšení při večerním zatahování tram vozů a ranním vyjíždění a věřím, že Vám znovu „poděkují“. Takoví, kteří rozhodovali bez podílu občanů, už tady byli. Je potřeba se poučit.

Na webových stránkách projektu Nová tramvaj Poruba uvádíme všechny došlé dotazy týkající se tohoto projektu a odpovědi na ně (tedy ne jen ty pozitivní!!). Žádné petice neodsuzujeme a právo na ně také nikomu neupíráme. Ale je nutné uvést, že jak petice odpůrců vůči tomuto projektu, tak i petice podporovatelů projektu nevznikla z podnětu vedení města Ostravy či DPO a ani jeden z těchto subjektů se tedy na těchto peticích (sbírání podpisů, jejich propagaci apod.) nepodílí! Nevylučujeme ale možnost, že do budoucna může k nějakému oficiálnímu průzkumu mínění obyvatel o tomto projektu dojít.
Nelze také říci, že by vedení města a DPO s veřejností o tomto záměru postavit nové TRAM trati v Porubě nekomunikovalo. Proběhlo několik veřejných jednání či setkání vedení města a DPO s občany dotčených obvodů (byl na nich představen záměr vedení města postavit nové TRAM tratě v této lokalitě, byl představen projekt, pro potřeby informování veřejnosti byl také zřízen informační portál novatramvajporuba.cz, kde lze k projektu nalézt potřebné informace, lze se ptát jak na uvedené e-mail. adrese, facebookový profil, a v případě potřeby můžete kontaktovat vedení svého obvodu nebo přímo města Ostravy či DPO). Takže prostor ke komunikaci o projektu je zde stále a velký… A až budou známy závěry projektové dokumentace k tomuto projektu, která se nyní zpracovává (a do níž se mimo jiné zapracovávají i připomínky dotčených obvodů k navrženým TRAM tratím), bude s nimi veřejnost seznámena.
Pokud jde o stěhování vozovny z Poruby. V tuto chvíli není stěhování vozovny na pořadu dne, byť se o tom v dlouhodobém horizontu stále uvažuje.

Vilém Lukeš

Ostrava-Poruba, 7. obvod

POCHVALA: Chtěla bych město pochválit za realizaci nového tramvajového projektu ke globusu a poděkovat. Nyní jste u mne s láskou nejlepší vedení města, kterého si velice velice vážím a věřím, že nová tramvaj bude vybudována. Ráda bych již novou tramvajovou tratí jezdila a budu ji využívat. Ještě jednou srdečné poděkování městu, jakmile se to úspěšně celé postaví, otevřu šampaňské a oslavím to, na ten okamžik se již tak rok těším:-) Přeji hezký den zatím nejlepšímu vedení města (konečně se vyvíjejí perfektní projekty, kterými jsem potěšena, a vážím si současného vedení města)
P.S. Prosím nenechte se odradit lidmi, kteří chodí do Slunečnice v Porubě jen protestovat a nadávat. Prosím ignorujte je, nadávají na vše nové, nadávají na všechno, ignorujte takové lidi, prosím.

Děkujeme za zájem o projekt a jeho podporu. Věříme, že vše dobře dopadne a nové TRAM trati se na 7. a 8. porubský obvod postaví. V tuto chvíli je ale projekt ve stadiu návrhu, tzn. zpracovává se projektová dokumentace, která by měla být hotová letos na podzim. Teprve ta napoví, jestli jsou navržené trasy trati realizovatelné. O výsledcích Vás budeme samozřejmě informovat. Takže prosíme o trpělivost a zachování přízně.

Kamila Klubalová

Ostrava-Poruba

Omlouvám se, že opět píši, ale nastala přesně ta situace, kterou jsem očekával, a vy jste mi ji vyvracela. Cena nemovitosti rozhodně nestoupla, jak jste mi tvrdila. Nyní prodávám svůj byt na ul. Zdeňka Štěpánka, který je ve vchodu stojícím asi 10 m od ul. Průběžné. Na byt přišlo spoustu zájemců a mnoho z nich si zjistilo na internetu, že se zde má stavět tramvajová trať a byt i přes předchozí zájem nechtějí. Když jsem se ptal na konkrétní důvod, tak řekli, že nechtějí za okny tramvaje. Mohu Vám tedy říci, že cena nemovitostí rozhodně nevzrostla, určitě se snížila a vzhledem k poloze bytu je nyní téměř neprodejný. Kdo mi doplatí rozdíl ceny, když ji musím snižovat jen kvůli tramvajím? Běžná cena bytu 3+1 v této lokalitě se pohybuje v rozmezí 1,6 milionu (byty v původním stavu bez zásahu majitelů), do 2,4 milionu (po kompletní rekonstrukci). Kdo mi doplatí ten rozdíl ceny???
Očekávám Vaši odpověď.

Do ceny nemovitosti a její prodejnosti se promítá celá řada faktorů - od dostupnosti MHD, škol, školek přes obchody a markety, zdravotnických zařízení, ale i to, jestli je byt v osobním nebo družstevním vlastnictví, v kterém je podlaží, na které světové strany jsou situována okna, zda byt vlastní malé nebo velké družstvo, jak je to se společenstvím vlastníků, jestli je dům, v němž se byt nachází, po revitalizaci = zateplení, jsou tam plastová okna, výtah, bezbariérový přístup, nové odpady, jestli je po rekonstrukci samotný byt, nebo je v původním stavu, jestli má balkon nebo lodžii, sklep, jestli je na bytě (resp. domu, v němž se nachází) dluh-úvěr, jak moc je vysoký, jaká je jistina daného bytu, kolik se měsíčně platí do fondu oprav, jaké jsou náklady na teplo, kolik stojí voda atd. atd. Od výše uvedených faktorů se odvíjí prodejnost nemovitostí a doba, za kterou se podaří nemovitost prodat, a některé se prodávají skutečně velmi dlouho. Záleží také na tom, jestli byt prodáváte sám, nebo přes nějakou šikovnou realitní kancelář atd. atd. atd.
Navíc aktuální ceny nemovitostí na trhu nejen v Moravskoslezském kraji, ale i na jiných místech ČR, přesahují jejich skutečnou hodnotu (jsou našponované, předražené). Vývoj cen si můžete ověřit v některé renomované realitní kanceláři, která v Ostravě působí. Byt je dlouhodobá investice (pro mnohé lidi doslova životní), takže je přirozené, že si nekoupí první, do kterého se jdou podívat! Navíc jedna věc je nemovitost za určitou cenu prodávat a druhá věc je skutečně ji prodat!! (je jasné, že v realitkách našponují cenu na maximu, protože o to vyšší mají provizi). V Ostravě je převis nabídky nad poptávkou, prodej souvisí i se zaměstnatelností v místě, resp. mírou nezaměstnaností, úrokovými sazbami hypoték apod. Ekonomicky uvažující kupující-investor si počká, až opět půjdou ceny nemovitostí dolů, a ony již brzy budou muset začít klesat (klasická sinusoida, přirozený vývoj - po každém vrcholu následuje pokles...), nebo bude pečlivě vybírat a zvažovat, do jakého bytu za tak vysokou cenu bude investovat (a v Ostravě je opravdu z čeho vybírat!! prohlédněte si volně přístupné nabídky realitních kanceláří a srovnejte s vlastní nemovitostí, kterou k prodeji nabízíte, prodejní cenou apod.).
Za stávající situace vám jakožto prodávajícímu lze doporučit prodávat za každou cenu, protože i tak na nemovitosti oproti její skutečné hodnotě vyděláte, ale kupujícímu (který není tlačen tím, že by neměl kde bydlet), pokud nemá sjednanou hyper výhodnou hypotéku s fixací na X let a i přeplatek na samotné ceně nemovitosti by se mu tedy vyplatil, by měl vyčkat na příhodnější dobu k investování do nemovitosti.
Faktorů, které ovlivňují cenu a prodejnost nemovitosti v lokalitě, je velká řada a existence či neexistence TRAM v místě je jen jeden z velké řady faktorů. Nelze tedy jednoznačně vyčíslit vliv existence tramvajové trati na prodejnost Vašeho či jiného bytu (navíc když ještě není ani rozhodnuto, že se v blízkosti Vaší nemovitosti nová TRAM trať bude skutečně stavět). V tuto chvíli se stále čeká na výsledky projektové dokumentace. Teprve na jejich základě bude zřejmé, zda je některá z navržených TRAM tratí realizovatelná a bude ji možné postavit.

Ondřej Novák

Ostrava-Poruba

Projekt se mi líbí, díval jsem se na plány a vypadá dobře. Novou trať využiji jak přes týden do práce, tak během víkendu do Globusu.

Děkujeme za Váš mail a podporu projektu. Věříme, že se navržené tratě postaví - v tuto chvíli ale není nic definitivní, protože se teprve zpracovává projektová dokumentace (DÚR). Teprve z ní vyplyne, zda jsou navržené tratě realizovatelné. Až bude hotová, tak Vás s výsledky seznámíme.

Andrej Schmidt

Ostrava

Jela jsem z Poruby autobusem a to už nikdy neudělám. Zacpané ulice, kolony, stání v koloně, zpoždění obrovské, pro Porubáky ještě jednou: v Porubě vždy pojedu raději tramvají než autobusem a plně podporuji výstavbu nové tramvaje ke Globusu. Tramvaj totiž vždy projede bez zpoždění a jen autobusy stojí v koloně. Autobusem v Porubě už nikdy! Jedině tramvají, ta nemá omezení v kolonách jako autobusy.

Děkujeme za podporu projektu Nová tramvaj Poruba.

Eva Vílková

Ostrava-Zábřeh

Dobrý den, jsem z 8. Obvodu (Otakara Jeremiáše) a chci se jen zeptat, jestli by nebylo rozumnější vést tramvaj od Slovanu k Duze a pak tady přes Otakara Jeremiáše ke Globusu. To by výrazně usnadnilo už tak špatné cestování na Porubu vozovnu a v noci je to tady na tramvaj velmi daleko. S novou tramvají plně souhlasím. I my občané 8. obvodu máme právo na spojení!

Posouzení všech možných variant bylo součástí studie proveditelnosti a jako nejvhodnější byly k dalšímu dopracování určeny trasy, které jsou v rámci projektu Nová tramvaj Poruba prezentovány (jako Varianta č. 1 a č. 2). V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena, jak konkrétně bude vypadat a jestli je vůbec realizovatelná, vyplyne z projektové dokumentace (DÚR). Ta se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Takže je nutné vyčkat na výsledky dokumentace. V tuto chvíli tedy není nic definitivní. Prosíme o trpělivost, na jakékoli závěry je zatím brzy. O vývoji projektu vás budeme informovat…

Marek Lesnák

Ostrava-Poruba

1) Existuje relevantní podklad, studie apod., zda dojde ke znatelnému úbytku emisí v dotčené lokalitě výstavbou tramvaje? Se započítáním zvýšené sekundární prašnosti kvůli úbytku zeleně, zpomalení automobilové dopravy a v důsledku toho k vyšším emisím z aut atd. Např. formou procentuálního snížení škodlivin v ovzduší, aby bylo zřejmé, zda zlepšení ovzduší bude občany alespoň minimálně zaznamenatelné? Pokud vezmeme emise z množství aut, které v dotčených oblastech projíždějí, a zároveň fakt, že autobusy na CNG mají minimum škodlivin, není argument snížení emisí pouze alibismus?
2) Často zaznívá argument, že v dotčené oblasti jedna tramvaj nahradí více autobusů, znamená to, že by se snížila frekvence MHD v této oblasti? Pokud ne, je argument velikosti tramvaje oproti autobusu irelevantní, autobusy ani teď nebývají přeplněné. Pokud ano, proč s tím nejsou seznámeni občané a nevyskytuje se to v informační kampani?

V tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace (DÚR), jejíž součástí je i EIA = zjednodušeně vliv stavby na životní prostředí a veřejné zdraví. Takže pokud by z ní vyplynulo, že by vlivem stavby zamýšlených tratí došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, stavba by se nerealizovala. Prvotní relevantní údaje o předpokládaném snížení emisí z veřejné dopravy ale obsahuje již projektový záměr tramvajové tratě, který je dostupný zde na webu projektu. Není třeba se tedy obávat, že by město realizovalo stavbu, která by naopak stav ovzduší v Ostravě dále zhoršovala. V tuto chvíli je ale nutné počkat na vypracování DÚR (2. pol. tohoto roku), pak budeme vědět víc. V každém případě už teď lze říct, že TRAM na rozdíl např. od CNG busů, trolejbusů, aut apod. neprodukují v místě žádné emise, takže samotná TRAM zhoršení ovzduší v Ostravě nezpůsobí. Na otázku, zda obyvatelé zaznamenají rozdíl snížení emisí, nelze odpovědět tak jednoduše, neboť obsah emisí PM (jemný prach), které produkují zejména naftové autobusy, nebo NOx (oxidy dusíku), které mimo jiné produkují autobusy CNG, člověk v ovzduší nedokáže rozeznat, vyšší koncentrace těchto látek se odráží až na jeho zdraví.
V žádném případě se také nepočítá s úbytkem zeleně, jak píšete. Zeleň, kterou bude nutné kvůli stavbě pokácet, bude nahrazena minim. ve stejném rozsahu a příp. dále doplněna. Na vhodných místech by měla být navíc ozeleněna i samotná tramvajová trať = takže se úbytku zeleně určitě bát nemusíte, spíše naopak.
Nová TRAM v Porubě je konkrétním krokem statutár. města Ostravy, jehož cílem je mimo jiné zvýšení kvality života obyvatel a snížení dopadů dopravy na životní prostředí. Je nutné také nezapomínat na to, že TRAM tvoří páteřní síť veřejné hromadné dopravy v Ostravě a tato lokalita je posledním místem v Ostravě s dodatečným počtem rezidentních obyvatel, které stále ještě není napojeno na TRAM, a nemá tak přímé spojení s centrem. Takže její další rozvoj je i pro budoucnost města nezbytný! Nezapomínejme na to, že nová TRAM by měla sloužit celé Ostravě a i budoucím generacím.
Pokud se obě nebo alespoň některá z navržených TRAM tratí zrealizuje, pak by mělo dojít i k optimalizaci MHD v místě = tzn. některé autobusy mohou být zrušeny, některé zůstanou zachovány, u některých bude upraven jízdní řád.
Všechny tyto informace jsou volně dostupné na webu projektu Nová tramvaj Poruba www. novatramvajporuba.cz a na stejnojmenném facebookovém profilu (obě informační platformy byly speciálně zřízeny pro informování veřejnosti o projektu). Stačí si všechny informace pročíst, a to včetně kladených dotazů a odpovědí a uvidíte, že se tam všechny tyto informace dozvíte. Pokud Vás napadne něco, co se tady přece nedočtete, tak se samozřejmě opět neváhejte zeptat.

Lucie Trojková

Ostrava-Poruba

Ať tento projekt dopadne jakkoliv (osobně doufám, že se podaří uskutečnit a zrealizovat v brzké době, stejně tak i projekt „Prodloužené Rudné“), stávající autobusová zastávka Pustkovec, potřebuje nezbytnou rekonstrukci nástupišť (bezbariérové provedení) v obou směrech včetně přilehlých chodníků. Kromě místních obyvatel a návštěvníků Římskokatolické farnosti Ostrava-Pustkovec ji také využívají handicapovaní žáci přilehlé Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, žáci Základní školy J. Valčíka 4411 a žáci Základní umělecké školy. Také bych ocenil opravu živičného povrchu ulice 17. listopadu od ul. Rudná po ul. Opavská, a vybudování protihlukové stěny na ul. Opavská od Domova Slunečnice min. po Restaurant U Jarošů.

Pokud se ukáže, že jsou zamýšlené tratě realizovatelné, pak by se měly realizovat v letech 2020-21 a nejpozději do roku 2023 by mělo být vše hotové. Pokud jde o projekt prodloužená Rudná a opravu povrchu ul. 17. listopadu (mezi ul. Opavskou a Rudnou), s dotazem či připomínkou se musíte obrátit na investora projektu, kterým je ŘSD. Stejně tak podnět k úpravě/rekonstrukci zastávky Pustkovec (úprava nástupní hrany) by měl směřovat ke správci nástupiště/chodníku, kterým je Městský obvod Poruba. V rámci realizace projektu však předpokládáme, že dojde k technickému zhodnocení zastávky Pustkovec a – stejně jako u všech ostatních zastávek zahrnutých do projektu – i tato pak bude splňovat parametry bezbariérovosti.

Karel Jakeš

Ostrava-Poruba

Jsem velice zvědavá na to, jak neubude zeleně, to si počkám na projekt. Hlavně pokud se vykácí vzrostlé stromy a místo nich zasadí nové malé, vliv na sekundární prašnost nikdo nezmiňuje. Dále samozřejmě, že samotná tramvaj ovzduší nezhorší, jde o to, zda zastánci tramvají znají dopravní situaci na trase 1 od Slovanu k Duze? Velmi hustá doprava, 3 kruhové objezdy, které velmi pomohly plynulosti dopravy, celodenní popojíždění aut u Lídlu, zácpy... Do toho má přijít ještě tramvaj s křižovatkami, zastávkami?! To opravdu ke snížení emisí nedojde, ale kvůli zpomalení osobní dopravy tomu bude naopak! Ale chápu, že kdo tam nebydlí a dopravní situaci nezná detailněji, neví. Že Poruba nemá přímé spojení s centrem? To je nesmysl, má autobusy. Prosím v zájmu objektivity v základních údajích zveřejňujte i nevýhody, ne jen výhody! Tramvaje často stojí a za nimi řada dalších, protože kvůli kolejím se neobjedou (bohužel má velmi častá zkušenost).

V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy a jak bude nakonec trať vedena, a jestli je vůbec realizovatelná, vyplyne až z projektové dokumentace (DÚR). Její součástí je i EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví). Takže pokud by z ní vyplynulo, že by vlivem stavby zamýšlených tratí došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, stavba by se nerealizovala. Není třeba se tedy obávat, že by město realizovalo stavbu, která by naopak stav ovzduší v Ostravě dále zhoršovala. Záměr stavby tramvajové trati ale vyplývá mimo jiné i právě ze současné hustoty silniční dopravy, u které by nemělo být řešením podporovat její další rozvoj v obytných částech, ale nabídnout ekologickou a pohodlnou alternativu elektrické a nezávislé dopravy, což v našem případě představuje tramvaj.
Až bude DÚR vypracována, všichni budete s výsledky seznámeni a bude moci dojít i k nějaké relevantní diskusi. V současné době je na jakékoli závěry příliš brzy. Prosím vyčkejte na projektovou dokumentaci.

Lucie Trojková

Ostrava-Poruba

Pánové, postavíte tramvajovou trať, kterou stejně bude jezdit jen pár lidí za drahé jízdenky. Všichni jezdí a budou dál jezdit auty. V Porubě kvůli TRAM trati jen víc ucpete silnice... To je ekologie, jak se patří... Bydlím na ulici R. Prchaly naproti restaurace u Taty. Zajímalo by mě, když postavíte tramvajovou trať na této komunikaci, jak mě ochráníte od hluku aut, která mi budou jezdit hned pod okny. Asi nijak. To už neřešíte.

Na svůj názor samozřejmě máte právo. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy a jak bude nakonec trať vedena (i technicky řešena), a jestli je vůbec realizovatelná, vyplyne až z projektové dokumentace (DÚR). Její součástí je i EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví). Takže pokud by z ní vyplynulo, že by vlivem stavby zamýšlených tratí došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, stavba by se nerealizovala. Není třeba se tedy obávat, že by město za každou cenu realizovalo stavbu, která by naopak stav ovzduší v Ostravě dále zhoršovala. Záměr stavby tramvajové trati ale vyplývá mimo jiné i právě ze současné hustoty silniční dopravy, u které by nemělo být řešením podporovat její další rozvoj v obytných částech, ale nabídnout ekologickou a pohodlnou alternativu elektrické a nezávislé dopravy, což v našem případě představuje tramvaj. Je příliš brzy na to vyjadřovat se k řešení u konkrétních objektů (v případě potřeby se ale uvažuje o budování protihlukových stěn v okolí nové tramvajové tratě). Konkrétněji ale uvidíme až v dalším vývoji projektu. Až bude DÚR vypracována, všichni budete s výsledky seznámeni. Prosíme o trpělivost, vynášet jakékoli závěry je v tuto chvíli předčasné.

Petr Štabla

Ostrava-Poruba

Jsem vlastníkem domu na ulici Karla Aksamita a dům stojí hned u cesty na ulici Bedřicha Nikodéma. Jak moc oproti stávající cestě dojde k rozšíření této cesty směrem k rodinným domům. Je počítáno v projektu s antihlukovou stěnou. Stávající zastávka u Zuzany by měla zůstat, nebo bude přesunuta? Děkuji.

V tuto chvíli je projekt stavby nových TRAM tratí na 7. a 8. porubský obvod ve stadiu návrhu. Teprve po vypracování projektové dokumentace (2. pol. tohoto roku) bude zřejmé, zda a která z navržených tratí je realizovatelná i konkrétní technické řešení tratí v lokalitě. Takže je příliš brzy na to vyjadřovat se k řešení u konkrétních objektů. Už teď lze ale říci, že budování protihlukových stěn v okolí nové tramvajové tratě nepředpokládáme tam, kde by vytvořily nějakou bariéru (zejména v pohybu pěších v rámci Poruby). Je ale možné, že např. v případě rodinných domů v blízkosti tramvajové trati by mohla být protihluková stěna náhradou za stávající oplocení progresivním řešením pro obyvatele těchto rodinných domů. Konkrétněji ale uvidíme až v dalším vývoji projektu.

Daniel Kolbe

Ostrava-Pustkovec

Jsem ráda, že se bude stavět moderní trat pro 21. století. Konečně užitečný, praktický a ekologický projekt, který vítám jako obyvatelka navzdory křičícím mnohdy až sprostým protestujícím, já naopak s výstavbou souhlasím. Vážení, nová trať bude užitečná pro všechny. A zelení, uvědomte si, že lesem už nyní jezdí tramvaj číslo 5 do Kyjovic-Zátiší a lidé tam jsou rádi, že tam je. Tak ať Pustkovec nekřičí a je rád, že bude mít moderní tichou električku. Já osobně se na novou trať velice těším a souhlasím s výstavbou všemi deseti.

Děkujeme za podporu projektu. Také věříme, že se podaří navrženou/-né trať/tě postavit. V tuto chvíli je ale vše ve stadiu návrhu, takže je nutné počkat, jak dopadne projektová dokumentace (DÚR), která se teď k navrženým tratím zpracovává a hotová bude až ve 2. polovině tohoto roku. Průběžně Vás budeme o vývoji projektu samozřejmě informovat.

Eva Vílková

Ostrava

Dobrý den, bude se moci doplňovat tato moderní tramvaj pískem do sedaček? Děkuji za info. A kolik těchto nových tramvají bude?

Pískování je u moderních tramvají automatické a spouští se, když dochází při brzdění k rozdílným otáčkám jednotlivých náprav, tak aby se zvýšila adheze a nedošlo ke smyku. DPO plánuje zakoupení mnoha desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, takže po celém městě postupně dojde k omlazení vozového parku. Připravují se také rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice pro zvýšení kvality a komfortu přepravy (přednostně na páteřních tratích – např. na Frýdlantských mostech). Zhruba za rok by měla na koleje DPO vyjet první nová tramvaj Stadler (do zkušebního provozu).

Zdeněk Kysucan

Ostrava-Poruba

Dobrý den, předesílám, že výstavbě trati fandím a při častých cestách do Globusu vítám.
Nicméně prosím o sdělení technického umístění kolejiště od kruháče u Duhy po Globus... Bude kolejiště umístěno přímo v tělese silnice (jako např. Nádražní s tím, že u zastávek budou vybudovány ``zálivy`` nebo bude kolejiště vedeno v travnatém pásu bokem? Díky za reakci a zdravím.

V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Teprve projektová dokumentace napoví, zda budou reálně proveditelné obě trasy, nebo jen jedna z nich nebo dokonce žádná. V tuto chvíli tedy není nic definitivní a není možné se vyjadřovat k řešení konkrétních úseků. Nyní je potřeba vyčkat na projektovou dokumentaci, prosíme tedy o trpělivost. O vývoji projektu vás budeme informovat. Vzhledem k záměru zabrat stavbou co nejméně plochy se předpokládá umístění tramvajové tratě v ose stávající, resp. rozšířené komunikace, s umístěním zastávek na ostrůvcích.

Hynek

Ostrava-Hrabůvka

Jsem jednoznačně pro. Hlavně v noci a o víkendu je cestování v této lokalitě katastrofa. Jen by mě zajímalo, jestli je v plánu udělat tu trasu estetickou? Čili nějaké pěkné přístřešky, sloupy TV a podobně.

Děkujeme za podporu projektu. Při výstavbě bude cílem zasáhnout do stávajícího prostředí co nejméně a co nejšetrněji. Tzn. že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích, trolejové vedení bude v maximální možné míře využívat společné zavěšení na společných stožárech s veřejným osvětlením, které komunikace již dnes lemuje, dojde jen k minimálnímu kácení dřevin (jen těch, které budou znemožňovat stavbu nových tratí, namísto nich pak budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek), na vhodných místech dojde k ozelenění tratě, což doplní množství zelených ploch v Porubě (ozelenění tratě bude mít přitom nejen estetickou funkci, ale i protihlukovou) atd. Chceme postavit jednu z nejmodernějších tratí v Evropě vůbec, čemuž bude samozřejmě odpovídat i vizuální řešení (konkrétní podoba ale vyplyne až z projektové dokumentace, která se v současnosti zpracovává, hotová by měla být v 2. pol. tohoto roku). Náš záměr, aby stavba trati přinesla celému obvodu i estetizaci veřejných prostor, dokládá také požadavek zadání projektu, který má provázet architektonická studie řešení prostoru u Duhy.
DPO také plánuje postupnou modernizaci, estetizaci a humanizaci všech stávajících tramvajových tratí v Ostravě (přednostně těch páteřních – Frýdlantské mosty, Opavská ul., 17. listopadu, Martinovská) a nákup desítek nových vozů, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy. Po celé Ostravě tak postupně dojde k obnově vozového parku, a to nejen za účelem snižování hlučnosti, ale i vyššího přepravního komfortu, větší bezpečnosti cestujících, rychlejší přepravy apod. O vývoji projektu vás budeme průběžně informovat na webových stránkách.

Rostislav Bederka

Ostrava-Poruba

Dobrý den, v souvislosti s variantou 1 po ul. 17. listopadu bych se ráda zeptala, jak by bylo ošetřeno, aby nedošlo k zpomalení automobilového provozu. Dnes je doprava v těchto místech ve špičkách velmi hustá. Na trase jsou 3 kruhové objezdy, a protože bydlím v dotčené lokalitě, vím z vlastní zkušenosti, že tyto objezdy velmi pomohly k zlepšení plynulosti automobilové dopravy. Jak by bylo toto řešeno? Zároveň hrozí zpomalení automobilové dopravy na zastávkách tramvají, zvažoval někdo i to, že naopak může dojít ke zhoršení ovzduší v dotčených místech kvůli zpomalení již tak husté automobilové dopravy? Dnes je obecně známo, že automobily produkují mnohonásobně více emisí právě za těchto situací, navíc jsou v blízkosti cyklostezky. Názor, že dojde k nějakému znatelnějšímu úbytku lidí cestujících autem ve prospěch tramvají, je nepodložený a osobně jej pokládám za mylný.
Shrnuji dotaz: Jak by bylo zajištěno, aby nedošlo ke zpomalení automobilové dopravy a lokálnímu zhoršení ovzduší na ul. 17. listopadu? Děkuji za odpověď.

Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy, jejímž cílem je nejen zlepšení mobility, dostupnosti, ale i zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Jde tedy o jeden z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky. Chystají se, nebo již probíhají, i další opatření, která by měla ulevit již tak špatnému ovzduší ve městě - např. dostavba prodloužené Rudné, která ale kompetenčně nespadá pod statutární město Ostravu, takže to bohužel nemůže dostavbu urychlit; uvažujete se také o stavbě záchytných parkovišť na okrajích obvodu (např. na příjezdu od Opavy), kde by měli řidiči svá vozidla odstavit a pokračovat dál do města ekologickou dopravou, která nebude zhoršovat stav ovzduší ve městě apod. Synergickým efektem takovýchto staveb by mělo být snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městě. Město by v současnosti nechtělo přistupovat k restrikcím, ale chce jít cestou doporučení, motivace a preference ekologické, a přitom kvalitní a komfortní městské hromadné dopravy obyvatel po městě. Pokud jde o možné zhoršení ovzduší - v tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace ke stavbě tramvajové tratě v Porubě, jejíž součástí bude i EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví). Takže pokud by z ní vyplynulo, že by vlivem stavby zamýšlených tratí došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, stavba by se nerealizovala. V tuto chvíli je tedy potřeba počkat na výsledky projektové dokumentace.

Lucie Trojková

Ostrava-Poruba

Jsem sice laik, ale pouhý selský rozum mi říká, že tramvajové koleje dvěma směry nelze řešit v současné šířce dopravních komunikací. Musely by se přiblížit k obytným domům na úkor dosavadní zeleně – někde přímo pod okna obydlených domů. Nesouhlasím s výstavbou tramvají v tomto posledním klidném a přírodním koutu Poruby – což je ulice Průběžná na 8. obvodu. Nelžete lidem. Zavedením autobusů na plyn byl ekologický provoz – podle mě – vyřešen dostatečně a řešení autobusových linek a jejich tras se mi jeví naprosto vyhovující. Tak proč to měnit? Kvůli dotacím z EU? Raději opravte ty příšerné asfaltové chodníky na všech obvodech Poruby, to vás nezajímá, protože na to dotace EU nejsou, proč?

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla. Cílem je prostorově co nejekonomičtější řešení, takže dojde k rozšíření vozovky o kolejovou trať (pruh pro auta – kolej – pruh pro auta). Trolejové vedení bude v maximální možné míře využívat společné zavěšení na společných stožárech s veřejným osvětlením, které komunikace již dnes lemuje, dojde jen k minimálnímu kácení dřevin (jen těch, které budou znemožňovat stavbu nových tratí, namísto nich pak budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek), na vhodných místech dojde k ozelenění tratě, což doplní množství zelených ploch v Porubě (ozelenění tratě bude mít přitom nejen estetickou funkci, ale i protihlukovou) atd. Takže se nemusíte bát, že by v lokalitě zeleně ubylo.
Z pohledu zátěže životního prostředí jsou CNG busy přínosem v porovnání s původními autobusy s naftovými motory, ale v porovnání s tramvají je dopad na životní prostředí pořád negativnější (CNG autobusy produkují zejména NOx, navíc jednotku energie elektrické získanou centrálně dokážeme vyrobit čistěji než jednotku energie získanou přímo ve vozidle). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se již na několika křižovatkách aplikuje systém preference tramvajové dopravy, další křižovatky budou následovat). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. Elektrobusy budou nasazeny např. na obsluhu uvnitř Poruby.
Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky (podrobněji na mobilita-ostrava.cz a fajnova.cz/strategicky-plan). Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti pro města velikosti Ostravy nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy, a to z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k velmi špatnému ovzduší v Ostravě i jako významný faktor ekologizace dopravy (tramvaje na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují emise). Právě tento faktor je pro město zásadní. Páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě tvoří právě tramvajová doprava, takže vedení města i dopravního podniku dělá všechno proto, aby obyvatelům zajistilo ekologickou, a přitom spolehlivou, rychlou, bezpečnou a komfortní veřejnou dopravu, kterou by mělo zájem využívat co nejvíce nejen místních obyvatel, ale i těch, kteří do města přijedou na návštěvu.
Prodloužení tramvajových tratí v rámci Poruby je podloženo celou řadou průzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět. Takové průzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 20 000 obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí. Tato evropská dotace je ale směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu.

Hannelore Lombartová

Ostrava-Poruba

Dobrý den, jsem přesvědčen o tom, že stavba nové tramvajové tratě je to nejlepší, co jsem za posledních 25 let od magistrátu slyšel, pokud rozvíjet v Ostravě MHD, tak jedině tramvaj, je to ekologické, je zde možnost preferencí na křižovatkách, je to jednoznačně nejrychlejší a také nejekologičtější doprava v našem městě. Pokud má někdo obavy z různých rušivých vlivů této dopravy pouze připomínka, DPO byl ve stavu, v jakém ho město mít chtělo, snad nastaly změny k lepšímu.

Věříme, že moderní tramvajové trať pomůže plynulosti dopravy a uleví obyvatelům Poruby od projíždějících aut, hluku a nepříjemných emisí a bude motivovat řidiče k výměně svých vozů za MHD. DPO také plánuje zakoupení zhruba 40 nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, takže po celém městě postupně dojde k omlazení vozového parku. Připravují se také rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice pro zvýšení kvality a komfortu přepravy (v nejbližší době na páteřních tratích – např. na Frýdlantských mostech). Aktuální vývoj projektu sledujte na našich webových stránkách novatramvajporuba.cz.

Lumír Cyrus

Ostrava-Poruba

Co znamená ekologizace dopravy v Porubě??? Byly snad nakoupeny autobusy na plyn. Bylo by rozumné už nic nestavět a nechat kultivované sídliště, kterým Poruba je, tak jak je!!! Zeptejte se občanů-voličů, zda chtějí novou trať.

Ekologizací dopravy je myšlena snaha zajistit takovou přepravu osob po městě, která nebude zatěžovat a dále zhoršovat již tak špatný stav ovzduší v Ostravě (tramvajová doprava totiž neprodukuje v místě žádné emise), a přitom bude pro cestující kvalitní, komfortní, rychlá a spolehlivá a bude jim zajišťovat přímé spojení se zbytek Ostravy.
Pokud jde o autobusy na plyn, nejsou schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy – tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). Z pohledu zátěže na životní prostředí jsou CNG busy přínosem v porovnání s původními autobusy s naftovými motory, ale v porovnání s tramvají je dopad na životní prostředí pořád negativnější (CNG autobusy produkují zejména NOx) a jednotku energie elektrické získanou centrálně dokážeme vyrobit čistěji než jednotku energie získanou přímo ve vozidle. Je potřeba si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová, takže nová tramvajová trať je v zájmu obyvatel celé Ostravy. Stejně tak jako kvalita ovzduší v Ostravě, které má vliv na naše zdraví. Vedení města i dopravního podniku proto dělá všechno proto, aby motivovalo k využívání veřejné dopravy (v přípravě jsou další opatření zvyšování komfortu a bezpečnosti) co nejvíce obyvatel nejen samotné Ostravy, ale i těch, kteří do města přijedou na návštěvu, a vyměnili svá auta, která výrazně zhoršují kvalitu ovzduší v Ostravě (jen pro zajímavost 64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno právě silniční dopravou), za ekologičtější dopravní prostředek.
Stavební činnost přinese i zhodnocení (opravy) stávajících objektů, které by se v budoucnu stejně musely opravovat jednotlivě a v neposlední řadě i zvýšení kvality veřejných prostor (např. u Duhy). Navíc díky dostupnému kvalitnímu dopravnímu spojení vzroste i cena většiny nemovitostí v lokalitě (až o 5 %).

Roman Špičák

Ostrava-Poruba

Pěkný den, chtěl bych se zeptat, zda připravovaná tramvajová trať bude stejně tak moderní (jak tvrdíte) jako přestupní terminál na Dubině, který je největší dopravní ostudou krajské metropole a který má ve 21. století velice daleko k názvu - moderní dopravní terminál.

Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, a to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace těchto moderních technických řešení pak výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje. Jde o soubor protihlukových opatření, z nichž lze zmínit např. aktuálně zprovozněný podúrovňový soustruh k úpravě tramvajových kol v areálu DPO, vkládání gumových prvků do profilu tratě (tzv. rohože a bokovnice) nebo protihlukový travnatý povrch kryjící tramvajový pás. Mimo to ale budou na nové trati nasazeny i nejmodernější tramvajové soupravy značky Stadler, které jsou vybaveny dvojnásobným odpružením každé nápravy nebo mazacím zařízením pro mazání plochy mezi kolem a kolejnicí. Některé z nových prvků konstrukce tratě byly použity při zajištění provozu na nově zrekonstruované Nádražní ulici. V Porubě by vznikla jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě vůbec. DPO také plánuje postupnou modernizaci, estetizaci a humanizaci všech stávajících tratí (přednostně těch páteřních – v nejbližším době např. na Frýdlantských mostech, dojde i na estetizaci terminálu Dubina) a nákup zhruba 40 nových vozů, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy. Po celé Ostravě tak postupně dojde k obnově vozového parku a to nejen za účelem snižování hlučnosti, ale i vyššího přepravního komfortu, větší bezpečnosti pro cestující, rychlejší přepravy apod.

Marcel Matoušek

Ostrava

Dobrý den, předem děkuji za tyto weby. Chybí mi zde zobrazení návštěvnosti webu a otázky a odpovědi uvedené chronologicky za sebou. Děkuji.

Otázky a odpovědi vkládáme na webové stránky průběžně dle časových možností, takže o ně určitě nepřijdete. Pokud jde o návštěvnost webových stránek, toto kritérium nebylo zadáno zadavatelem projektu při zřizování webových stránek, protože pro něj nemělo zásadní vypovídací hodnotu.

Eliška Konieczná

Ostrava-Poruba

Dobrý den, prosím vás, jak tu linku chcete vecpat po té ulici Průběžná? Vždyť je to tam docela úzké. To jako třeba místo chodníku bude jednokolejka?!

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla. Cílem je zabrat stavbou co nejméně plochy, předpokládá se tedy umístění dvoukolejné tramvajové tratě v ose stávající, resp. rozšířené komunikace, s umístěním zastávek na ostrůvcích. V tuto chvíli je ale vše ve stadiu návrhu. Kudy a jak konkrétně bude trať vedena, vyplyne ze stavební projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává. Takže je potřeba vyčkat na projektovou dokumentaci.

Martin

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Vas argument, ze je tramvaj tizsi nez clankovy autobus, je zcestny, kolik jich jezdi po urcene trase? Vzdyt ani autobusove linky nejsou plne vyuzity a myslim, ze jsou dostatecne, a tramvajove linky neni treba budovat. Kdyz uvadite, ze cena nemovitosti vzroste, kdyz bude vice dostupna hromadna doprava, ale dle vaseho planu mi ta tramvaj bude jezdit 10 metru od oken, to mi asi ceba nemovitosti nestoupne, nebo mi chcete tvrdit, ze ano? Kdyz jsou tam moderni tramvaje, ktere nikoho nerusi, proc uz nejsou na 17. listopadu, kde je jizda tramvaji slyset i ve dvore. Vykaslete se na hyzdeni klidne a velmi dobre dostupne oblasti a radsi zlepsete zivot tem, kterym hlucnost tramvaji zneprijemnuje zivot.

Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy - např. z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, preference, bezpřestupovosti a vzhledem k situaci v Ostravě i velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují žádné emise). Je důležité si také uvědomit, že již existující páteřní sít veřejné dopravy v Ostravě je právě tramvajová.
Pokud jde o cenu nemovitostí, právě dostupnost kvalitního dopravního spojení je jedním z hlavních kritérií, které jejich cenu určují. Zkušenosti z jiných podobných projektů nás vedou k přesvědčení, že vybudováním tramvajové infrastruktury v dané oblasti se ceny nemovitostí zvyšují až o 5 %. Samozřejmě na realitním trhu dochází neustále k vývoji a změnám cen, na které však má vliv mnohem více faktorů a vliv existence tramvajové tratě nelze konkrétně vyčíslit.
V přesvědčení, že větší kapacita tramvajové dopravy v navrhovaných trasách je potřebná nás utvrzují nezávisle na sobě provedené průzkumy, provedené v rámci Plánu udržitelné mobility Ostrava i v rámci studie vlastního projektu tramvajové tratě. V případě, že se některá z tramvajových tras zrealizuje, dojde i k optimalizaci MHD v oblasti.
Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, které vyprodukují méně hluku i vibrací než například článkový autobus.
O tom, že bude provoz na nové trati tišší, se již nyní můžete přesvědčit např. na ulici Nádražní, kde po rekonstrukci klesla hlučnost a otřesy při průjezdu tramvají opravdu znatelně (plánovaná trať v Porubě by měla být ale ještě modernější a méně hlučná i díky novým středněkapacitním i velkokapacitním tramvajím, které budou mít např. dvojnásobné odpružení každé nápravy). Navíc je potřeba si uvědomit, že při stavbě zcela nové tratě máme daleko lepší výchozí podmínky pro volbu konstrukce, než při rekonstrukcích starých tratí. DPO, jak uvádíme, připravuje zakoupení několika desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, což bude mít pozitivní dopad na celou síť tramvajové dopravy, tedy i na ul. 17. listopadu. Připravují se přitom také rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, ozelenění některých úseků a další nejen protihluková opatření (podrobněji k protihlukovým opatřením na www.novatramvajporuba.cz) a investice na tratích (primárně těch páteřních – např. Frýdlantské mosty, ulice 17. listopadu).

Ondřej Novák

Ostrava-Poruba

Dobrý deň, neuvažujete pri stavbe koleji položiť medzi ne zelený koberec. A či neuvažujete prepojit tranvaje aj na fifejdy prípade aj inde meste. Alebo či sa neuvažuje o nadzemnej tranvaji vo vzduchu.

Nejenže bude tramvajová trať na vhodných místech ozeleněna, ale dojde i k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v Porubě v současnosti. Postupně dojde k modernizaci tramvajových tratí (především těch páteřních) a omlazení vozového parku v Ostravě, ale o další propojení tramvajové dopravy na jiných místech Ostravy v tuto chvíli neuvažujeme, totéž platí o nadzemní tramvaji ve vzduchu…

František G

Ostrava-Přívoz

Dobrý den, jaký je důvod nové trati? Čtyři autobusové linky jezdí od zastávky Duha směr Globus poloprázdné. Tomu, že tramvajová trať bude nehlučná, snad taky nikdo nevěří.

Hlavní důvody pro stavbu nové trati jsou ekologie a zkvalitnění služeb hromadné dopravy v Ostravě. Kvalita ovzduší v Ostravě je problém, který má vliv nejenom na naše zdraví. Vedení města i dopravního podniku proto dělá všechno proto, aby veřejnou dopravu využívalo co nejvíce obyvatel města i těch, kteří do města přijedou na návštěvu. Prodloužení tramvajových linek v rámci Poruby je podloženo celou řadou výzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět. Takové výzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 65 tisíci obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí.

Hlučnost všech tramvají v Ostravě bude v budoucnu klesat a to díky novým, moderním vozům s několika násobným odpružením všech kolových náprav a dalším specialitám snižují hluk a vibrace způsobené třením kovových kol o kolejnice. Dalším prostředek snižujícím hluk jsou gumové prvky v kolejišti a v neposlední řadě také nový podúrovňový soustruh, který udržuje kola tramvají v perfektním stavu. O tom, že hluk tramvají v Ostravě klesá, svědčí řada měření např. v ulici Nádražní, kde jsou výše zmiňované gumové prvky v kolejišti již instalovány. Zde hluk prokazatelně klesl o několik decibelů.

Radek Škubach

Ostrava

Především v případě trasy 1 by se nabízela možnost přenést značnou část současné enormní vnitroobvodové autobusové dopravy na tramvaje. Jak velkou prioritou je vnitroobvodové spojení?

Vše je tedy v tuto chvíli ve stadiu návrhu. V každém případě ale platí, že stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy - např. z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k situaci v Ostravě i velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž neprodukují žádné emise). Je důležité si také uvědomit, že již existující páteřní sít veřejné dopravy v Ostravě je právě tramvajová. Až bude po vyhotovení projektové dokumentace vybrána definitivní trasa tramvaje, odborníci na dopravu prošetří možnosti nového vedení autobusových spojů a dojde k jejich optimalizaci se zamýšleným nasazením elektrobusů. Některé z nich mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé zůstanou zachovány. O vývoji projektu vás budeme informovat.

Jiří Drozd

Ostrava-Poruba

Dobrý večer, píšete, že 64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou. Nebylo by tedy rozumnější dostavět v prvé řadě PRODLOUŽENOU RUDNOU? Děkuji za odpověď

Všichni situaci okolo blokace dostavby prodloužené Rudné známe (vyvlastňovací řízení, EIA) a věříme, že již brzy bude dostavěna... Tato stavba a její dokončení je ale mimo kompetence města Ostravy, které tedy nemůže průběh stavby ovlivnit. Dotazy k dokončení prodloužené Rudné byste měl směřovat na ŘSD či přímo na ministerstvo dopravy, případně vedení Moravskoslezského kraje. Musíme však pochopit odlišnou funkci obou staveb, přičemž tramvajová trať řeší mobilitu v rámci uvnitř města a prodloužená Rudná řeší odklon tranzitní silniční dopravy. Synergickým efektem obou staveb pak je snížení emisí.

Petr Horuta

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dobrý den, jak bude omezena autobusová linka 49? Pevně doufám, že nebude zrušena, neboť rychlost, jakou se dostanu do centra, je neocenitelná.

V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu, takže to, kudy bude tramvajová trať vedena, vyplyne teprve z projektové dokumentace. Ta by měla být vypracována ve druhé polovině tohoto roku. Až bude vyhotovena projektová dokumentace a vybrána definitivní trasa tramvaje, odborníci na dopravu pak prošetří i možnosti autobusových spojů v lokalitě a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány, v tuto chvíli se tedy nelze vyjádřit ke konkrétním autobusovým spojům / linkám). Rozhodnutí, které by mělo být v zájmu většiny obyvatel v oblasti, padne až po vypracování projektové dokumentace. V tuto chvíli není nic definitivní. Prosíme, buďte trpělivá, o vývoji projektu budeme průběžně informovat.

Tereza

Ostrava-Pustkovec

Není levnější a ekologičtější varianta trolejbusů, elektrobusů nebo ekobusů? Než rozkopat celé okolí a dělat nesmyslné překládky, rozkopávat cesty a dělat je zbytečně znova? Děkuji

Elektrobusy nebo trolejbusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat rovnocenných výkonů jako tramvaje (např. z hlediska kapacity, dojezdů.). Výrazným nedostatkem je také to, že u autobusů, trolejbusů a elektrobusů nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy - tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). CNG autobusy využívají spalování fosilních paliv, produkují NOx a další škodliviny, takže nejsou tak ekologické jako tramvaje, jejich pořízení je finančně nákladnější (pokud projekt nové tramvajové trati v Porubě dostane zelenou, bude financován z prostředků EU).
Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je tramvajová. Nová tramvajová trať by byla v zájmu celého města. Bude důležitá pro další rozvoj města a budoucí generace obyvatel Ostravy (pro přepravu do škol, do práce, ale i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů), pro zvýšení kvality života ve městě. Postupně dojde k modernizaci všech stávajících tratí (přednostně těch páteřních) a omlazení vozového parku v celé Ostravě.
V tuto chvíli je ale vše teprve ve stadiu návrhu. Je tedy potřeba vyčkat na vypracování projektové dokumentace, z níž teprve bude zřejmé, zda bude některá z navržených tras reálně proveditelná. Prosíme o trpělivost, budeme vás průběžně informovat.

Tomáš Marný

Ostrava-Poruba

Kolik to bude stát?

Pokud vše dopadne dobře (tzn. z projektové dokumentace vyplyne reálná proveditelnost alespoň jedné ze zamýšlených tras, optimální by byla realizace obou tras, obvody projekt podpoří, získá se povolení ke stavebnímu řízení atd.), celý projekt bude spolufinancován z prostředků EU ve výši až 85 % (konkrétní finanční náklady vyplynou až z projektové dokumentace). Jde přitom o unikátní příležitost, která se dosud Ostravě nenaskytla a pravděpodobně již nenaskytne. Zjednodušeně řečeno, v případě, že by snad něco nedopadlo, jak mělo, Ostrava o možnost získat prostředky z EU na realizaci nové tramvajové trati zhruba ve výši 1 miliardy Kč přijde, a tuto možnost získá jiné město, aby ČR nepřišla o možnost tyto peníze z EU i tak vyčerpat. Tato evropská dotace je přitom směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, nelze ji využít na jiný účel. V tuto chvíli je nutné vyčkat na projektovou dokumentaci.

Franc Josef

Ostrava-Poruba

Chci se zeptat, jak to bude s vozovnou Poruba. Říkalo se a psalo, že se bude stěhovat do Martinova, a místo vozovny, že se udělá největší park a hřiště pro děti nebo se tu postaví domovy pro seniory. Děkuji za odpověď.

V tuto chvíli DPO stěhování tramvajové vozovny Poruba neplánuje a ani to nemá v dlouhodobém výhledu. Bylo by to velice náročné nejen po finanční stránce, ale i z hlediska proveditelnosti (natažení nových kolejí…).

Jiří Prášil

Ostrava-Poruba

Dobrý den, mně se tento projekt líbí. Je výstavba již jistá, nebo je teprve v jednání? Lidé, kteří podepisují petice, vůbec nepomýšlejí na ekologii. DDobrý den, píšete, že „Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích...“
Znamená to tedy, že například na ulici Průběžné, kde je vozovka úzká, budou auta jezdit společně s tramvajemi po stejném prostoru? Nebo dojde k rozšíření cesty, aby mohla být vybudovaná samostatná trať a vozovka? Děkuji

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla. Cílem přitom je zabrat stavbou co nejméně plochy, předpokládá se tedy umístění tramvajové tratě v ose stávající, resp. rozšířené komunikace, s umístěním zastávek na ostrůvcích. V tuto chvíli je ale vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává. Takže je potřeba vyčkat na projektovou dokumentaci.

Martin Grossmann

Ostrava-Poruba

Bydlím u Duhy ve věžáku vedle Komerční banky. Podle vizualizace by pod našimi okny neměly jezdit autobusy, ale jen tramvajová doprava. Je to tak skutečně plánováno? Kudy by vedla autobusová linka 58, která spojuje porubské obvody a je hlavním spojem do Fakultní nemocnice? A jak se obyvatelé dostanou na parkoviště mezi domy...

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla. V tuto chvíli je celý projekt ve stadiu návrhu. Teprve projektová dokumentace napoví, zda a která trasa bude reálně proveditelná. Až bude vyhotovena projektová dokumentace (2. pol. tohoto roku) a vybrána definitivní trasa tramvaje, odborníci na dopravu prošetří i možnosti autobusových spojů v lokalitě a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány, v tuto chvíli se tedy nelze vyjádřit ke konkrétním autobusovým spojům / linkám). Rozhodnutí, které by mělo být v zájmu většiny obyvatel v oblasti, padne až po vypracování projektové dokumentace. V tuto chvíli tedy není nic definitivní.

Milena Zámečníková

Ostrava-Poruba

Dobrý den, mně se tento projekt líbí. Je výstavba již jistá, nebo je teprve v jednání? Lidé, kteří podepisují petice, vůbec nepomýšlejí na ekologii. Děkuji

V současné době je vše ve stadiu návrhu, tzn. zpracovává se projektová dokumentace, která by měla být hotová ve druhé polovině tohoto roku. Teprve ta nám napoví, jestli jsou navržené trasy (nebo alespoň některá z nich) reálně proveditelné. Pokud vše dopadne dobře a projekt dostane zelenou (o výsledcích projektové dokumentace budeme veřejnost informovat), město získá na projekt prostředky z EU (jde o unikátní příležitost, která se už nemusí opakovat), mohla by se nová trať/-ě realizovat v letech 2020-21 a nejpozději do roku 2023 by mělo být vše hotové. Máte pravdu, že nová tramvajová trať by měla přispět k ekologizaci dopravy nejen v Porubě, ale i v Ostravě jako takové. Měla by zlepšit mobilitu a dostupnost, přepravní komfort, bezpečnost cestujících, rychlost přepravy, kvalitu života v lokalitě a obecně je nezbytná pro další rozvoj nejen Poruby, ale i celého města.

Alena Sýkorová

Ostrava-Poruba

Je vám jasné, že tramvaj znamená pro její okolí velké zvýšení hluku a vibrací?

Každý druh dopravy způsobuje hluk a vibrace. Projekt nové tramvajové tratě v Porubě však bude využívat moderní technologické postupy, které s použitím tlumicích prvků (rohoží a bokovek) intenzitu hluku a vibrací výrazně snižují. Nové tramvaje tedy vyprodukují méně hluku i vibrací než například článkový autobus.

Ing. Jiří Šebesta

Ostrava-Poruba

To, že budu mít 300 metrů od domu koleje, mi sníží cenu bytu. Uvědomujete si to?

To je nedorozumění. Obdobné projekty přinášejí naopak zvýšení cen nemovitostí v okolí. Dostupnost kvalitního dopravního spojení je totiž důležitým kritériem, které cenu nemovitostí navyšuje.

Michaela Trčková

Ostrava-Poruba

Dobrý den, chtěl bych projektu tratě ke Globusu vyjádřit svou podporu. Lidé neustále píšou o autobusech, které od Duhy ke Globusu vozí vzduch, přitom stačí nasednout na jakýkoliv spoj linky č. 40 jedoucí až k zadnímu vchodu Globusu. Mohl bych se zhruba zeptat na vozy, které budou na této trati jezdit? Zároveň bych měl ještě další dotaz. Za jakým účelem se rekonstruovala ulice 17. listopadu v okolí zastávky Duha, kde by měla vést ona tramvajová trať? Není to mrhání veřejnými prostředky?

Děkujeme za podporu projektu Nová tramvaj Poruba. Pokud jde o TRAM vozy, které by na navrhovaných tratích mohly jezdit, doporučuji pročíst si aktuality na webových stránkách projektu www.novatramvajporuba.cz – např. článek https://novatramvajporuba.cz/2017/06/30/cs-dopravak-cz-prohlednete-si-interier-nove-ostravske-tramvaje-tango-nf2-ostrava/,
https://novatramvajporuba.cz/2017/07/09/znam-vitezny-navrh-tramvaji-ostrave-bude-jezdit-nova-vykricniky/ nebo https://novatramvajporuba.cz/2017/07/02/patriotmagazin-cz-ostravane-rozhodli-svycarska-tramvaj-se-jmenuje-nova-ma-vykricniky/, kde byste mohl získat představu i o plánované vizuální podobě vozů. Na zmíněných webových stránkách jsou popsána i moderní protihluková opatření, která by se na nových tratích použila, a další užitečné informace k projektu (webové stránky průběžně doplňujeme i o kladené dotazy k projektu, které stojí za to si také pročíst).
Pokud jde o důvod rekonstrukce ul. 17. listopadu v místě u Duhy. Byla zde provedena jen nezbytně nutná úprava povrchu vozovky ze strany majitele komunikace (= MSK), tedy jen v nezbytně nutném rozsahu, aby to vozovka do doby, než by se začala případně stavět TRAM trať, vydržela a dalo se po ní jezdit. V případě zájmu o podrobnější informace se musíte obrátit s dotazem na majitele této komunikace a zadavatele provedené opravy.
Na závěr ještě připomínám, že v tuto chvíli není o stavbě TRAM tratí rozhodnuto, projekt je ve stadiu návrhu. Je proto nutné počkat na závěry projektové dokumentace, která se nyní zpracovává (hotová by měla být koncem února 2018). Na základě jejích závěrů pak bude rozhodnuto. O vývoji projektu budeme informovat.

David Hrdlička

Ostrava-Plesná

Cca před měsícem probíhalo v noci z neděle na pondělí měření hluku na Frýdlantských mostech s novým protihlukovým povrchem, s jakým výsledkem? Kolik dB bylo naměřeno před a po instalaci?
Dotaz číslo 2, hovořilo se o tom, že „v polovině října budou dotčené obvody seznámeny s detaily projektu“, zítra začíná listopad, byly dotčené obvody (Poruba, Pustkovec) seznámeny s vypracovanou dokumentací?

Pokud jde o výsledky měření hluku na Frýdlantských mostech, od Dopravního podniku Ostrava máme informaci o snížení hlučnosti v úrovni cca 5,3 dB, což je opravdu výrazná hodnota.
Pokud jde o 2. část Vašeho dotazu, komunikace mezi vedením města a dotčenými obvody (minimálně s těmi, které o to mají zájem) probíhá. Právě kvůli připomínkám a podnětům obvodů dotčených případnou stavbou nových tramvajových tratí i veřejnosti došlo ke zpřesnění požadavků na výstavbu nových tramvajových tratí a město je nechalo zapracovat do připravované dokumentace (např. připomínky týkající se detailního řešení liniové části, zejména nových tramvajových zastávek v dotčených ulicích). Tím sice došlo k mírnému posunutí termínu na vyhotovení projektové dokumentace (a to na konec února 2018), na druhé straně to ale vede ke kvalitněji zpracovanému projektu. Prosíme tedy o trpělivost, o vývoji projektu vás budeme informovat.

Pavel Nováček

Ostrava-Poruba

Poruba jako vždy protestuje a sepisuje petice úplně proti všemu – proti novým bytům, novému domu, tramvajové trati, a že mi před barákem tady – ale v jiné části Ostravy – taky staví a přímo nový komplex, nikomu nevadí. Ale Porubanům vadí úplně vše a opět sepisují petice. Oni fakt nejsou normální. Jiné části Ostravy nikdy takové scény nedělají, proč vždy protestuje nejvíc Poruba? Vím i o nové výstavbě v Ostravě-Zábřehu, ale žádné petice se nikdy nesepisovaly. Porubané asi mají celkově jiné myšlení. V Porubě se asi vyskytuje víc lidí s NIMBY syndromem. Ono Not In My Back Yard, tj. česky „ne na mém dvorku“, je diagnóza sedící na tyhle typy s hornickou mentalitou a historií…

Tak to už bývá, sto lidí sto chutí, nikdy se nelze zavděčit úplně všem. Ale abychom Porubě úplně nekřivdili, porubské vedení projekt připomínkuje, navrhuje ``vylepšení`` apod. A mimo jiné právě i kvůli zapracování připomínek obvodu Poruba do projektu se vyhotovení DÚR (projektové dokumentace) mírně časově posunulo (a to na konec února 2018).
A nutno říci, že je potřeba se zastat tak trochu i odpůrců projektu, a to v tom smyslu, že je dobře, že nejsou lhostejní ke svému okolí!! Je přirozené, že se člověk obává něčeho nového, ale to je pro další vývoj společnosti nezbytnost, jinak bychom dodnes používali pazourek a pěstní klín... Za 25 let se naše děti budou divit tomu, jak v této lokalitě mohla TRAM nebýt... A to že vznikl prostor pro protesty souvisí i s tím, že je současné vedení města otevřeno diskusi s veřejností, jejím názorům - dříve by se nikdo nikoho na nic neptal a novou TRAM trať prostě postavil...
V tomto případě je potřeba si uvědomit, že TRAM nebude sloužit jen několika lidem v bezprostřední blízkosti trati, ale celé Ostravě. Nyní – v době, kdy je Ostrava ``volně`` průjezdná skrznaskrz auty – se to možná nezdá, ale pokud budeme chtít mít v Ostravě lepší ovzduší, bude se muset něco změnit (např. omezit vjezd osobních automobilů do města jen na rezidenty apod.) a pak budeme ještě za TRAM všichni rádi!! Zachovejte nám přízeň, budeme vás o vývoji projektu průběžně informovat.

Lenka Běličková

Ostrava-Fifejdy

Jsem zarputilý odpůrce už několik desítek let, aby se stavěla trať, kde to není potřeba, a navíc to markantně naruší ráz zelené oázy. Jak to dopadne, si netroufám předpovídat, ale chtěl bych vědět, jestli ty nové tramvaje budou nasazeny na tyto tratě, jestli mají rekuperaci a dvojité odpružení podvozku.

Ano, nově pořizované tramvaje budou vybaveny rekuperací a dvojitým odpružením podvozku. Jinými slovy, nové tramvaje budou odpovídat aktuálním světovým trendům v oblasti tramvajových technologií. V plánu je pořízení několika desítek nových středněkapacitních a vysokokapacitních tramvajových vozů a rekonstrukce (revitalizace-humanizace) především páteřních tratí v Ostravě (např. Frýdlantské mosty, Opavská ul. apod.).
O stavbě tratí dosud není definitivně rozhodnuto, je nutné počkat na dokončení stavební projektové dokumentace, která by měla být hotová v únoru 2018. Proto prosíme o trpělivost, závěry zveřejníme.

Dotaz z facebooku

Ostrava

Proč stále chcete stavět tram trať, kde není potřeba! Mně to připadá jako za minulého režimu, když se musely uzavírat socialistické závazky. Jeden z nich: vrátný na šachtě si dal závazek, že bude otvírat vrata, i když žádné auto nepojede.

Tramvajová doprava je páteřním systémem městské hromadné dopravy ve městě, a to i díky tomu, že je nezávislá na silniční dopravě a nabízí vyšší kapacitu. V této souvislosti musíme pohlížet i na stavbu nové TRAM tratě, protože porubský 7. a 8. obvod je hustě osídlenou oblastí, kde existuje potřeba vyšší kapacity dopravy. Vzhledem ke stále narůstající frekvenci silniční dopravy je potřeba hledat řešení dopravní obsluhy území v systémech méně závislých na propustnosti komunikací, které nejsou neomezené. Z dlouhodobého hlediska je pro další rozvoj města a komfort přepravy obyvatel (studentů a žáků do škol, lidí do zaměstnání a důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobyvatel), stejně tak jako pro možnost řešení zhoršující se situace s ovzduším ve městě nejpřijatelnější. Šlo by navíc o nejekologičtější řešení přepravy obyvatel v Ostravě. Novou trať je tedy nutné posuzovat z hlediska prospěšnosti pro celé město a souvisí s širší strategií rozvoje ostravské veřejné dopravy.
Vedení města i dopravního podniku dělá všechno pro to, aby veřejnou dopravu využívalo co nejvíce obyvatel města, a to i těch, kteří do města přijíždějí na návštěvu. Prodloužení tramvajových tratí v Porubě je podloženo celou řadou průzkumů, na základě kterých se posuzuje potřebnost nové tratě. Takové průzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují atd. Oblast severní Poruby nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jednou z podmínek pro získání prostředků z EU na výstavbu nových tratí a současně slouží pro správné rozhodnutí investora. Na webových stránkách novatramvajporuba.cz je zveřejněna studie potřebnosti tramvají, kde jsou všechny dosavadní potřebné podklady, včetně průzkumů a modelů veřejné dopravy, o které se mimo jiné záměr potřebnosti stavby také opírá.

Antonín Obluk

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Mohu se někde podívat na stránky, kde bude podrobnější mapa trasy tramvaje vcelku?

Můžete si projít studii Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba, která je dostupná na webových stránkách projektu - konkrétně na https://novatramvajporuba.cz/o-projektu/ (je tam více obrázků, výkresů apod.).
Jinak je celý projekt v tuto chvíli ve stadiu návrhu. Přesnou polohu tratě, jak konkrétně bude vypadat a zda jsou navržené tratě realizovatelné, vyplyne z projektové dokumentace (DÚR), kde by měly být k dispozici i podrobnější nákresy. Dokumentace se v současnosti teprve zpracovává (dopracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Prosíme tedy o trpělivost, je nutné vyčkat na výsledky dokumentace. O vývoji projektu vás budeme informovat…

Jaroslav Štěrba

Ostrava-Poruba

Díky tomu, že dojezd ze 7. a 8. obvodu směrem do centra bude kratší a pohodlnější, motoristé budou motivováni zvolit přepravu právě prostřednictvím MHD - týká se jen místních? U zakončení trati je v plánu jen nějakých 120 stání, nic co by přinutilo mimoostravské přesednout, mám na mysli P+R…

Cílem stavby nových tratí je jednak zajistit místním obyvatelům kvalitní, komfortní, bezpečné a rychlé spojení s centrem města a opačně pro ostatní Ostravany přímé spojení s touto lokalitou, které zde dosud chybí, jednak - vzhledem ke stále se zhoršující kvalitě ovzduší v Ostravě - jde o snahu města motivovat nejen obyvatele Ostravy, ale i mimoměstské, kteří jezdí do Ostravy za prací či nákupy, přesednout z automobilů do moderní a ekologické TRAM, která na rozdíl od aut neprodukuje žádné emise, a dále nezatěžovat a nezhoršovat stav ovzduší v Ostravě! Nová tramvajová trať by tedy měla přispět k ekologizaci dopravy nejen v Porubě, ale i v Ostravě jako takové. Měla by zlepšit mobilitu a dostupnost, přepravní komfort, bezpečnost cestujících, rychlost přepravy, kvalitu života v lokalitě a obecně je nezbytná pro další rozvoj nejen Poruby, ale i celého města Ostravy. S největší pravděpodobností nepřesednou lidé z aut do TRAM ze dne na den, ale postupně k tomu bude muset dojít i vzhledem k tomu, že Ostrava je jedno z posledních větších měst, kde se dá dojet autem až přímo do centra města - což se do budoucna také změní!! Postupně se bude pracovat i na odstavných parkovištích na okrajích města, kde by mohli automobilisté své vozy zaparkovat. A postupně také dojde k rekonstrukci i dalších TRAM tratí v Ostravě (přednostně těch páteřních) a k omlazení vozového parku po celé Ostravě.
V tuto chvíli je ale projekt nových TRAM tratí na 7. a 8. porubský obvod ve stadiu návrhu, tzn. zpracovává se projektová dokumentace, která by měla být hotová na podzim. Teprve ta napoví, jestli jsou navržené trasy tratí realizovatelné. O výsledcích Vás budeme informovat. V tuto chvíli tedy prosím o trpělivost.

Luděk Rédl

Ostrava-Poruba

POCHVALA: Chtěla bych město pochválit za realizaci nového tramvajového projektu ke Globusu. Velice se na to těším. Chtěla bych, aby to už bylo postavené, abych se mohla novou lokálkou už svézt a pravidelně vozit. Ještě jednou chci město pochválit a poděkovat za perfektní projekt, který až se postaví, pěkně oslavím a bouchnu šampaňské!!! Slávu a podporu novému projektu! Chci a potřebuji se už svézt. Zatím mi tady tramvaj moc chybí a je mi smutno.

Děkuji za Váš mail a podporu projektu. Musím Vás ale upozornit, že v tuto chvíli je projekt stavby nových TRAM tratí na 7. a 8. porubský obvod ve stadiu návrhu. Teprve po vypracování projektové dokumentace (2. pol. tohoto roku), jejíž součástí je i posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví, bude zřejmé, zda a která z navržených tratí je realizovatelná a může se postavit. Pokud budou realizovatelné obě navržené TRAM tratě, postaví se obě. V tuto chvíli tedy zatím nic není jisté a je potřeba vyčkat na finální podobu projektové dokumentace. Věříme ale, že vše dobře dopadne a i Vaše lokalita získá TRAM spojení.

Kamila Klubalová

Ostrava-Poruba

V kontextu dnešních cen výstavby, vozidel a provozu v porovnání autobusové, trolejbusové a tramvajové (potažmo těžší kolejové) dopravy – jaký řádový denní obrat cestujících považujete za dostatečný k ospravedlnění výstavby tramvajové trati? Např. kolem 10 000 cestujících za den obousměrně v případě diskutované tramvajové trati v Ostravě-Porubě? Jaký vliv na výhodnost tramvajové dopravy mají technologické a cenové změny posledních let a jaké změny očekáváte v blízké budoucnosti? Bude tramvajová doprava výhodná i pro nižší obraty cestujících, či naopak?

Dovolím si Vás odkázat na záznam odborné diskuse k TRAM v 21. století dostupné zde na https://novatramvajporuba.cz/2017/03/30/zaznam-z-diskuse/, kde z velké části dostanete odpověď na svůj dotaz a dále na studii https://novatramvajporuba.cz/o-projektu/, kde je podrobně rozebrána potřebnost TRAM v lokalitě.

advertistic

Ostrava

Řešíte dopravu tramvajemi, místo abyste zprovoznili prodlouženou Rudnou. Kvůli tomu jsou tady zácpy. Spíš by se měl řešit tento problém. Jezdím do práce na ul. Podéště a nemyslím, že by byla nutná tramvajová trať. Dotaz tedy směřuji k prodloužené Rudné. Bude teda zprovozněna v září, jak píše jeden web?

Dostavba prodloužené Rudné kompetenčně nespadá pod statutární město Ostravu, takže město nemůže průběh stavby ovlivnit. Dotazy k dokončení prodloužené Rudné byste měla směřovat na investora stavby, tedy ŘSD či přímo na ministerstvo dopravy, případně vedení Moravskoslezského kraje, příp. se na dotyčném webu informovat, odkud takovouto informaci mají a jestli ji mají řádně ověřenu... Ale i tak je nutné si uvědomit odlišnou funkci prodloužené Rudné a případných nových tramvajových tratí v Porubě – zatímco prodloužená Rudná řeší odklon tranzitní silniční dopravy, tramvajová trať řeší mobilitu uvnitř města. Synergickým efektem obou staveb je pak snížení emisí.

Ivana Šestáková

Ostrava-Poruba

Ani já nejsem příznivcem rozšíření tramvají v uvažované lokalitě. Prosazuje se tramvaj, kterou skoro nikdo nechce a téměř nikomu nechybí. Myslet si, že rozšířením tramvajové dopravy dojde k samovolnému omezení dopravy individuální je naivní. Realizací tramvajové trati dojde ke změně několika nedávno vybudovaných kruhových křižovatek na světelné. Tím dojde k výraznému zpomalení individuální dopravy a nutně ke zvýšení zatížení životního prostředí výfukovými plyny ze stojících a neustále popojíždějících vozidel na světelných křižovatkách (viz ucpané křižovatky Opavská x 17. listopadu nebo Martinovská x Opavská). Takže máme ekologizaci naruby. Proč se peníze vydané za novou tramvajovou linku raději neinvestují do tzv. severního spoje, který městu výrazně chybí a který se již 30 let pouze slibuje? Pak by se dopravě mezi Porubou a centrem (při dokončení prodloužené Rudné samozřejmě) jednoznačně ulevilo a padl by argument „přednosti“ tramvaje před jiným typem dopravy (ekologické autobusy).

Na svůj názor samozřejmě máte právo. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy a jak bude nakonec trať vedena (i technicky řešena), a jestli je vůbec realizovatelná, vyplyne až z projektové dokumentace (DÚR). Její součástí je i EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví). Takže pokud by z ní vyplynulo, že by vlivem stavby zamýšlených tratí došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, stavba by se nerealizovala. Není třeba se tedy obávat, že by město za každou cenu realizovalo stavbu, která by naopak stav ovzduší v Ostravě dále zhoršovala. Záměr stavby tramvajové trati ale vyplývá mimo jiné i právě ze současné hustoty silniční dopravy, u které by nemělo být řešením podporovat její další rozvoj v obytných částech, ale nabídnout ekologickou a pohodlnou alternativu elektrické a nezávislé dopravy, což v našem případě představuje tramvaj.
Pokud jde o využití financí z EU místo na stavbu TRAM tratí na realizaci severního obchvatu nebo jinak – tato evropská dotace je směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu.

Jan Buchta

Ostrava-Poruba

Rád bych se dotázal na postoj vedení DPO a potažmo radních: Vaší strategií je přimět občany ke společnému cestování a tzv. opustit osobní vozy a využívat MHD. Tato myšlenka se mi velice líbí, ale musím hned reagovat, jelikož mě napadá spoustu proti. Především za důležitou pokládám „kulturu“ cestování a to si, myslím, město a DPO nedokáže udržet, pokud se budou vozit agresoři, feťáci, alkoholici a lidé bez zaplaceného jízdného. Velice mě mrzí obrovská investice do projektu a nákupu nových vozu s wi-fi a USB konektory na nabíjení mobilních zařízení, když vím, že v naší metropoli toto vydrží nanejvýš několik dní, jelikož tolik nepřizpůsobivých občanů prostě nemá takovou mentalitu na to, aby dokázali ocenit a zachovat čistotu, funkčnost cizího majetku nebo majetku sloužícího veřejnosti a tedy i jim. Vím, že o této problematice by se daly vést několikahodinové nebo i denní rozhovory, ale berte to jako pohled – dovolím si říct – zdravě uvažujícího občana Ostravy, kterému není jedno, jaká kultura, komfort a bezpečnost v dopravě v dnešní době v našem městě panuje. Rád bych vás tímto požádal a vyzval, abyste – pokud to půjde – zamezili těmto obtěžujícím občanům společné cestování s cestujícími, kteří tuto dopravu ocení a váží si společného majetku. Jsem přesvědčen o tom, že i toto je Vaším cílem. Rád bych, aby investice – ať už stávající nebo budoucí – nebyly zbytečným mrháním a sloužily těm, kteří to ocení. Za sebe mohu říci, že i já využívám denně auto, avšak plně si uvědomuji dopad spojený s jeho provozem a není mi lhostejné životní prostředí. Proto bych rád více využíval MHD. Bohužel do doby, než nebude adekvátně vyřešen problém s problémovými cestujícími, prosím berte na vědomí, že společnost jako takovou nepřimějete k tomu, aby svá vozidla opustila a sedla na tramvaj. Nehovořím pouze za sebe, ale většina slušných občanů opravdu nemá chuť cestovat ve špinavých a zapáchajících vozech spolu s lidmi, kteří tento nepříjemný aspekt přinesli. Jak jistě víte, nové vozy výrobce dodává čisté, nové a funkční. To občané-cestující jsou ti, kdo vytvářejí následně onu „kulturu“, kterou se snažím zde nadnést. Pokud DPO provede účinné kroky k odstranění nebo eliminaci tohoto problému, jsem přesvědčen, že veřejnost to zcela jistě ocení a město dosáhne svého cíle a občané budou více MHD využívat.

Co uvádíte, je pravda, a uvědomuje si to vedení města i Dopravního podniku Ostrava.
A protože by postupně mělo dojít k omlazení vozového parku v celé Ostravě (staré nevyhovující tramvajové vozy by měly nahradit nové moderní komfortní tramvajové vozy), jednak kvůli bezpečnosti, jednak z důvodu, který uvádíte, je připravena řada bezpečnostních opatření – mohu zmínit např. kamerový systém ve všech nových vozech, tísňová tlačítka, u exponovaných linek, nočních linek a u předem vytipovaných linek (tam kde to bude potřeba) budou jezdit ve vozech jako doprovod strážníci městské policie apod. Díky čemuž by nemělo docházet k poškozování nových vozů. Nově také zavádíme funkci přepravních asistentů, jejichž činnost se již po prvních dnech ukazuje jako velice efektivní právě vůči nepřizpůsobivým osobám. Jestli lze kriminální činnosti zabránit stoprocentně, ale ukáže až praxe. My věříme, že dokážeme situaci minimálně zlepšit.
V Ostravě jsme stále zvyklí na to, že člověk snadno projede město autem prakticky bez zastavení, což je unikum nejen v rámci ČR, ale v rámci Evropy vůbec. Limitem dalšího rozvoje individuální dopravy v Ostravě se spíše stává nedostatek míst pro odstavení vozidel. Město v současnosti nechce přistupovat k restrikcím, ale chce jít zatím cestou doporučení, motivace a preference ekologické, a přitom kvalitní a komfortní městské hromadné dopravy obyvatel po městě. Takže bude záležet na každém z nás, jakému prostředku dá při cestování po městě přednost. Asi lidé z vlastních aut do MHD nepřestoupí během jednoho měsíce, ale u části z nich k tomu postupně dojde, protože nebude vyhnutí…

Pavel Rychterský

Ostrava-Poruba

Když uvažujete o zatravnění tramvajového pásu, jak bude probíhat údržba? Totiž tráva na kolejích se rovná zledovatělá vozovka, není-liž pravda? Jezdil jsem víc než 40 let jako řidič tramvaje, tak vím, o čem píšu.

Konstrukce zatravnění krytu tramvajové trati má mnoho možností (extenzivní, intenzivní výsadba, různé možnosti a potřeby zálivky). Při projektování zatravněného krytu bude sledována také údržba, jak z hlediska nákladů, tak i provádění. Vzhledem k tomu, že se jedná o běžný prvek na mnoha tramvajových tratích v ČR i v Evropě, předpokládáme, že v projektu bude navržena taková konstrukce krytu (např. osazením zeleně), která nemusí být sekána a která nebude ohrožovat bezpečnost provozu.

Antonín Obluk

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dobrý den, stále se dozvídáme, že trať bude nejmodernější, s maximálním potlačením hluku. Můžete v ČÍSLECH a dB uvést uváděnou hlučnost této projektované trati? Porovnání se stávajícími moderními CNG autobusy při řekněme cestovní rychlosti 50 km/h a řekněme při 25 km/h při průjezdu zatáčkou? Předpokládám, že tyto údaje jsou k dispozici, že trať není žádná nevyzkoušená vesmírná technologie – dodavatel tyto údaje určitě doložil.
Jinak si myslím, že by se DPO měl orientovat spíše na to, aby získal zpět alespoň těch 72 milionů přepravených osob, které mu ubyly od roku 2008, a potom teprve by měl přemýšlet o posilování spojů a zvyšování kapacity přepravy. Momentálně autobusy na 7. a 8. obvodu jezdí poloprázdné, a jestli někdo vkládá naděje do terminálu Globus, tento stejně jako Hranečník a Dubina cestující „ukradené“ mimoměstským autobusům nepřinese. O přínosu tratě svědčí i veřejná podpora v počtu celých 389(!) hlasů od ledna 2017 v elektronické petici, kterou podepsal i pan Morys.

Posouzení reálné hlučnosti provozu projektované tramvajové trati bude součástí DÚR (dokumentace pro územní řízení), která se právě zpracovává. Po dopracování této dokumentace ve druhé polovině letošního roku budeme schopni o hlučnosti sdělit přesnější údaje.
Cílem DPO a města Ostravy je motivovat lidi, aby vyměnili svá auta za cestování ekologickou MHD = proto chtějí lidem nabídnout přímé spojení obyvatel této lokality nejen s centrem města, ekologický, a přitom komfortní, rychlý a spolehlivý způsob přepravy prostřednictvím MHD po Ostravě, větší bezpečnost cestujících (kamerové systémy do TRAM, spolupráce s městskou policií, nasazování asistentů přepravy), postupné omlazení vozového parku (DPO zakoupí několik desítek středněkapacitních vozů), dojde postupně k rekonstrukci stávajících TRAM tratí (zejména těch páteřních)… – to jsou namátkou jen některé prostředky, jak lidi do MHD přivést a vyměnit auta za TRAM. Samozřejmě dokud je v Ostravě (mimochodem jako už jen málokde) povolena průjezdnost osobním autem prakticky celým městem během pár minut, tak je to běh na dlouhou trať (ale i zde lze očekávat do budoucna změny). Nové TRAM tratě jsou stavbou na několik desítek let dopředu a měly by sloužit všem obyvatelům Ostravy – a z tohoto hlediska je potřeba ke stavbě přistupovat a posuzovat ji!
Projekty petice na podporu nebo naopak proti stavbě nových TRAM tratí jsou soukromé projekty soukromých osob, které nevznikly z popudu či iniciativy města či DPO a nevyjadřují jejich stanovisko (bohužel negativci křičí vždycky trochu hlasitěji, takže jsou líp slyšet a vidět, ale ani tak cca 4500 podpisů (ať už pro nebo proti) určitě nevypovídá o tom, co chce celá Poruba s několika desítkami tisíc obyvatel nebo dokonce celá Ostrava (300 tisíc obyvatel), s tím se mnou jistě budete souhlasit!!! Možná již brzy ale dostanou prostor se k projektu vyjádřit. V každém případě v tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu, takže je na jakékoli závěry příliš brzy.

Pavel Nováček

Ostrava-Poruba

Na loňském porubském sdílku byla prezentována idea proměny Zámeckého parku s návratem tramvajové tratě do ulice Nad Porubkou (kdysi tam jezdila), tak se chci zeptat, zda se uvažuje i o tomto projektu. Děkuji.

V tuto chvíli se uvažuje pouze o dvou navržených tratích-variantách v rámci projektu Nová tramvaj Poruba.

Pavel M.

Ostrava-Poruba

Kdyby uspěla varianta trati po ulici Bedřicha Nikodéma, jezdily by těžké nákladní outomobily dále jako teď, kdy se jedná o stovky kamionů denně, které si krátí cestu tam i zpět. Podle porubské radnice není jiná možnost vést tuto dopravu jinudy. Děkuji.

V současné době probíhá vyhotovení stavební dokumentace, která napoví, které trasy jsou reálně proveditelné. Stavební dokumentace by měla být vypracována v 2. polovině tohoto roku, takže teprve pak budeme vědět víc. V každém případě by ale navrhovanou stavbou tramvajové tratě neměla být omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále jezdit i silniční vozidla v samostatných jízdních pruzích. Cílem je prostorově co nejekonomičtější řešení, takže by došlo k nezbytnému rozšíření vozovky o kolejovou trať (pruh pro auta – kolej – pruh pro auta). Pokud jde o průjezd kamionů v oblasti, není bohužel v našich kompetencích to jakkoli ovlivnit, se stížností se musíte obrátit na vedení svého obvodu, příp. na příslušné oddělení Krajského úřadu MSK. Projekt tramvajové trati je ale i pro městský obvod příležitost učinit v rámci projektu takové opatření (např. stavební), které by nežádoucí silniční dopravu mohly regulovat.

David Kadrliak

Ostrava-Poruba

Vážený pane primátore, hovoříte stále o ekologizaci. Proč se se stejnou vehemencí a úsilím nezasazujete o dokončení prodloužené Rudné (výkup pozemku v Porubě to stále brzdí), nepřijímám výmluvu, že se jedná o krajskou investici. To by byla „ekologizace“, když by zmizely automobily jedoucí do Opavy z ulice 17. listopadu. To byste nemuseli zvát experty z Polska a Rakouska a udělali byste kus záslužné práce pro čistější ovzduší v Ostravě-Porubě, hlavně v okolí 17. listopadu!

Dostavba prodloužené Rudné kompetenčně nespadá pod statutární město Ostravu, takže to (potažmo pan primátor) bohužel nemůže dostavbu urychlit. Přesto ale představitelé města vyvíjejí aktivitu, aby dokončení stavby prodloužené Rudné urychlili. Dotazy k dokončení prodloužené Rudné byste tedy měl směřovat na ŘSD jakožto investora stavby či přímo na ministerstvo dopravy, případně vedení Moravskoslezského kraje. I tak je ale potřeba si uvědomit odlišnou funkci obou staveb (prodloužené Rudné a nových tramvajových tratí v Porubě) – zatímco tramvajová trať řeší mobilitu uvnitř města, prodloužená Rudná bude řešit odklon tranzitní silniční dopravy. Synergickým efektem obou staveb je pak snížení emisí.

Jaroslav Ondruš

Ostrava

Na vašich stránkách jsem se dočetl, že tramvaje mají větší preferenci než autobusy. Proč to není znát při průjezdu Opavskou ulicí, kdy autobus jede zelenou vlnou a tramvaj na každých světlech ztratí o minutu navíc? Asi je preference tramvají jen teoretická, že?
Jak bude postupovat orgán chránící veřejné zdraví ve věci případného nedodržení limitů hluku při jejich případném překročení z důvodů dopravy v místech, kde vznikne nová tramvajová trať, když hluk vzniká z kolejové a současně silniční dopravy? Existuje limit hluku sdružený pro tyto dvě dopravy nebo bude dosažení nízké hladiny hluku v místě nové tramvajové trati prakticky nevymožitelné, stejně jako je tomu u ulic Opavská, 28. října, Výškovická a jiných?

Tramvaje v Ostravě mají skutečně větší možnosti preference než autobusy. Reálně se v těchto letech nacházíme v procesu postupného využívání nových možností této preference. Jedním z důležitých předpokladů byla v roce 2015 výměna palubních počítačů ve všech vozidlech DPO za modernější. Ta nyní umožňuje vozidlům MHD komunikovat přímo s křižovatkami, které jsou k tomu uzpůsobeny, a sdělovat například informaci, že tento spoj se blíží ke křižovatce se zpožděním oproti jízdnímu řádu. Na tento krok navazuje právě připravovaná investice města do tzv. inteligentních křižovatek, které jsou schopny s vozidly komunikovat a na informace reagovat. První úpravy několika křižovatek na ul. Opavské již byly provedeny v loňském roce, ale větší efekt můžeme očekávat, až budou takto upraveny křižovatky v souvislých tazích. Již dnes ale registrujeme skutečně fungující preferenci tramvají takto upravených křižovatek na ul. Opavské s ul. Sokolskou nebo Martinovskou.
Pokud jde o hlukové limity provozovaných tratí, k posuzování dodržování limitů je kompetentní ten, kdo takové řízení ze zákona vede, což je Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě. Pokud se týká projektovaných tratí, zde se vychází z hlukové studie, která bude v rámci projektu vypracována a příslušným úřadem i posouzena. Předpokládáme, že v případě stavby nové trati budou kompetentní orgány posuzovat hluk z tramvaje samostatně.

Petr Macejka

Ostrava

Dobrý den. Jsem rad, že ``referendum``, které ne/proběhlo, neodradilo město, potažmo DPO od tohoto projektu. Možná by stálo za to se ještě porozhlédnout po trochu jiném řešení (viz Izrael / Jerusalem http://www.urbanrail.net/as/jeru/jerusalem.htm). Tramvaje nejezdí v noci, minimálně zasáhly do již provozovaných komunikací. Tyto argumenty by měly odradit i zaryté odpůrce. I když si myslím, že elektrobus by byl zajímavější / Zkoušel se někdo zeptat, zda by v rámci testování začlenili Ostravu?

Děkujeme za podporu projektu a za zajímavý tip na inspiraci. Tento projekt je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy, jejímž cílem je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Prodloužení tramvajových tratí v rámci Poruby je přitom podloženo celou řadou výzkumů a je v zájmu celé Ostravy. Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, které by měly zajistit minimalizaci hluku a vibrací (DPO se dlouhodobě zabývá eliminací i dalších nepříznivých akustických projevů vozidel). Takže v případě, že se nová trať v Porubě zrealizuje, půjde o jednu z nejmodernějších tratí v Evropě vůbec.
Pokud jde o elektrobusy, ty nejsou vzhledem k dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se již na několika křižovatkách aplikuje systém preference dopravy, další křižovatky budou následovat). Navíc existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je právě ta tramvajová. Elektrobusy budou nasazeny např. na obsluhu uvnitř Poruby, předpokládáme, že souběžně se zavedením nových tramvajových linek. První pilotní projekt na takové elektrobusy bychom chtěli zprovoznit ke konci příštího roku.
V tuto chvíli je ale vše ve stadiu návrhu a je nutné vyčkat na vypracování projektové dokumentace k tomuto projektu. Prosíme tedy o trpělivost. V případě, že obě trasy budou realizovatelné, budou také obě vybudovány.

Pavel Dvořák

Ostrava-Pustkovec

Děkuji za obsáhlou odpověď. Bohužel si ale dále myslím, že ta tramvajová trať hlavně na ulici Průběžné je drsný zásah do tamější krásné přírody. Nemyslete si, že hájím nějaký svůj zájem – nebydlím tam. Když už, tak měla být vedena trať rovně z ulice Martinovské až ke Globusu po ulici Otakara Jeremiáše, je tam širší komunikace (celkově více místa na rozšíření) a bylo by to podle mě citlivější řešení. Každý máme svůj názor. Stále budu doufat, že k výstavbě tramvajové tratě vůbec nedojde.

To, po které z tras bude tramvajová trať vedena, vyplyne až z připravované projektové dokumentace. Teprve pak může dojít k relevantní diskusi. Je možné, že z dokumentace či EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví), které je součástí projektové dokumentace, vyplyne, že ani jedna z navržených tramvajových tras nevyhovuje a pak se samozřejmě žádná ze zamýšlených tramvajových tratí nebude realizovat. Víc budeme vědět, až bude projektová dokumentace hotová, což by mělo být letos na podzim. O vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Hannelore Lombartová

Ostrava-Poruba

Proč tramvaj a ne elektrobusy? Ty budou v době dokončení tramvajové trati běžné a nevyžadují žádné zásahy do komunikací. Vždy s hrůzou sledují nekonečné opravy tramvajových kolejí na křižovatce u Slovanu. Ještě jsem nepotkal člověka, kterému by na 8. obvodě tramvaje chyběly. Spíše všichni kroutí hlavou:-((

Elektrobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich dalším výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se již na několika křižovatkách aplikuje systém preference tramvajové dopravy, další křižovatky budou následovat). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. Z toho vyplývá, že i kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů však počítáme s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby. Je důležité si uvědomit, že nová tramvajová trať je v zájmu nejen obyvatel v lokalitě, ale v celé Ostravě. Bude důležitá pro další rozvoj města a budoucí generace obyvatel Ostravy (pro přepravu do škol, do práce, ale i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů) a obecně ke zvýšení kvality života ve městě. Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti pro města velikosti Ostravy nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy, a to z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k velmi špatnému ovzduší v Ostravě i jako významný faktor ekologizace dopravy (tramvaje na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují emise). Právě tento faktor je pro město zásadní.
Pokud jde o Vaši zmínku, že jste nepotkal nikoho na 8. obvodě, komu by tramvaje chyběly, nám se i tito lidé, kteří tento projekt nejenže vítají, ale dokonce se diví, že už nebyl uskutečněn dávno a případně i s dotazy, zda by se tramvajové tratě nemohly rozšířit i do jiných částí města, kde také dosud nejsou, ozývají...

Oldřich Urbanec

Ostrava-Poruba

Dobrý den. Po zhlédnutí reportu jsem se zhrozil, co se to má dít s výstavbou tramvají v dané lokalitě. Jestli to bude zprovozněno, tak dojde k zúžení cesty, takže auta budou mít menší průjezdnost, časté stání, a tím pádem zhoršení kvality ovzduší, o kterém tam hovoříte. Vždyť se nakoupily elektrobusy a autobusy na plyn, tak jakápak zátěž? Radši opravte stávající tratě a bude to určitě přínosnější. Děkuji za odpověď.

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále jezdit i silniční vozidla v samostatných jízdních pruzích. Cílem je prostorově co nejekonomičtější řešení, takže dojde k nezbytnému rozšíření vozovky o kolejovou trať (pruh pro auta – kolej – pruh pro auta). Pokud jde o zmíněné elektrobusy, ty nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se již na několika křižovatkách aplikuje systém preference tramvajové dopravy, další křižovatky budou následovat). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. Z toho vyplývá, že i kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů však počítáme s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby.
DPO připravuje rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice pro zvýšení kvality a komfortu přepravy (přednostně na páteřních tratích – např. na Frýdlantských mostech). Dále DPO plánuje zakoupení mnoha desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, takže po celém městě postupně dojde k omlazení vozového parku. Zhruba za rok by měla na koleje DPO vyjet první nová tramvaj Stadler (do zkušebního provozu).
Celý projekt Nová tramvaj Poruba by byl spolufinancován prostředky EU (ve výši až 85 %). Tato evropská dotace je ale směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu.
V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy a jak bude nakonec trať vedena, vyplyne až z projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Teprve projektová dokumentace napoví, zda a která trasa bude reálně proveditelná.

Jan Kotzmann

Ostrava-Poruba

Dobrý den, tři poznámky:
1. Ekologičnost tramvají je podivným argumentem, když dlouhodobě vychází Poruba jako městská část s nejčistším ovzduším. Navíc existuje alternativa el. busů.
2. Tramvaje jsou opravdu fajn pro důchodce a matky s kočárky díky tomu, že jsou nízkopodlažní – to jsou ovšem i autobusy, navíc co se přestupu týče, nikdy nezaručíte, že dotyční nebudou chtít přestupovat do jiných městských částí. V Porubě např. důchodci jezdí převážně do Kauflandu, kam stejně tram nejezdí.
3. Co se plánů na výstavbu tramvají z 60. let týče, v té době bylo tram opravdu potřeba a z naprosto jiných důvodů.
Dovoluji si vyvodit, že pokud by projektová dokumentace dopadla pozitivně pro výstavbu, tak případné hlasování/referendum o tramvaji v Porubě by tedy připadlo pro celou Ostravu a ne jen obvodů, kterých se to týká. Protože dle vašich slov do Poruby jezdí celá Ostrava. Prostě se postaví, protože jsou na to momentálně peníze.
Děkuji za vyjádření.

Porubu jakožto nejčistší část Ostravy myslíte ve srovnání jen s jinými městskými částmi Ostravy (kde čísla ovlivňuje výrazná exponovanost emisemi nejen z dopravy, ale i blízkého průmyslu), nebo ve srovnání s jinými městy MSK? Protože to je obrovský rozdíl (a spokojit se s tím, že jiné části Ostravy jsou na tom oproti Porubě ještě hůř, když bychom mohli udělat něco proto, aby se situace zlepšila nejen u nás v Porubě, ale i v jiných částech města, myslím, stojí minimálně za úvahu!!). Připomínám také vyhlášené smogové situace, které se týkaly i Poruby… Pokud jde o elektrobusy, abychom se neopakovali, máme na webových stránkách vysvětleno, proč nejsou dostatečnou a vhodnou alternativou. Problém relativní čistoty ovzduší v Porubě je však ve vysokém podílu dopravy (na většině území Poruby přes 50 %) na znečištění, z čehož podstatnou složku tvoří jemný prach. I to je jeden z argumentů, který nás vede k oprávněnosti investice do tramvajové trati.
Nová tramvajová trať, pokud se na 7. a 8. obvodě postaví, nebude sloužit jen místním obyvatelům, ale celé Ostravě, a je z dlouhodobého hlediska pro další rozvoj města a komfort přepravy obyvatel opravdu nezbytná. Je také součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy (je potřeba dívat se do budoucna s větším časovým horizontem). Průzkumy provedené v rámci projektu, ale i v rámci tvorby dopravní strategie města potvrzují, že největší objemy cestujících směřují ze 7. a 8. obvodu právě po páteřních trasách, kde je již dnes tramvajová doprava vedena, do dalších částí města.
V tuto chvíli je ale opravdu potřeba počkat na vypracování projektové dokumentace, teprve pak bude zřejmé, zda jsou navržené trasy (nebo alespoň jedna z nich) v Porubě reálně proveditelné. A teprve pak může dojít i k relevantní diskusi o všech pro a proti a může také padnout relevantní rozhodnutí. V tuto chvíli není nic definitivní, buďte prosím trpělivý.

Lukáš Vitala

Ostrava

Prosím, bude smyčka stejně hlučná (v noci tramvaje budí nadměrným skřípáním a vrzáním ze spaní a obtěžuje přes den) jako na ulici Svornosti Ostrava? Dopravní podnik Ostrava nám naposledy odepsal, naznačujíc, že jsme udělali chybu, že bydlíme v 11 patrovém domě (postaveném později než trať), který stojí u smyčky. Připadá nám to jako současné doporučení pana náměstka ministra Mládka, že zájemci o nižší datový tarif mají jet do Polska. Veškerá předchozí několikaletá komunikace s Dopravním podnikem ve Věci nadměrné hlučnosti smyčky se nakonec konkretizovala do proklamativního omezení rychlosti a mazání, což nemá NAPROSTO ŽÁDNÝ účinek :-(. Tramvaje jsou tiché, jen když prší :-).

Každý druh dopravy způsobuje hluk. Při projektování a výstavbě nové tramvajové trati v Porubě by ale měly být použity ty nejmodernější technologie. A to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace těchto moderních technických řešení pak výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje. Jde o soubor protihlukových opatření, z nichž lze zmínit např. nový podúrovňový soustruh k úpravě tramvajových kol v areálu DPO, vkládání gumových prvků do profilu tratě (tzv. rohože a bokovnice) nebo protihlukový travnatý povrch kryjící tramvajový pás. Některé z těchto prvků byly použity při zajištění provozu na nově zrekonstruované Nádražní ulici. Mimo to ale budou na nové trati nasazeny i nejmodernější tramvajové soupravy značky Stadler, které jsou vybaveny dvojnásobným odpružením každé nápravy. Pro vámi uvedený konkrétní problém skřípání a vrzání při průjezdu oblouky s malými poloměry dodáváme, že na nové trati budou tyto oblouky osazeny kolejovými mazníky, nanášejícími mazivo na třecí plochu kolejnice a obdobné opatření – mazníky, budou osazeny i na samotných nově pořizovaných tramvajích, které jsou navíc konstruovány s otočnými podvozky, což také prokazatelně snižuje třecí síly při průjezdu oblouky. V Porubě by vznikla jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě vůbec. DPO také plánuje postupnou modernizaci, estetizaci a humanizaci všech stávajících tratí (přednostně těch páteřních - např. na Opavské ul., Martinovské ul., na Frýdlantských mostech, 17. listopad apod.) a nákup několika desítek nových vozů, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy. Po celé Ostravě tak postupně dojde k obnově vozového parku a to nejen za účelem snižování hlučnosti, ale i vyššího přepravního komfortu, větší bezpečnosti pro cestující, rychlejší přepravy apod.

R. Šeděnková

Ostrava

Nebylo by lepší za ty peníze poopravovat stávající cesty a chodníky a přidělat parkoviště pro osobní auta, než rozkopat spoustu cest, přijít o zeleň a parkoviště, cca 2 roky se brodit v blátě, ucpaných cestách ? CNG neznečišťuje ovzduší a jeho těžba na rodil od výroby elektřiny nutné pro tramvaje nezatěžuje naše životní prostředí. Tichý asfalt sníží rozhodně hluk více než jakékoliv kolejnice. V zimě praskání trolejí neodstraníte žádným způsobem a vzhledem ke kopcovitému terénu brzdění tramvají bude velice hlučné. Pokud povedete tramvaj pod Duhou, vznikne tam neprůjezdný špunt, který ve špičkách už je i tak častý.

Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, a to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace moderních technických řešení výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje (k zamýšleným protihlukovým opatřením získáte více informací na webových stránkách projektu). Na nové trati by navíc byly nasazeny i nejmodernější tramvajové soupravy značky Stadler, které jsou vybaveny dvojnásobným odpružením každé nápravy, mazacím zařízením pro mazání plochy mezi kolem a kolejnicí. V Porubě by tedy vznikla jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě vůbec. Celý projekt by byl spolufinancován prostředky EU (ve výši až 85 %). Protože si Evropská komise uvědomuje význam městských kolejových drah pro životní prostředí ve městech, je tato evropská dotace směřována výhradně na podporu výstavby tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu. A pokud jde o zmiňované CNG busy, ty nejsou schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy – tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). Z pohledu zátěže na životní prostředí jsou CNG busy přínosem v porovnání s původními autobusy s naftovými motory, ale v porovnání s tramvají je dopad na životní prostředí pořád negativnější (CNG autobusy produkují zejména NOx, a jednotku energie elektrické, získanou centrálně, dokážeme vyrobit čistěji, než jednotku energie získanou přímo v jednotlivém vozidle). Je potřeba si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová, takže nová tramvajová trať je v zájmu obyvatel celé Ostravy. Bude důležitá pro další rozvoj města a budoucí generace obyvatel Ostravy (pro přepravu do škol, do práce, ale i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů) a obecně ke zvýšení kvality života ve městě. Cílem je lidi motivovat, aby vyměnili svá auta, která výrazně zhoršují kvalitu ovzduší v Ostravě, za ekologický, a přitom kvalitní a komfortní způsob přepravy prostřednictvím MHD.

Honza

Ostrava-Poruba, 8. obvod

To mi vážně chcete tvrdit, že když mi pojede tramvaj kolem domu ve vzdálenosti cca 10-15 metrů, že mi to zvýší cenu nemovitosti? Víte, proč jsou na 7. a 8. obvodě jedny z nejvyšších cen nemovitostí? Protože se jedná o klidnou část města, kde se lidé stěhují, aby neměli pod okny tramvaje. Na ul. Nádražní jsou sice nové koleje, ale hluk mi přijde pořád větší než z autobusů. A argument, že tramvaje přinesou větší pohodlí a cestování bez přestupů je holý nesmysl, protože stejně člověk pokud pojede z druhé strany Ostravy, tak bude muset alespoň jednou přestoupit, nebo mi chcete říct, že se budou na osmý obvod sjíždět tramvaje z celé Ostravy? Tak to děkuji za novou informaci, ale pokud nebudou, tak pohodlnost lidí nebude zlepšena, protože pokud se člověk chce dostat odkudkoli z Ostravy na osmý obvod, tak stačí čímkoli zajet na Svinov a poté jednou přestoupit a nemyslím si, že je tímto nějak narušena pohodlnost lidí. A z jiných částí Poruby se zde lidé dostanou také bez přestupu. Navíc tramvaje, které pojmou větší počet cestujících, jsou zbytečné, protože i ty méně kapacitní autobusy jezdí poloprázdné (nemluvím teď o špičce, kdy jsou autobusy plné, ale svou kapacitou postačují). Stačí se někdy projet 😉 Co se týče ekologie, tak si nemyslím, že ty EKObusy na CNG, které zde jezdí, narušují o tolik moc naše ovzduší než tramvaje. Tyhle argumenty jsou jen bláboly, nezlobte se na mě. Jak velké lobby na této trati má Globus? :-DHezký den přeji a pevné nervy 😉

Cena nemovitostí na 7. a 8. obvodě ve většině případů díky nové trati vzroste! Což je ověřeno i ze zkušeností z jiných měst. Samozřejmě na realitním trhu dochází neustále k vývoji a změnám cen, na které má vliv mnohem více faktorů než jen dostupnost tramvajové dopravy (ale i nabídka práce apod.).
Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky MHD nejen z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, ale i kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k situaci v Ostravě i velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž neprodukují v místě žádné emise). V případě, že se některá z tramvajových tras zrealizuje, dojde k optimalizaci MHD v oblasti se zamýšleným nasazením elektrobusů. Tramvajové linky na nové trati budou pak směřovány do hlavních směrů toků cestujících, tedy do centra a na do oblasti Ostrava Jih. Věříme, že díky kratšímu, kvalitnějšímu a pohodlnějšímu dojezdu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra budou motoristé motivováni zvolit přepravu právě prostřednictvím MHD.
Ve věci porovnání moderních možností snížení hluku z tramvajového provozu, použitých nyní na ul. Nádražní musíte v případě projektu nové tramvajové tratě přičíst ještě další vlivy – vliv připravovaného pořízení nových tramvají, které budou v porovnání s těmi, které dnes potkáváte na ul. Nádražní zcela nové generace, stejně tak jako máme ještě lepší výchozí podmínky pro volbu konstrukce zcela nové tratě, než při rekonstrukci tratě původní. K systémovým opatřením dále musíme přidat aktuálně zprovozněný soustruh na opracování tramvajových kol, kterými dokážeme lépe a efektivněji odstraňovat plošky, způsobující nepříjemné klepání kol.
Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava a je nezbytnou podmínkou pro rozvoj našeho města i v dalších letech. Hlavním cílem strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Tramvaje jsou řešením pro zlepšení stavu ovzduší ve městě (64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou). Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky, které je také zadavatelem veřejné zakázky na rozšíření tramvajové dopravy v Porubě. Více informací naleznete na: mobilita-ostrava.cz a ve strategickém plánu: fajnova.cz/strategicky-plan.

Ondřej Novák

Ostrava-Poruba

Dobrý den, není to náhodou stejná firma, která již jednou výběrové řízení vyhrála (firma SUDOP Brno, spol. s r.o.) a její projekt byl zamítnut? Děkuj

Společnost SUDOP je známá a na trhu dlouho zavedená jako projektant tzv. liniových staveb. Má zkušenosti s projektováním tratí s nízkou hlučností, což byla jedna z podmínek vedení města při výběru projekční kanceláře pro novou tramvajovou trať v Porubě.
Obecně lze k dotazu říci, že projektant je na stavbě proto, aby připravil dokumentaci podle zadání stavebníka či investora, v našem případě město Ostrava. Vedení města vyhlásilo výběrové řízení a vybralo jako zhotovitele projektové dokumentace právě brněnskou společnost SUDOP. Projektant nežádá nikoho o schválení svého díla (projektu). To je úkolem stavebníka, a bude proto na vedení města Ostravy, aby získalo pro výstavbu nových tratí všechna potřebná povolení, včetně stavebního povolení.

Radek Škubach

Ostrava

Zdravím, k zavedení terminálů na konečné Opavské: můžete mi říct kolik aut a autobusů tam bude denně přijíždět a odjíždět? A co emise, nebudou náhodou vyšší? Dle vašeho plánku je tam parkovacích míst mnoho a zaberou místa i obyvatelům, kteří tam doposud parkují. Díky za odpověď.

Dokud není vypracována projektové dokumentace (měla by být vyhotovena ve druhé polovině tohoto roku), nelze hovořit v konkrétních číslech. V každém případě ale platí, že stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy, a to nejen z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti, ale hlavně vzhledem ke zhoršujícímu se stavu ovzduší v Ostravě jde o velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž na rozdíl od autobusů a automobilů neprodukují polétavý prach). Po vyhotovení projektové dokumentace odborníci na dopravu prošetří a navrhnou možnosti optimalizace autobusových spojů. Ve stadiu úvah jsou také záchytná parkoviště na okrajích obvodu (na příjezdech od Opavy, Hlučína či Frýdku-Místku), kde by měli řidiči svá vozidla odstavit a pokračovat dál do města ekologickou dopravou, která nebude zhoršovat stav ovzduší ve městě (64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou. Tramvaje však žádné emise neprodukují. Díky tomu, že dojezd ze 7. a 8. obvodu směrem do centra bude časově kratší a pohodlnější, motoristé budou motivováni zvolit přepravu právě prostřednictvím MHD). Vše je ale v tuto chvíli ve stadiu návrhu, více budeme vědět až po vyhotovení projektové dokumentace, proto prosím o trpělivost. O vývoji vás budeme průběžně informovat.

Mirek Hurník

Ostrava-Poruba

Jak moc jsou definitivní počty zastávek a jejich umístění na jednotlivých trasách? Měl bych několik doporučení ke změnám ve smyslu efektivnějšího rozmístění.

V současné době je vše ve stadiu návrhu, takže nic není definitivní. Je potřeba vyčkat na vyhotovení projektové dokumentace (hotová by měla být v 2. pol. tohoto roku), která napoví, které trasy jsou reálně proveditelné, technické řešení apod. Teprve pak může dojít k diskusi o všech pro a proti.

Petr Říman

Ostrava-Poruba

Proč místo tramvají – momentálně tichých, za pár let budou stejně hlučné jako ty dnešní – nedáte třeba vámi reklamovaný Ekova Electron. Je to 100% elektrický nízkopodlažní autobus, který je nabízen ve verzích 10,5 m, 12 m a 18 m. Nabízí širokou škálu možností a modifikací dle přání zákazníka, aby vyhovovalo i těm nejnáročnějším klientům.
A další dotaz: Jaké autobusové spoje budou zrušeny při výstavbě nové tramvajové tratě?

Elektrobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy – tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. I kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů však počítáme s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby. Nová tramvajová trať je v zájmu celé Ostravy. Bude důležitá pro další rozvoj města a budoucí generace obyvatel Ostravy (pro přepravu do škol, do práce, ale i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů) a obecně ke zvýšení kvality života ve městě. DPO plánuje postupnou modernizaci i všech stávajících tratí (přednostně těch páteřních) včetně omlazení vozového parku v celé Ostravě.
Vše je v tuto chvíli ale ve stadiu návrhu a je potřeba vyčkat na vypracování projektové dokumentace. Pak také odborníci na dopravu prošetří i možnosti autobusových spojů v lokalitě a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány, v tuto chvíli se tedy nelze vyjádřit ke konkrétním autobusovým spojům / linkám). Prosím buďte trpělivý, o vývoji projektu budeme průběžně informovat.

Dušan Novický

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dívám se na obě varianty a samy o sobě působí jako lobby Globusu a prakticky nedávají smysl! Z mého pohledu, aby tramvajová trať dávala smysl, musela by být vybudována varianta spojující obě navrhované, tj. napojení z Martinova na Globus a zároveň napojení Duhy a 17. listopadu. Zvažovala se taková varianta?

Posouzení všech možných variant bylo součástí studie proveditelnosti s tím, že jako nejvhodnější byly k dalšímu dopracování určeny trasy, které jsou na těchto stránkách prezentovány jako Trasa 1 a Trasa 2. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace. V případě, že obě trasy budou realizovatelné, budou také obě vybudovány. O vývoji projektu vás budeme informovat.

Martin Šurkovský

Ostrava-Poruba

Dobrý den. Byla nějak s obyvateli porubských obvodů diskutována možnost vybudování tramvajové trati, nebo jim to bylo jen stroze oznámeno, že to tak rozhodli úředníci na magistrátu? Děkuji.

V tuto chvíli je tento projekt ve stadiu návrhu. Teprve po vypracování projektové dokumentace (hotová by měla být ve 2. polovině tohoto roku) budeme vědět, zda jsou navržené trasy (nebo alespoň jedna z nich) v Porubě reálně proveditelné. Až bude projektová dokumentace vypracována, veřejnost s ní bude seznámena. Pak teprve může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti a může také padnout relevantní rozhodnutí. V tuto chvíli tedy není nic definitivní, ani to jestli se bude nová trať stavět… (= nikdo nic nerozhodl). Prosíme tedy o trpělivost, na jakékoli závěry je zatím brzy. O vývoji projektu vás budeme informovat.

Pavel Janík

Ostrava-Jih

Dobrý den. Varianta 2 mi nepřijde příliš výhodná. Projetí oblouku na Sokolovské a terénní nerovnost (více z kopce, pak zase do kopce), více zastávek - tyto faktory vedou ke zbytečnému prodloužení cestovní doby mezi Třebovickou a Duhou. To může atraktivitu spojení značně snížit. Dělala se i nějaké studie toho, jaké by byly jízdní doby po variantě 1 a variantě 2? Pokud ano, mohly by zde být k dispozici? A ještě doplňující dotaz. Pokud by vyhrála varianta 2, dojde k modernizaci stávající tramvajové tratě Třebovická – Bedřicha Nikodéma?

V současné době je vše ve stadiu návrhu. V rámci studie proveditelnosti se samozřejmě mimo jiných průzkumů a dat posuzovaly i dojezdové doby jednotlivých variant. V nejbližší době chceme studii dát k dispozici veřejnosti. Projektový záměr představuje pouze předběžnou představu o možné podobě a nic z toho, co se v něm píše, není definitivní. V rámci toho, kudy bude trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, je rozhodující projektová dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává a měla být hotová ve druhé polovině tohoto roku. Až bude dokončena, bude veřejnost s dokumentací seznámena. Teprve pak může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti. Stavba tramvajové tratě neřeší modernizaci navazujících tratí.

Jan Bažacký

Ostrava

Znamená výstavba nové tramvajové tratě zavedení nových tramvajových linek?

V zásadě ne. Dojde k optimalizaci linkového vedení v celé oblasti a v rámci tohoto procesu budou vybrané linky, které jsou dnes ukončeny u porubské vozovny nebo na Vřesinské, přesměrovány na novou trať a ukončeny na nové smyčce Opavská.
V tuto chvíli je projekt stavby nových TRAM tratí na 7. a 8. porubský obvod ve stadiu návrhu, takže je nutné počkat na vypracování projektové dokumentace (do konce února 2018). Teprve na základě projektové dokumentace bude zřejmé, zda a která z navržených tratí je realizovatelná. Prosíme o trpělivost, o vývoji projektu vás budeme průběžně informovat.

Matěj Waclaw

Ostrava-Výškovice

Chtěl jsem se zeptat, proč se investují peníze do krásné Poruby, aby z ní v budoucnu byla zastavěná část, stejně jako Dubina nebo Fifejdy. Proč se místo budování tramvají neinvestuje do elektrobusu či do zeleně. Jednodušší už by bylo posadit troleje a nasadit trolejbusy než ubírat krásu, jaká tam je.

Jak již bylo mnohokrát uvedeno, elektrobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd), navíc u nich ani nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají. Nezapomínejme, že jsme 3. největší město ČR, v němž je páteřní kapacitní sítí veřejné dopravy doprava tramvajová. I kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů se ale počítá s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby.
Pokud jde o větší investice do zeleně – v tomto směru se musíte obrátit s připomínkou na vedení obvodu Poruba.
A pokud jde o zeleň v případě stavby některé z navržených TRAM tratí, pokud by musela nějaká zeleň stavbě tratě/-í ustoupit, bude minimálně ve stejném rozsahu nahrazena, tratě budou ozeleněny travnatým pásem apod. Takže bude lokalita zelení vhodně doplněna a nemusíte se bát ztráty zeleně v lokalitě kvůli TRAM.
Připomínám, že v tuto chvíli není nic rozhodnuto a nic není definitivní. Je potřeba vyčkat na vypracování DÚR (hotová by měla být koncem února 2018). Prosíme o trpělivost, budeme Vás průběžně o vývoji projektu informovat.

Daniel Zbránek

Ostrava-Poruba

Dobrý den, dočetla jsem se, že tramvaj má vést kolem Duhy. Vám nevadí, že se u Duhy právě opravila cesta a dva kruhové objezdy? Dále pak pan Semerák psal, že většina obyvatel se stavbou tramvaje souhlasí. Jak to zjistil? Probíhala nějaká anketa? Myslím si, že autobusová doprava je dostačující. Město by si raději mělo opravit Náměstí Republiky.

V tuto chvíli je projekt nových TRAM tratí v Porubě ve stadiu návrhu, takže není definitivně rozhodnuto, zda se některá z navržených TRAM tratí skutečně postaví (je nutné vyčkat na výsledky projektové dokumentace, která se teď vypracovává a měla by být hotová koncem února 2018). Teprve na základě výsledků projektové dokumentace bude rozhodnuto.
Pokud jde o důvod rekonstrukce ul. 17. listopadu v místě u Duhy. Byla zde provedena jen nezbytně nutná oprava povrchu vozovky ze strany majitele komunikace (= MSK), tedy jen v nezbytně nutném rozsahu, aby to vozovka do doby, než by se začala případně stavět TRAM trať, vydržela a dalo se po ní jezdit. V případě zájmu o podrobnější informace se musíte obrátit s dotazem na majitele této komunikace a zadavatele provedené opravy.
Pokud jde o vyjádření pana radního pro dopravu Semeráka, vychází jednak z poptávky obyvatel Ostravy po TRAM trati v této lokalitě nebo po přímém spojení do této lokality, dále z ohlasu veřejnosti na plánovanou stavbu tratí, z informací ze schůzek a veřejných jednání s obyvateli Ostravy apod. Kromě toho se dělaly studie potřebnosti TRAM v této lokalitě (k nahlédnutí na https://novatramvajporuba.cz/o-projektu/). Opodstatněnost vybudování nové tramvajové trati z hlediska dopravních toků potvrdil také dopravní model prezentovaný panem radním Semerákem koncem měsíce září.
Pokud jde o ne/dostatečnost autobusové dopravy v této lokalitě (mnohokrát jsme již psali důvody, proč v této lokalitě vedení města preferuje TRAM a ne autobusy – prosím podívejte se na webové stránky projektu, kde je vše vysvětleno + na často kladené otázky a odpovědi na ně). A připomínám také, že nesmíme zapomínat na fakt, že Ostrava je 3. největším městem ČR, v němž je páteřní sítí veřejné dopravy doprava tramvajová (proto se musí přednostně rozvíjet právě TRAM doprava a autobusová doprava by měla sloužit k doplnění páteřní sítě).
Pokud jde o problém se stavem nám. Republiky (resp. Frýdlantskými mosty) – není to jen záležitost města, ale i obvodu MOaP + dalších vlastníků… V tuto chvíli se již pod vedením města připravuje projekt na komplexní rekonstrukci uzlu. Nebude to ale vůbec jednoduché a bude to hodně finančně nákladné, takže bude záležet i na finančních možnostech města a obvodu (pokud by Vás napadla námitka, ať se peníze místo na stavbu TRAM použijí na opravu Frýdlant. mostů, evropská dotace na výstavbu nových tratí je v tomto případě směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu!!). O podrobnosti k chystaným úpravám této lokality se ale prosím obraťte na příslušný obvod nebo přímo na DPO.

Věra Písková

Ostrava-Poruba

k čemu je vlastně tento informační portál, když každá odpověď zní, zjednodušeně řečeno, že se ještě nic neví, nic není zpracováno… O čem vlastně informujete?! Že budou použity nejmodernější technologie a že tramvaj bude lepší než autobusy? Nechápu, že k těmto technologiím nejsou podklady s parametry! Podle čeho byly vybrány, s čím porovnány, když nevíte, jakou hlučnost má projektovaná trať. V současné době si můžeme udělat představu, jak by to tu vypadalo. Rozkopaných 300 metrů a totální zmatek včetně MHD. Navíc při stavbě komunitního centra na Pustkovci bylo slibováno „vykácet pouze nezbytné množství, pár stromů“ a porazili jich 70(!) – zdravých. Při stavbě trati by to dopadlo stejně.

Tento informační portál byl zřízen, aby s předstihem – a pak i průběžně – informoval veřejnost o zamýšlené výstavbě nových tramvajových tratí na 7. a 8. porubský obvod. Tedy aby se občané v dotčené lokalitě o stavbě nedozvěděli až ve chvíli, kdy by se začalo v lokalitě kopat a stavět. Občané se zde dozvědí, proč město o této stavbě uvažuje, jaké bude mít pro obyvatele nejen dané lokality přínosy, na základě čeho byly navržené tratě vybrány apod. Nikde nepíšeme nebo neříkáme, že nic nevíme (doporučuji pročíst si webové stránky projektu www.novatramvajporuba.cz včetně často kladených dotazů a odpovědí na ně, projít si studii potřebnosti tramvají, kde jsou všechny potřebné podklady, včetně průzkumů a modelů veřejné dopravy, o které se mimo jiné záměr o potřebnosti stavby také opírá). Prodloužení tramvajových tratí v rámci Poruby je podloženo celou řadou průzkumů, na jejichž základě se posuzuje, zda je potřeba nové tratě stavět. Takové průzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí a současně slouží pro správné rozhodnutí investora.
V tuto chvíli jen na 100 % nevíme, jestli se obě navržené tratě skutečně postaví. A to proto, že takto významná a náročná stavba prochází řadou dílčích fází, které postupně celý projekt zpřesňují do vyššího stupně detailu. V současné době jsme ve fázi zpracování DÚR (projektové dokumentace ke stavbě, jejíž součástí je i EIA = studie vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví), takže dokud neznáme výsledky této dokumentace, nelze vynést žádné definitivní závěry a potvrdit ani vyvrátit, že se některá z navržených tratí skutečně postaví nebo nepostaví. Prosíme proto o trpělivost. Výsledky DÚR by měly být známy koncem února 2018.
Pokud jde o stavbu komunitního centra a případné nesrovnalosti, musíte se obrátit na vedení obvodu Pustkovec a příslušné orgány, které stavbu povolily…

Pavel M.

Ostrava-Poruba

Dobrý den, máme s rodinou rodinné domy v Pustkovci, v bezprostřední blízkosti Vámi projektované nové tramvajové trati. Ikdyž mě Pustkovečtí zastupitelé ujišťují, že s navrhovanou tratí v obci nesouhlasí a obecní referendum jim názor potvrdilo, nevěřím, že se malému obvodu podaří přesvědčit OSTRAVU!!! 🙂 Prosím o doporučení nejvhodnějšího řešení. Už jsem viděl, že máte zhotovenou projektovou dokumentaci a předpokládám, že tramvaj pravděpodobně po ulici 17. listopadu pojede. Porubské zastupitelstvo s panem Mihálikem s tramvajovou trasou souhlasí a názor Pustkovce asi nebude rozhodující. Mám nemovitosti prodávat již teď, nebo počkat, až mi její hodnotu nová tramvaj o 5% navýší, nebo doufat, že celý projekt skončí pouze ``na papíře``. Stejně jako ostatní občané Pustkovce prostě nechceme bydlet vedle skřípějící tramvaje, stačí nám, že slyšíme tramvaje od Slovanu a od vozovny.

V tuto chvíli je projekt stavby nových TRAM tratí na 7. a 8. porubský obvod ve stadiu návrhu, takže je nutné počkat na vypracování projektové dokumentace (DÚR) – zhruba říjen-listopad 2017, jejíž součástí je i posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví. Teprve na základě DÚR bude zřejmé, zda a která z navržených tratí je realizovatelná. Pokud budou realizovatelné obě navržené TRAM tratě, postaví se obě. V tuto chvíli ale není nic jisté...
Osobně bych rozhodně zatím neprodávala, protože – pokud se TRAM tratě do lokality postaví – lze předpokládat vzrůst ceny nemovitostí. Rozhodně se nemusíte bát, že Vám cena nemovitostí klesne (zkuste klidně nezávisle zkonzultovat s nějakou realitní kanceláří, uvidíte, co Vám v ní řeknou...) – mladí lidé s dětmi vždy pravidelné, kvalitní, komfortní a moderní spojení s centrem města uvítají... Stavby nových tratí je investicí na mnoho desítek let dopředu a pro další generace a měly by sloužit nejen všem obyvatelům Ostravy, ale i mimoměstským. Neměli bychom zapomínat, že jsme třetím největším městem v ČR, takže kvalitní a moderní MHD by měla být samozřejmostí!
A ještě k těm skřípějícím tramvajím: do Vaší lokality by vedla nová, moderní trať, takže nelze srovnávat s mnohdy desítky let starými tram. vozy a tratěmi v okolí Slovanu či vozovny `{`zamýšlená protihluková opatření na nových TRAM tratích jsou vysvětlena na webových stránkách projektu Nová tramvaj Poruba - zde`}`. DPO připravuje postupnou obnovu vozového parku, ale i rekonstrukci a humanizaci tramvajových tratí (přednostně hlavních páteřních tratí), takže by mělo dojít i ke zlepšení v tomto směru. V tuto chvíli ale není nic definitní a je nutné vyčkat na výsledky DÚR.

Libor Bochňák

Ostrava-Pustkovec

Dobrý den, promiňte, ale zní to jako naučené blábolení z propagačního letáčku. P+R = Park and Ride: Přijedu-li do Vídně po S1 od Brna, parkuji na v nadzemním Park+Ride Leopoldau (počet parkovacích míst: 1100, cena za parkování za den: 3,40 EUR což odpovídá ceně pouhých 3 l benzínu), kde je stanice ekologické dopravy - U-Bahn a vlak a pohybovat se po Vídni metrem nebo tramvají je nepoměrně jednodušší a levnější. Podmínkou je ale existence onoho P+R, což je problém téměř jakéhokoliv města v ČR, Ostravu nevyjímaje. Realizuje-li však nový záměr v tomto rozsahu a ceně díla (cena je samozřejmě v této fázi předběžná), je s podivem, že právě tato část není zapracována v dostatečném rozsahu.

Město připravuje v rámci samostatných projektů vybudování záchytných parkovišť na příjezdech od Hlučína, Havířova či F-M… Podobně samostatný je také projekt Nová tramvaj Poruba, který bude spolufinancován z prostředků EU (ve výši až 85 %); tato evropská dotace je směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu.

Luděk Rédl

Ostrava-Poruba

Občas se vynoří plány o přestěhování porubské tramvajové vozovny, když se do budoucnosti tramvají nebude v Ostravě zřejmě investovat, nebylo by možné přestěhovat alespoň autobusovou část garáží? Obyvatele kolem výjezdu z brány na Slavíkově ulici trápí hluk a zdá se z diskusí, že obyvatelům Pustkovce přijde zvuk autobusů snesitelnější. Šlo by tento plán zahrnout také do diskusí?

V tuto chvíli DPO stěhování tramvajové vozovny Poruba neplánuje ani to nemá v dlouhodobém výhledu. Pokud jde o jiné možnosti využití autobusové vozovny , s tímto se musíte obrátit na MOb Poruba, který se tímto záměrem zabývá (tento e-mail slouží pouze k informování o projektu Nová tramvaj Poruba, tedy zamýšlených tramvajových tratí na 7. a 8. porubský obvod).

Ivo Kostelecký

MOaP

Chtěl bych se zeptat, zda primátor města Ostravy nebo předseda představenstva DPO využívají tramvaje v Ostravě a jak jsou se stávajícím provozem spokojeni. Nemyslím pravidelně, ale jestli občas tramvajovou dopravu v Ostravě použijí a jak jsou spokojení. A druhá otázka, která navazuje na tu první, co očekávají od nových vozů a nové tratě, co by měla mít, co současné vozy nemají, aby byli všichni cestující spokojení.

Jak pan primátor Macura (který je velkým sportovcem a propagátorem ekologické dopravy – ještě častěji se ale snaží chodit pěšky, jezdit na kole nebo dokonce jezdí do práce na koloběžce), tak předseda představenstva DPO p. Morys ostravské tramvaje využívají. Jednak proto, aby mohli objektivně posoudit stav, komfort, spolehlivost, bezpečnost... tohoto druhu dopravy, jednak proto, že přirozenou součástí jejich práce je pohybovat se mezi lidmi a být s nimi v kontaktu ... Samozřejmě vzhledem k náročné pracovní náplni a častým pracovním povinnostem mimo Ostravu se bez auta úplně neobejdou... Oba ale ostravskou MHD dobře znají a jsou si vědomi i jistých rezerv v ostravské TRAM dopravě. Většina TRAM je totiž v provozu již několik desítek let, což je na kvalitě a komfortu dopravy pro cestující znát. DPO také připravuje rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice ke zvýšení kvality a komfortu přepravy (přednostně na páteřních tratích – např. na Frýdlantských mostech). V nejbližší době DPO konkrétně plánuje zakoupení mnoha desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, takže po celém městě postupně dojde k omlazení vozového parku. Zhruba za rok by měla na koleje DPO vyjet první nová tramvaj Stadler (do zkušebního provozu).
Co očekávají od nových vozů a tratí? Rozvoj páteřní TRAM sítě MHD v Ostravě, přímé spojení obyvatel lokality s centrem města a dalšími městskými obvody, ekologický, a přitom komfortní, rychlý a spolehlivý způsob přepravy prostřednictvím MHD po Ostravě, nižší hlučnost a vibrace, větší bezpečnost cestujících (kamerové systémy, spolupráce s městskou policií, nasazování asistentů přepravy…), větší motivaci nejen pro Ostravany, ale i mimoměstské vyměnit auto za kvalitní, komfortní a ekologickou TRAM.

Jakub Hranický

Zajímalo by mě, který (…) člověk vybral variantu po Průběžné ulici, 5 metrů pod okny nízké zástavby na Šmidkeho ul. Když už si chcete namastit kapsy miliardovou zakázkou, tak to aspoň dělejte s rozumem. A skončete na konci ulice 17. listopadu, kde není nikde v průběhu blízká zástavba, vyhnete se tak protestům lidí, kterých se to bezprostředně týká a možná, že by byl menší odpor proti této stavbě.

Navržené TRAM tratě na 7. a 8. porubský obvod jsou výsledkem komplexní analýzy více možností řešení, a to na základě těchto kritérií: potřebnosti – aktuální i budoucí očekávané přepravní poptávky, průchodnosti či proveditelnosti, předpokládaných investičních a provozních nákladů jednotlivých variant `{`investiční náročnost, ale i provozní náklady – s tím, že těmto kritériím nejlépe odpovídaly právě vybrané trasy, k nimž se teď zpracovává projektová dokumentace (DÚR) – hotová by měla být ve 2. pol. tohoto roku`}`.
Na základě výsledků vícekriteriálního posouzení a v souladu s doporučením zpracovatele pak projektant projednal a na poradě vedení statutárního města Ostravy v červnu 2014 schválil trasy TRAM tratí jakožto doporučené k dalšímu detailnímu dopracování.
Podrobnější informace naleznete ve studii dostupné na https://novatramvajporuba.cz/o-projektu/.

Zdeněk Močydlan

Ostrava, 8. obvod

S výstavbou tramvajové tratě zásadně nesouhlasím. Nevěřím argumentu, že lze na křižovatkách upřednostnit pouze tramvaje. Stačí, aby autobusy mohly před problematickými křižovatkami vjet na tramvajový pás a být řízeny semaforem pro tramvaje. Nelíbí se mi změna názoru pana primátora, že to nebude trakční vedení – dnes na prezentaci jasně podpořil výstavbu trakce. Nevěřím snížení hluku, a co „cvrdlikání“ tramvají při odjezdu ze zastávek? Dost hrozné. Stávající autobusové spojení Duha – Sad Boženy Němcové za 21 minut tramvaj těžko dokáže. Nevidím žádné pozitivum pro obyvatele, pouze vidím možnost získat balík peněz z EU, a tím nasytit řadu firem a bůhvíkoho.

Na svůj názor samozřejmě máte právo. Není ale pravda, že nové TRAM tratě v lokalitě nikdo nechce (mnozí obyvatelé po nich volají již léta). Pokud jde o Váš argument, že nevěříte, že lze na křižovatkách upřednostnit pouze tramvaje: na tento krok navazuje právě připravovaná investice města do tzv. inteligentních křižovatek, které jsou schopny s vozidly komunikovat a na informace reagovat. První úpravy několika křižovatek na ul. Opavské již byly provedeny v loňském roce, ale větší efekt můžeme očekávat, až budou takto upraveny křižovatky v souvislých tazích. My již dnes ale registrujeme skutečně fungující preferenci tramvají takto upravených křižovatek na ul. Opavské s ul. Sokolskou, nebo Martinovskou. Ve věci možnosti sdružení jízdních pruhů pro autobusy na tramvajových pásech by vzhledem ke stávajícímu stavebnímu uspořádání komunikací a tramvajových tratí v mnohých případech byly takové úpravy velice nákladné. A v případech křižovatek s vysokou intenzitou provozu by bylo také velice problematické nastavení signálních plánů, tak aby byly s preferencí odbaveny všechny autobusy i s tramvajemi jedoucími ve společném jízdním pruhu (zvlášť v případech, kdy autobusy pokračují za křižovatkou jiným směrem než tramvaje) a pak ještě zbyl alespoň nějaký čas na zelenou pro ostatní vozidla…
Pokud jde o změnu názoru pana primátora, i on má na svůj názor právo a již několikrát se ke změně názoru ohledně TRAM veřejně doznal, na což má samozřejmě také právo.
Je důležité si uvědomit, že nové TRAM tratě budou znamenat rozvoj páteřní sítě MHD v Ostravě, přímé spojení obyvatel lokality s centrem města a nejen s ním, ekologický, a přitom komfortní, rychlý a spolehlivý způsob přepravy prostřednictvím MHD po Ostravě, nižší hlučnost a vibrace, větší bezpečnost cestujících (kamerové systémy do TRAM, spolupráce s městskou policií, nasazování asistentů přepravy…), větší motivaci nejen pro Ostravany, ale i mimoměstské vyměnit auto za kvalitní, komfortní a ekologickou TRAM. Jde přitom o stavbu na několik desítek let dopředu, která by měla sloužit všem obyvatelům Ostravy – a z tohoto hlediska je potřeba i ke stavbě přistupovat a posuzovat ji!
V tuto chvíli je projekt stavby nových TRAM tratí na 7. a 8. porubský obvod ve stadiu návrhu. Teprve po vypracování projektové dokumentace (2. pol. tohoto roku) bude zřejmé, zda a která z navržených tratí je realizovatelná. O vývoji projektu Vás budeme informovat.

Věra Nováková

V souvislosti s uvažovanou novou tratí v Porubě mě zajímá, zda bude zachována ve stávajícím režimu tramvajová linka č. 4 = jediné přímé spojení z Martinova do centra Ostravy pro velké množství obyvatel, kteří jezdí ze zastávky Dílny DPMO. Nebo bude nutné přestupovat? Stačí mi zkušenosti s cestováním od Dílen DPMO na terminál Dubina k autobusům. O víkendech a prázdninách je spojení přímo katastrofální a to by stačilo jenom upravit jízdní řády tramvají č. 4 a 17, aby na sebe navazovaly. Cestovat tramvají č. 3 o víkendech ze Svinovských mostů je časově velmi náročné.

V tuto chvíli je projekt ve stadiu návrhu, teprve po vypracování projektové dokumentace (2. pol. tohoto roku) bude zřejmé, zda a která z navržených tratí je skutečně realizovatelná = takže se v tuto chvíli nelze vyjádřit ke konkrétním TRAM či autobusovým linkám. Pokud se nové TRAM tratě postaví, tak by mělo dojít k optimalizaci autobusů v lokalitě (některé mohou být zrušeny úplně, u některých se upraví jízdní řády). Pokud jde o TRAM linku č. 4. V současnosti vlastní projekt stavby tramvajové tratě zásah do linky č. 4 nepředpokládá. Ale vzhledem k časovému horizontu zprovoznění stavby (cca za 4-5 let) v průběhu času k dílčím změnám v organizaci ostatních tramvajových linek dojít může. Pokud jde o připomínky k jízdním řádům stávajících TRAM linek, tak se prosím obraťte přímo na DPO (opět nejlépe písemně).

Zdenka Švihlová

Ostrava-Poruba

Proč klidné místo k bydlení chcete narušovat nepotřebnou tramvajovou linkou? Jde vám o provize, nebo je už máte? Protože nikdo z rozhodujících orgánů zde nebydlí, takže nevidím důvod jejich angažovanosti.

Dovolím si Vás odkázat na webové stránky projektu (konkrétně na záložky https://novatramvajporuba.cz/o-projektu/ a https://novatramvajporuba.cz/informace/), kde jsou důvody velice podrobně vysvětleny a zazněly již nesčetněkrát. Není ale pravda, že by nová TRAM trať v lokalitě nebyla potřebná (doporučuji k prostudování volně přístupnou studii https://novatramvajporuba.cz/o-projektu/).

Ladislav Lukáč

Ostrava, 7. obvod

Mám obavy, že doposud čistá a oblíbená městská část Poruba kvůli výstavbě ztratí svou atraktivitu. Předpokládám, že se zde začnou scházet lidé nepřizpůsobiví a bez domova díky dopravnímu prostředku, ve kterém se nejvíce tito občané vyskytují. Ještě bych měl dotaz, odkud budete brát kolejnice.

Díky novým tratím by naopak měla vzrůst atraktivita této lokality. Stavební činnost by měla přinést i zhodnocení (opravy) stávajících objektů, které by se v budoucnu stejně musely opravovat jednotlivě. Navíc díky dostupnému kvalitnímu dopravnímu spojení vzroste i cena většiny nemovitostí v lokalitě (až o 5 %). Nové kvalitní a komfortní tramvajové spojení tedy určitě na oblibě lokalitě neubere. Na zajištění správné funkce tramvajové dopravy jako moderního a komfortního způsobu přepravy ve městě pracujeme již dnes a i s vámi uvedeným problémem přepravy nepřizpůsobivých občanů se snažíme vypořádat. Jako příklad uvedeme zavádění kamerových systémů postupně do všech tramvají či zahájení činnosti přepravních asistentů, kteří velice efektivně dokážou s těmito občany pracovat.
Pokud jde o dodávku kolejnic, ta bude součástí dodávky celé stavby. Objednatelem tedy bude vybraná stavební firma (v rámci ČR i EU jsou přitom dostatečné kapacity výroby žlábkových kolejnic).

Kamil Niemczyk

Ostrava-Poruba

Otázka „prodloužená Rudná” bude jistě brzo dořešena a taky odtíží enormní dopravu v Porubě.
Vzali jste v potaz vy, město nebo autor studie, že existuje plán na „Severní spoj”? Nerada bych, aby tyto související stavby, protínající stejnou nebo vedlejší ulici, navzájem o sobě nevěděly a kopalo se nesmyslně vícekrát.

Dořešení dostavby prodloužené Rudné asi ještě chvíli potrvá, tato stavba a její dokončení ale kompetenčně nespadají pod statutární město Ostravu, takže to nemůže průběh stavby ovlivnit. Dotazy k dokončení prodloužené Rudné byste měla směřovat na investora stavby, tedy ŘSD či přímo na ministerstvo dopravy, případně vedení Moravskoslezského kraje.
Ale i tak je nutné si uvědomit odlišnou funkci prodloužené Rudné a případných nových tramvajových tratí v Porubě – zatímco tramvajová trať řeší mobilitu uvnitř města, prodloužená Rudná řeší odklon tranzitní silniční dopravy. Synergickým efektem obou staveb je pak snížení emisí.
Pokud jde o přípravu projektu na stavbu tzv. Severního spoje – je samozřejmě všem dotčeným známa, v této chvíli oba projekty prostorově nekolidují a vzhledem k tomu, že předpokládaným investorem tramvajové trati i dokumentace pro územní řízení Severního spoje je statutární město Ostrava, můžete očekávat jejich vzájemnou koordinaci.

Lada

Ostrava-Poruba

Dobrý den, co se stane v případě, kdy obvod Poruba bude pro stavbu tramvaje, a Pustkovec proti? Je relevantní rozhodnutí kvůli prakticky jedné ulici v Pustkovci, kterou tramvaj reálně povede, zahodit celý projekt, na který Ostrava čeká už 25 let? Díky za odpověď.

To, kterou z vybraných tras bude nakonec trať vedena (a tedy i to, jak moc zasáhne nebo nezasáhne do městského obvodu Pustkovec), vyplyne z projektové dokumentace. Ta se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být v 2. pol. tohoto roku). Až bude dokončena, veřejnost bude s výsledky projektové dokumentace seznámena. Současně s další publicitou projektu bude zahájeno územní řízení, které má stanoveno zákonná pravidla, tedy i to, kdo je účastníkem řízení a jaké relevantní připomínky může vznášet k řízení. Věříme, že vše dopadne dobře a přesvědčíme o prospěšnosti projektu i zaryté odpůrce, protože jde o projekt, který by měl být ku prospěchu nejen obyvatel v lokalitě, ale i zbytku Ostravy. A díky možnosti zafinancovat projekt z prostředků EU (až z 85 %), jde skutečně o unikátní příležitost, která se znovu Ostravě nemusí naskytnout! Sledujte proto naše webové stránky, o vývoji projektu vás budeme informovat…

Rostislav Quisek

Moravská Ostrava

Jako jedna z výhod nových švýcarských tramvají proti konkurenci byla prezentována vyšší maximální rychlost. Rád bych se zeptal, na jakém úseku se tato výhoda dá využít? Myslel jsem, že všechny tramvaje mají stanovenou maximální rychlost předpisem. Díky .

Při výběru dodavatele nových tramvají bylo dbáno na poměr momentální rychlost v km/h / produkovaný hluk v dB, vyplývající z konstrukčního uspořádání vozidla. Podstatnými parametry zadání tedy byly prvky, které minimalizují hlučnost a vibrace, dále bezpečnost cestujících, maximální komfort přepravy, ekologické aspekty (snížení množství emisí) a další. Tramvaj má obecnou legislativou rychlost stanovenu – stejně jako auta – na 50 km/h pouze v úsecích, kde se pohybuje po komunikaci (tratě opatřené panelovým nebo asfaltobetonovým krytem), na úsecích na samostatném tělese je rychlost dána uspořádáním tratě a vnitřním předpisem provozovatele. To nám umožní např. v úseku přes Svinovské mosty dosahovat rychlosti až 80 km/h.

Josef Neckář

Ostrava

Z odpovědí jsem pochopil, že se cesty nebudou rozšiřovat, ale že se tramvajová trať bude budovat do stávající cesty. Takže se pak bude jezdit auty po kolejích? Dovedete si představit, jak budou tyto cesty ucpané, když tramvaj nelze v zastávce objet? Při budování této tratě na Průběžné ulici se obyvatele cca rok nedostanou auty (sanitky, hasiči, odvoz odpadku, zásobování školní jídelny atd.) na slepou ulici I. Sekaniny, kde je šest 11patrových domů, dům s pečovatelskou službou a cca 500 parkovacích míst. Jak chcete toto řešit?

Záměrem je zabrat stavbou co nejméně plochy, takže se předpokládá umístění tramvajové tratě v ose stávající, resp. rozšířené komunikace (silniční pruh – koleje – silniční pruh) a s umístěním zastávek na ostrůvcích. Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla v samostatných pruzích. Výstavba tratě bude probíhat postupně v průběhu dvou let a bude rozdělena do několika etap. Uzavírky ulic budou prováděny postupně, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu a dopravy, čemuž bude přizpůsoben i harmonogram a rozsah prací. O konkrétním časovém plánu výstavby vás budeme informovat. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Takže je potřeba vyčkat na výsledky projektové dokumentace.

Honza

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dobrý den, s rozšířením tramvajových tratí nesouhlasím!!! Dopravní spojení jak do centra Ostravy, tak ke Globusu je víc než dobré. Proč vedení města spolu s dopravním podnikem tento zbytečný projekt tak prosazuje? Vás nezajímá, že si to lidé nepřejí?

Na svůj názor samozřejmě máte právo. Není ale zdaleka pravda, že by si všichni obyvatelé (nejen místní, ale i jiných částí Ostravy) stavbu trati v této lokalitě nepřáli. Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky (podrobněji na mobilita-ostrava.cz a fajnova.cz/strategicky-plan). Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti pro města velikosti Ostravy nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy, a to z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k velmi špatnému ovzduší v Ostravě i jako významný faktor ekologizace dopravy (tramvaje na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují emise). Právě tento faktor je pro město zásadní. Páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě tvoří právě tramvajová doprava, takže vedení města i dopravního podniku dělá všechno proto, aby obyvatelům zajistilo ekologickou, a přitom spolehlivou, rychlou, bezpečnou a komfortní veřejnou dopravu, kterou by mělo zájem využívat co nejvíce nejen místních obyvatel, ale i těch, kteří do města přijedou na návštěvu.

Věra Písková

Ostrava-Poruba

Zajímalo by mě, zda existují údaje o průzkumu využití stávajících autobusových linek mezi Porubou a centrem (úseky, které mají být nahrazeny tramvajemi). Kde je možné se s nimi seznámit? Ptám se, protože jedním z důvodů rozšíření tramvajových tratí v Porubě je zvýšení přepravní kapacity (viz čl. Ostravská radnice, březen 2017).

Prodloužení tramvajových tratí v rámci Poruby je podloženo celou řadou výzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět (průzkumy byly provedeny i v rámci studie pro vlastní trať). Takové výzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 20 000 obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí, protože právě z prostředků EU by měl být projekt financován (do výše 85 % nákladů). Na webových stránkách novatramvajporuba.cz v dohledné době zveřejníme studii potřebnosti tramvají v Porubě, kde bude vše rozebráno. Tak prosím vydržte.

Jana Němcová

Ostrava-Fifejdy

Dobrý den, jaký má smysl investovat stovky miliónů do provedení nových linek tramvajové dopravy, vzhledem k tomu, že daná oblast je velice dobře obsloužena autobusovou dopravou - linky 39, 35, 40, 44, 48 aj. Jako stavební projektant vím, že projekt a vybudování trati bude náročný a neuvěřitelným způsobem bude při výstavbě zatěžovat stávající lokalitu. Krom toho by mě zajímaly ekonomické odhady návratnosti této akce a její celkový přínos pro obyvatele obvodu. Nemyslím si, že toto je dobrý záměr a město Ostrava by mělo investovat do veřejné dopravy jiným směrem – namísto tohoto nakoupit a vyměnit stávající ještě nevyhovující autobusy MHD, případně je posílit. A pokud se zde oháníte názvem ``EKOLOGIZACE`` ... tak s tímto si dovolím nesouhlasit – co je ekologického na rozkopání pár páteřních komunikací v těchto obvodech? Dále vzhledem k faktu, jak vypadala rekonstrukce ul. Nádražní a i její celková doba (přes 2 roky), nevěřím žádným slibům o tom, že by projekt následně byl proveden v termínu – o to více to bude nepříjemné pro obyvatele dotčených obvodů – XY let rozkopáno – tím zhoršení kvality života, prašnost, nevzhledné prostředí, dopravní zácpy aj. Za mě můžu říci, že ten, kdo toto prosazuje, by se měl opravdu a vážně zamyslet.
A pokud to bude jen trochu možné, budu se snažit bojovat proti tomuto výstřelku. A závěrem bych poprosil manažery a další pracovníky vyššího managementu, kteří toto vymýšlejí, aby se naší MHD opravdu projeli (a nechali svá slavná přibližovadla doma), a zjistili tak, kde je opravdu nutné zapracovat na zlepšení situace. Děkuji.

Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti pro města velikosti Ostravy nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy - např. z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k situaci v Ostravě i jako velmi důležitý faktor ekologizace dopravy – tramvaje totiž neprodukují žádné emise! (navíc tramvajová doprava je páteřní sítí veřejné dopravy v Ostravě). Kvalita ovzduší v Ostravě výrazně ovlivňuje naše zdraví, takže je v zájmu nás všech s tím něco udělat – určitě nemůžeme očekávat změnu ze dne na den a bude potřeba přijímat postupná opatření, ale čím dříve začneme, tím lépe. Vedení města i dopravního podniku proto dělá všechno proto, aby ekologickou veřejnou dopravu využívalo co nejvíce nejen místních obyvatel, ale i těch, kteří do města přijedou na návštěvu. Chce lidi motivovat k tomu, aby nepřibývala další auta za účelem cestování po městě nebo ještě lépe, aby lidé vyměnili své vozy za ekologický, a přitom komfortní, rychlý a spolehlivý způsob přepravy prostřednictvím MHD po Ostravě. V případě vybudování tratě dojde k nezbytné optimalizaci systému obsluhy území veřejnou dopravou. To se bude týkat i autobusových linek (některé z nich mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé zůstanou zachovány). Prodloužení tramvajových linek v rámci Poruby je podloženo celou řadou výzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět. Takové výzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 20 000 obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí, protože právě z prostředků EU by měl být projekt financován (do výše 85 % nákladů). A právě přidělení finančních prostředků z EU je samozřejmě podmíněno i dodržením časového plánu realizace stavby (nová trať/-ě by se měla realizovat v letech 2020-21).
Pokud jde o možné zhoršení ovzduší: v tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace ke stavbě tramvajové tratě v Porubě, jejíž součástí je i EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví). Takže pokud by z ní vyplynulo, že by vlivem stavby zamýšlených tratí došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, stavba by se nerealizovala. Takže není třeba se obávat, že by město realizovalo stavbu, která by naopak stav ovzduší v Ostravě dále zhoršovala. Při realizaci tratě bude v lokalitě vysazena také další zeleň (stromy), na vhodných místech bude ozeleněna i samotná trať. V celé Ostravě dojde k postupné modernizaci a omlazení vozového parku (DPO plánuje v blízké budoucnosti zakoupení několika desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy), připravují se rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice pro zvýšení kvality a komfortu přepravy – v nejbližší době lze zmínit např. úpravy na Frýdlantských mostech). V tuto chvíli je ale potřeba vyčkat na výsledky projektové dokumentace, která teprve ukáže, jestli lze projekt zrealizovat.

Lukáš Gospodarczyk

Ostrava-Poruba

Stoupání počtu cestujících MHD se nerovná nedostačující dopravní obslužnosti Poruby 7 a 8 obvodu. Bylo dobré a také levnější takovou a jí podobné studie zadat dříve než drahou projektovou dokumentaci. Nebo existuje někde výpočet, který tuto premisu vyvrací?
Děkuji za odpověď.

Nová tramvajová trať, pokud se na 7. a 8. obvod postaví, nebude sloužit jen místním obyvatelům, ale celé Ostravě, a je z dlouhodobého hlediska pro další rozvoj města a komfort přepravy obyvatel (studentů a žáků do škol, lidí do zaměstnání a důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobyvatel), stejně tak jako pro možnost řešení zhoršující se situace s ovzduším ve městě nezbytná (šlo by o nejekologičtější řešení přepravy obyvatel ve městě) = novou trať je tedy nutné posuzovat z hlediska prospěšnosti pro celé město. Jde tedy o širší strategii rozvoje ostravské veřejné dopravy.
Vedení města i dopravního podniku dělá všechno proto, aby veřejnou dopravu využívalo co nejvíce obyvatel města i těch, kteří do města přijedou na návštěvu. Prodloužení tramvajových linek v rámci Poruby je podloženo celou řadou výzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět. Takové výzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 65 tisíci obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí a současně slouží pro správné rozhodnutí investora. Na webových stránkách novatramvajporuba.cz v dohledné době zveřejníme studii potřebnosti tramvají, kde jsou všechny potřebné podklady, včetně průzkumů a modelů veřejné dopravy, o které se mimo jiné záměr o potřebnosti stavby také opírá.

Lukáš Vitala

Ostrava-Poruba

Opravdu nedojde ke kácení stromů? Argument vedení tramvajové trati ve stávající komunikaci neuznávám. To bude na těchto komunikacích zrušen automobilový provoz nebo snad budou jezdit automobily po tramvajovém tělese? Uvádějte v odpovědích vždy úplné informace, stávající způsob informování je zavádějící. Kolik bude zrušeno parkovacích míst a jak budou nahrazeny. Děkuji.

Při výstavbě dojde ke kácení pouze těch stromů, které budou znemožňovat stavbu nových tratí. Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích (komunikace budou nově uspořádány do skladby silniční pruh – koleje – silniční pruh), bude nutnost kácení velice malá, neboť dojde pouze k rozšíření komunikace v řádech metrů. Namísto kácených dřevin budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek. V současnosti si některé dřeviny v dotčených ulicích navzájem překážejí, jiné narušují inženýrské sítě a komunikace. V rámci budování tratě tedy dojde k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v současnosti. Navíc bude na vhodných místech ozeleněna i samotná tramvajová trať, což doplní množství zelených ploch v Porubě. Takže se nemusíte bát, že by zeleně v lokalitě ubylo.
V tuto chvíli je ale celý projekt teprve ve stadiu návrhu. Takže je nutné vyčkat na vypracování stavební projektové dokumentace, která teprve napoví, zda a která z navržených tras je reálně proveditelná, technické řešení, vč. zásahu do parkovacích míst apod. Vzhledem k tomu, kudy jsou navržené trasy vedeny, očekáváme minimální zásah do stávajících parkovacích míst.

Břetislav Pavera

Ostrava-Poruba, 7. obvod

Dobrý den, bydlel jsem 20 let v Zábřehu, takže zkušeností s tramvajovou dopravou v Ostravě mám dostatek. Nyní bydlím 5 let v Porubě na osmém obvodě a stávající dopravní obsluha mi naprosto vyhovuje. Dostanu se do práce přímo do centra linkou 49, do Hrabůvky k příbuzným, do Avionu na nákup a manželka do CTP do práce - vše linkou 48. Můj dotaz ale směřuje na spolehlivost dopravy: Při cestování tramvají se mi cca jednou za čtvrt roku stalo, že jsem nedojel, resp. dojel s výrazným zpožděním z jednoho prostého důvodu - tramvaj jinou tramvaj neobjede. Jednou to byla porucha tramvaje, jindy nehoda auta s tramvají, jindy nehoda dvou aut na trati, jindy nevolnost cestujícího, jindy výpadek el. energie. Všechny tyto aspekty způsobí zastavení ne jednoho vozidla, ale všech vozidel za ním. Za 5 let, co jezdím autobusem, se mi takovéto nedojetí do práce stalo pouze JEDNOU. Tedy výrazné zlepšení přesedláním z tramvaje na autobus. Také výluky už se mě prakticky nedotýkají. Nepamatuju autobusovou výluku, která by mi zkomplikovala cestování, kdežto ty tramvajové byly v sezóně cca jednou do měsíce o víkendech a tak jednou za rok i nějaká dlouhodobější. Jak máte vyřešen tento dosti závažný nedostatek tramvajové dopravy? Bude snad mít trať nějakou objízdnou kolej nebo výhybny, aby bylo možné nehodu nebo poruchu objet? Děkuji.

Věříme, že na nové trati by k vážnějším poruchám či výpadkům – vzhledem k využití těch nejmodernějších technických řešení – nemělo běžně docházet. Cestující by se naopak měli dočkat vyššího přepravního komfortu, větší bezpečnosti, rychlejší přepravy apod. Ale dočasný výpadek proudu nebo vlivy nehod v silniční dopravě přímo na provoz tramvají samozřejmě nikdy nelze vyloučit. Právě z těchto důvodů je naším záměrem, aby se mohly realizovat obě navržené trasy v 7. a 8. obvodě, protože druhá trasa by v případě takové mimořádně události mohla posloužit pro případný odklon dopravy ať už z jakéhokoli důvodu výluky na první trase.

Roman Laník

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dokáže DPMO akceptovat moderní systémy dopravy bezkolejové, které využívají pozemní komunikace? Které nepotřebují horní elektrické vedení a nejsou tedy ani provozně zranitelné jako tramvaje? Plán v Porubě je krokem do minulosti a ke zhoršení bezpečnosti celého dopravního provozu v Porubě. V této věci nejsou zapojeni ani opravdoví odborníci ani fundovaní občané, kteří k tomu mohou promluvit, ani není brán v potaz názor aktivní veřejnosti. Měl by být uspořádán aktiv za účasti vybraných obyvatel z různých skupin obyvatel, kde by se musel plán DP obhájit. A to by DP nedokázal. O tom jsem plně přesvědčen, protože jsem to nejen studoval, ale v systému celý život žiji a vidím jeho problémy i užitečnost různých druhů přepravy.

V DPO známe i nové systémy tramvajové dopravy, včetně systémů na pneumatikách či se spodním napájením. Je potřeba si však uvědomit, že tyto systémy vznikají jako zcela autonomní nové tramvajové sítě (v Evropě zejména ve Francii). V podmínkách DPO, kde máme již existující síť 146 km délky tratí (jednokolejně), na které provozujeme 261 tramvají, to vše v stávajícím uspořádání koleje o normálním rozchodu s napájením z troleje, se jeví neefektivním budovat novou trať délky cca 9 km (jednokolejně) v odlišném konstrukčním uspořádání. Pro toto nové uspořádání bychom totiž museli pořizovat vozidla s přechodností na tuto trasu, a to v dostatečných počtech včetně záloh. Varianta, kdy bychom budovali pro novou trať systém, u kterého by přechodnost ani nebyla možná, se pak již pohybuje mimo ekonomické možnosti DPO i města Ostravy, pokud bychom měli zajistit efektivitu systému. V případě vámi navrhovaného řešení dopravy bezkolejové, která využívá pozemní komunikace, naopak vidíme nevýhodu v porovnání s klasickou městskou kolejovou dopravou ve větší provozní zranitelnosti právě ve společném užívání pozemní komunikace s individuální dopravou. Městskou kolejovou dopravu, která je vedena po samostatné dráze, dokážeme preferovat a neovlivňují ji nehody ostatních vozidel, kterých je více než samotných výpadků tramvají.
Na přípravě projektu se podílejí fyzické i právnické osoby s dostatečnou odborností – prokazatelnou jak odborným vzděláním, tak i zkušenostmi. Nejen v rámci přípravy projektu dochází k rozšiřování znalostí v oboru spoluprací v rámci kontaktů mezi dopravními podniky v ČR i v dalších zemích a také úzkou spoluprací s akademickými zástupci. Jedním ze základních cílů projektu je, na základě těchto odborných předpokladů přinést konstrukční řešení rozšíření tramvajové sítě, které bude na úrovni nejnovějších technologií a poznatků.

Jiří Kalvach

Ostrava-Poruba

Dobrý den, co se stane s linkami 48 a 49? Jsou to nejrychlejší spojení se Zábřehem (48) a se Sadem B. Němcové (49)? Navíc si myslím, že trať č. 1 je naprostý nesmysl. K Duze už tak jezdí plno spojů, které lidem žijícím v okolí Duhy stačí. Jsem pro variantu č. 2, protože cestujícím v okolí zastávky Heyrovského zas toho tolik nejezdí. Oba spoje 39 a 40 jezdí s intervalem těsně po sobě a spoj do centra nejezdí žádný!! Obávám se, že po zrušení 49 mi bude cesta do práce trvat mnohem déle než teď. Nebo se mýlím? A jak nám pomůže trať č. 1?

Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy - např. z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem ke zhoršující se situaci ovzduší v Ostravě i velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují polétavý prach). Právě tento faktor je pro město zásadní. Je důležité si také uvědomit, že již existující páteřní sít veřejné dopravy v Ostravě je právě tramvajová. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu, takže to, kudy bude trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne teprve z projektové dokumentace. Ta by měla být vypracována ve druhé polovině tohoto roku. Až bude vyhotovena projektová dokumentace a vybrána realizovatelná trasa tramvaje, odborníci na dopravu pak prošetří i možnosti autobusových spojů a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány, v tuto chvíli se tedy nelze vyjádřit ke konkrétním spojům / linkám). Rozhodnutí, které by mělo být v zájmu většiny obyvatel v oblasti, padne až po vypracování projektové dokumentace. V tuto chvíli není nic definitivní. Prosím buďte trpělivá, o vývoji projektu budeme průběžně informovat.

Růžena Viatrová

Ostrava, 7. obvod

Já nemám dotaz, jen bych se chtěl přimluvit za vybudování obou tras.

Vážíme si vašeho zájmu i podpory. Další vývoj projektu sledujte na těchto webových stránkách.

Andrej Kutač

Ostrava-Poruba

...kolik stromů se bude muset pokácet?? ...je vám jasné, že tyto stromy byly vysázeny z dotací EU!!

Dojde ke kácení pouze těch stromů, které budou znemožňovat stavbu nových tratí. Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích, bude nutnost kácení velice malá. Namísto kácených dřevin budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek. V současnosti si některé dřeviny v dotčených ulicích navzájem překážejí, jiné narušují inženýrské sítě a komunikace. V rámci budování tratě tedy dojde k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v současnosti. Navíc bude na vhodných místech ozeleněna i samotná tramvajová trať, což doplní množství zelených ploch v Porubě. Takže se nemusíte bát, že by zeleně v lokalitě ubylo. O které stromy konkrétně půjde a ve kterých místech a jestli vůbec nějaké pokáceny budou, ale nelze v tuto chvíli říci, protože vše je ve stadiu návrhu. Více napoví až projektová dokumentace, která se v současnosti zpracovává (hotová by měla být ve 2. polovině tohoto roku). Ze stejného důvodu zatím není rozhodnuto ani o přesné trase. Možné je vybudování obou těchto tras. Prosíme tedy o trpělivost, průběžně vás budeme o vývoji informovat.

Milada

Ostrava, 8. obvod

Budu moci bez přestupu cestovat z Poruby do Hrabové jako dnes? Případně i rychleji než dnes?

Bohužel nepíšete odkud z Poruby a čím v současnosti jezdíte, jak dlouho Vám to trvá, kam přesně apod. Navíc v současné době je celý projekt výstavby nové tramvajové tratě v Porubě ve stadiu návrhu. Pro to jak a kudy konkrétně bude trať vedena, je rozhodující projektová dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává. Projektová dokumentace by měla být hotová ve druhé polovině tohoto roku. Až bude dokončena, seznámíme vás s ní. Teprve pak bude možné srovnávat dojezdové časy MHD.

Pavel Nováček

Ostrava-Poruba

Jsou nové tramvaje Stadler vybaveny ABS? Protože stávající mají šišatá kola, která za jízdy tlučou. Řidiči bezdůvodně používají pískování i na místech zastávek, kdy vědí, že budou muset zastavit. Nejedná se tedy o nouzové brzdění! A co písek rozvátý větrem po okolí?

U tramvají Stadler je požadováno zařízení zabraňující smyku i prokluzu tramvaje. Pískování tramvají je u moderních tramvají automatické a spouští se právě když dochází při brzdění k rozdílným otáčkám jednotlivých náprav, tak aby se zvýšila adheze a nedošlo ke smyku, a tím k vytvoření plošek na kolech, které jsou pak příčinou klepání a zvýšeného hluku. Z tohoto důvodu pořídil DPO nový podúrovňový soustruh, který umožňuje kvalitněji reprofilovat tramvajová kola. Tato technologie byla uvedena do provozu na přelomu loňského a letošního roku a je momentálně ve zkušebním provozu. Věříme, že se v krátké době podaří v této oblasti zlepšit stávající i nám známý horší stav tramvajových kol. DPO také postupně omladí vozový park díky nákupu nových tramvají (tak dojde k vyřazení starých tramvají, u nichž je riziko tvoření „plochých kol“ daleko vyšší, než je tomu u nových moderních vozidel).
Pokud jde o případný písek či nečistoty, pro jejich odstraňování z tramvajových kolejí bylo za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce pořízeno nové čisticí vozidlo, které umožňuje čistit prach a písek nejen z ploch, ale i z kolejových žlábků.

Alexander Wolf

Ostrava-Hrabůvka

A to, že budu mít tramvaj od oken 15 metrů, mi cenu taky zvýší? Garantujete mi, že když se cena bytu sníží nebo se stane neprodejný, tak mi vyrovnáte cenový rozdíl, tj. to, co tramvajemi ztratím?

Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, které s použitím tlumicích prvků (rohoží a bokovnic) intenzitu hluku a vibrací výrazně snižují. Také nové tramvaje vyprodukují méně hluku i vibrací než například článkový autobus. Dostupnost kvalitního dopravního spojení je jedním z hlavních kritérií, která určují cenu nemovitosti. Zkušenosti z jiných podobných projektů nás vedou k přesvědčení, že vybudováním tramvajové infrastruktury v dané oblasti se ceny nemovitostí zvyšují až o 5 %. . Samozřejmě na realitním trhu dochází neustále k vývoji a změnám cen, na které však má vliv mnohem více faktorů a vliv existence tramvajové tratě nelze konkrétně vyčíslit. Určitě se ale nemusíte bát, že by pak byl váš byt neprodejný, spíše naopak.

Marcela Hranická

Ostrava, 8. obvod

Nebylo by vhodnější, když už zvažujete existenci nové tramvajové tratě, vést novou linku od zastávky Dílny DP po ulici Průběžné a rovně potom na zastávku Opavská? Obyvatelé přilehlých ulic nemají přímé spojení ke Globusu a i na zastávku Dílny DP mají mnozí poměrně daleko.

Posouzení všech možných variant bylo součástí studie proveditelnosti s tím, že jako nejvhodnější byly k dalšímu dopracování určeny trasy, které jsou na těchto stránkách prezentovány jako Trasa 1 a Trasa 2. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace. Ta se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Až bude dokončena, veřejnost s ní bude seznámena. Teprve pak může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti (budete moci vyjádřit své názory, preference apod.) a může také padnout relevantní rozhodnutí. V tuto chvíli tedy není nic definitivní. Prosíme o trpělivost, na jakékoli závěry je zatím brzy. O vývoji projektu vás budeme informovat.

Lumír Dedek

Ostrava-Poruba

Někde jsem četl, že tramvaje mají navýšit kapacitu přepravy cestujících. MHD jezdím denně a od Duhy ke Globusu (oběma směry) jezdí i vámi zmíněné „nízkokapacitní“ autobusy poloprázdné. Je někde k dispozici statistika/studie kde se píše, že stávající autobusy nestačí?

Z provedených dopravních průzkumů vyplynuly počty přepravených cestujících odpovídající potřebě kapacitnějšího dopravního systému, v tomto případě konkrétně tramvajového. Výsledky průzkumů jsou dostupné v rámci studie proveditelnosti projektu Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava-Poruba a v rámci projektu mobilita-ostrava.cz. Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí (nová tramvajová trať spolu se souborem dalších opatření na tratích po celém městě by měla přispět k ekologizaci dopravy nejen v Porubě, ale i v Ostravě jako takové, měla by zvýšit přepravní komfort, bezpečnost cestujících, rychlost přepravy a obecně je nezbytná pro další rozvoj nejen Poruby, ale i celého města, a navíc za prostředky z EU). Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky (doporučuji prohlédnout si web. stránky mobilita-ostrava.cz a fajnova.cz/strategicky-plan). DPO má zjištěno, že zejména v posledních měsících začíná oproti předchozím letům stoupat počet cestujících MHD. Na těchto webových stránkách v dohledné době zveřejníme studii potřebnosti tramvají, kde bude vše rozebráno. Projekt nové tramvaje v Porubě je ale v tuto chvíli ve stadiu návrhu. Takže je nutné počkat na vyhotovení projektové dokumentace (2. polovina tohoto roku). Až bude vyhotovena projektová dokumentace - a v případě, že vše dopadne dobře a bude vybrána trasa tramvaje -, odborníci na dopravu pak prošetří i možnosti autobusových spojů v lokalitě a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány). V tuto chvíli tedy není nic definitivní a je potřeba vyčkat na projektovou dokumentaci.

Lukáš Vitala

Ostrava-Poruba

Zdravím, jak se dozvím o všech jednáních zastupitelů? I my podporovatelé trati se chceme těchto jednání účastnit a nelíbí se nám, že nemáme o těchto jednáních žádné informace a nemůžeme argumentovat odpůrcům. Děkujeme

Pokud máte na mysli jednání zastupitelů k projektu Nová tramvaj Poruba, dokud není hotová projektová dokumentace, tak žádné takové jednání není naplánováno. Projektová dokumentace by měla být hotová ve druhé polovině tohoto roku, takže teprve pak město uspořádá veřejné setkání, kde zájemce s projektovou dokumentací seznámí. A teprve pak může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti a může také padnout definitivní rozhodnutí. Prosíme tedy o trpělivost, průběžně Vás budeme informovat.

Aneta Šromová

Ostrava

Dobrý den, tramvajová trať znamená rozšiřování cest do bezprostřední blízkosti domů a hřišť, úbytku zelených ploch a kácení stromů. Proč stávající autobusy nenahradíte plně CNGbusy nebo elektrobusy, které stejně v budoucnu DPO hodlá zavést? Určitě to bude ekonomicky méně náročné.

Dojde ke kácení pouze těch stromů, které budou znemožňovat stavbu nových tratí. Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích, bude nutnost kácení velice malá. Namísto kácených dřevin budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek. Projekt nelze chápat jen jako výstavbu tratě do existujícího prostoru, ale jako příležitost přinést novou urbanistickou hodnotu do širšího okolí stavby. V současnosti si některé dřeviny v dotčených ulicích navzájem překážejí, jiné narušují inženýrské sítě a komunikace. V rámci budování tratě tedy dojde k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v současnosti. Navíc bude na vhodných místech ozeleněna i samotná tramvajová trať, což doplní množství zelených ploch v Porubě. Takže se nemusíte bát, že by zeleně v lokalitě ubylo.
Elektrobusy a CNG autobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd), navíc u nich ani nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy - tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). CNG autobusy využívají spalování fosilních paliv, produkují NOx a další škodliviny, takže nejsou tak ekologické jako tramvaje, jejich pořízení je finančně nákladnější (pokud projekt nové tramvajové trati v Porubě dostane zelenou, bude financován z prostředků EU). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. Nová tramvajová trať by byla v zájmu celého města, ne jen obyvatel Poruby a Pustkovce. Bude důležitá pro další rozvoj města, zvýší přepravní komfort (při přepravě do škol, do práce, ale zajistí i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů), celkově přispějí ke zvýšení kvality života ve městě.
Celý projekt je v tuto chvíli ve stadiu návrhu. Teprve po vypracování projektové dokumentace budeme vědět, zda jsou navržené trasy reálně proveditelné. Prosíme proto o trpělivost.

Adéla Šenkyříková

Ostrava-Poruba

Také byste se rádi zeptali?