Nová trať je záležitostí zvláštního významu

Zastupitelé města Ostravy na svém dnešním jednání prohlásili projekt „Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě – Porubě“ za tzv. záležitost zvláštního významu, čímž potvrdili důležitost projektu pro rozvoj města Ostravy. Plánovaná trať by byla významnou liniovou stavbou celoměstského významu, která prochází dvěma městskými obvody. Rozhodnutí městských zastupitelů předcházelo představení projektu zastupitelům obou dotčených městských obvodů i beseda s veřejností.  Pustkovecké zastupitelstvo o projektu nakonec nejednalo a porubští zastupitelé nepřijali žádné stanovisko.

Toto rozhodnutí městských zastupitelů není zatím formálním krokem, který by znamenal finální rozhodnutí o stavbě tramvajové trati. Definitivní verdikt se dá očekávat v závěru letošního roku, a bude mu předcházet hodnocení dopadů stavby a tratě na život obyvatel a životní prostředí.