Ostrava.cz: Tramvajové koleje jsou nyní tiché

Tramvajové koleje jsou nyní tiché

Pondělí 21.08.2017 13:29

Statutární město Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava v průběhu letních prázdnin připravilo pilotní projekt tiché a zelené tramvajové tratě na frýdlantských mostech. Do kolejí byla aplikována unikátní česká technologie tlumení hluku a vibrací. Jedná se o tzv. absorbéry hluku, které jsou navíc osazeny buď živou vegetací nebo umělým trávníkem.

Tramvajové koleje jsou nyní tiché

Tramvaj vyjíždí z úseku s absorbérem. Foto: René Stejskal

Do stávající koleje nejvytíženější tramvajové trati v Ostravě na frýdlantských mostech je aplikována zcela nová a unikátní česká technologie tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku vznikajícího odvalováním kola po kolejnici, a hluku trakčních motorů. Jedná se o takzvané kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody systému BRENS, který je vyráběn pouze z recyklovaných materiálů z automobilního průmyslu. A to z recyklované pryže ze starých pneumatik a z recyklovaných syntetických a technických textilií používaných v autech. Tyto bezodpadové výrobky naplňují kritéria uzavřené ekonomiky a využívají dosud nezpracovávaný technologický a průmyslový syntetický odpad.

Díky vlastnostem slovenského základního syntetického materiálu STERED může být povrch kolejových absorbérů opatřen živou vegetací trávníků nebo může být opatřen umělým trávníkem. Jeden směr na frýdlantských mostech je osazen živou vegetací a druhý zase umělým povrchem. Všechny varianty povrchu zachovávají velmi dobré absorbční vlastnosti a umožňují odpařování vody v městském prostoru. Tím dochází ke zlepšení městského klimatu, snížení prašnosti a přehřívání ulic a bulvárů. Technologii odhlučnění koleje je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových moderních dopravních staveb. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy současně i pro snížení hluku a vibrací je možné vně kolejí zřídit lehkou a snadno demontovatelnou nízkou protihlukovou bariéru tvořenou syntetickým recyklátem v drátěných koších, který se nechá na vnější straně porůst lokálními a nenáročnými rostlinami.

Pilotní projekt kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody mezi frýdlantskými mosty a zastávkou Karolina umožní provozní ověření funkcionality tohoto protihlukového opatření. Získané zkušenosti a dosažené výsledky povedou k optimalizaci v dalším směřování humanizace tramvajových tratí v Ostravě, zlepšování životního prostředí zastavěné krajiny a přizpůsobení se globálním klimatickým změnám.