Přímé spojení

bez přestupů do centra

Cestovní komfort

vyšší počet míst ve spojích

Bez zpoždění

tramvaje v kolonách nestojí

Čistší ovzduší

motoristé budou motivováni nechat auto doma

Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky, které je také zadavatelem veřejné zakázky na rozšíření tramvajové dopravy v Porubě.

Více informací na: mobilita-ostrava.cz

Strategický plán: fajnova.cz/strategicky-plan

Historie

Plánovaná výstavba tramvajové tratě na 7. a 8. porubském obvodě je spjata už se samotným vznikem tohoto sídliště v šedesátých letech minulého století. Konkrétní plán zřízení tramvajové dopravy, která by nahradila provizorní dopravní obsluhu tvořenou autobusovými linkami č. 39, 40 a 44, však nikdy nebyl realizován. K obnovení snahy o zajištění adekvátní veřejné dopravy došlo až v devadesátých letech. Tento pokus ale na základě nesouhlasu městského obvodu Pustkovec, který odděluje 7. a 8. obvod od dalších porubských obvodů, vyšel naprázdno. V roce 2014 myšlenka tramvajové tratě vedoucí na 7. a 8. porubský obvod ale opět ožila. Jednak proto, že ani po více než 45 letech existence tohoto sídliště zde stále není k dispozici přímé spojení s centrem města, ale i proto, že kvůli narůstajícímu počtu automobilů se zde neustále zhoršuje i dopravní situace.