Napsali o nás: Ostravská radnice!!!

V Ostravě může být jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě

Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy. Mezi hlavní důvody ke stavbě nové tramvajové tratě na 7. a 8. porubský obvod patří bezpřestupovost, přepravní kapacita, hustota silniční dopravy a ekologizace dopravy. Nová tramvaj umožní obyvatelům 7. a 8. obvodu cestovat bez přestupů do centra města a na zastávku Vřesinská. Tramvaje budou disponovat větším počtem míst, což zvýší přepravní komfort zvláště v době dopravních špiček. Se stále se zvyšujícím počtem automobilů souvisí i prodlužování dojezdových časů autobusů. Elektrobusy nebo trolejbusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat rovnocenných výkonů jako tramvaj. Výrazným nedostatkem je i fakt, že u autobusů, trolejbusů a elektrobusů nelze zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají,  (v Ostravě se navíc připravuje zavedení systému preference dopravy – tzv. řadiče).

Nutné je mít na paměti i ekologickou stránku veřejné dopravy. 64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou. Tramvaje polétavý prach neprodukují. Díky tomu, že dojezd ze 7. a 8. obvodu směrem do centra bude kratší a pohodlnější, motoristé budou motivováni zvolit přepravu právě pomocí MHD.

Supermoderní technologie

Při projektování a výstavbě nového tramvajového spojení v Porubě budou použity ty nejmodernější technologie. A to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace těchto moderních technických řešení pak výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje. Dopravní podnik Ostrava (DPO) zakoupil nový podúrovňový soustruh na soustružení tramvajových kol v areálu DPO, který umožňuje kvalitněji reprofilovat tramvajová kola. Tato technologie byla uvedena do provozu na přelomu loňského a letošního roku a je momentálně ve zkušebním provozu. Z dalších protihlukových opatření lze zmínit vkládání gumových prvků do profilu tratě (tzv. rohože a bokovky) nebo protihlukový travnatý povrch kryjící tramvajový pás. Obyvatelé Poruby tak budou mít k dispozici jednu z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě, na níž budou nasazeny i nejmodernější tramvajové soupravy Stadler vybavené dvojnásobným odpružením každé nápravy. Celý projekt by měl stát zhruba miliardu korun a měl by být financován z prostředků EU.

Na internetových stránkách www.brens.cz a www.edilonsedra.com/track-system se můžete podívat na ukázky těchto technologií a příklady jejich využití v ČR i v zahraničí.

 

Informační a komunikační portál o rozšíření tramvajových tratí

Město Ostrava spolu s Dopravním podnikem Ostrava zprovoznilo 13. února webové stránky a facebookový profil k projektu Nová tramvaj Poruba. Cílem obou informačních platforem je poskytovat obyvatelům města informace o projektu nové tramvajové tratě na 7. a 8. porubský obvod.

Na webových stránkách Nová tramvaj Poruba jsou soustředěny všechny dostupné a relevantní informace, které se zamýšlenou výstavbou souvisejí. Uživatelé, kteří na webových stránkách nenaleznou odpověď na své otázky, se mohou na cokoli ohledně projektu zeptat vedení města nebo dopravního podniku. Na jejich dotazy je průběžně odpovídáno a zároveň jsou často kladené dotazy uveřejňovány na webových stránkách pro další návštěvníky. Na spuštění portálu Nová tramvaj Poruba navážou další informační aktivity města, například veřejná debata s občany či odborný seminář.

K projektu byla založena i stejnojmenná facebooková stránka. Obyvatelé Poruby i jiných městských částí Ostravy, fanoušci tramvají a MHD, příznivci, ale i odpůrci výstavby mohou společně diskutovat o projektu, o možných pro a proti. Facebooková stránka slouží hlavně jako informační portál a zároveň místo pro všemožné dotazy široké veřejnosti, které jsou odpovídány v co nejkratším možném čase. Je také propojena s hlavním webem, kde se tyto dotazy ze zpráv, komentářů a příspěvků fanoušků následně objevují i s odpovědí kompetentní osoby. Staňte se i vy fanoušky stránky a sledujte aktuální informace o plánovaných trasách, výběru nových tramvají, technických specifikacích projektu, nebo jen diskutujte s ostatními o dění okolo linek ostravské MHD. Všechny názory jsou vítány!

www.novatramvajporuba.cz

https://www.facebook.com/novatramvaj/

Pustkovec a Poruba jsou také součástí Ostravy

Tramvajová doprava představuje v Ostravě páteřní síť veřejné dopravy. Tramvaje ročně přepraví přibližně 45 milionů cestujících. Pro srovnání autobusy asi 38 milionů a trolejbusy zhruba šest milionů cestujících. Rozšíření tramvajových tratí na 7. a 8. obvod je po desetiletí odkládaný krok rozvoje hromadné dopravy v našem městě.

V posledních týdnech je plán vedení statutárního města Ostravy protáhnout tramvajovou trať až k porubskému Globusu hojně diskutovaným tématem nejen v Pustkovci a Porubě. Zasedání zastupitelů těchto ostravských obvodů jsou hojně sledována médií a stránky novin plní informace s obrázky nových tratí.

Projekt – pracovně nazvaný Ekologizace veřejné dopravy v Porubě – je ve své nové podobě připravován intenzivně od roku 2014 a definitivně se o jeho osudu rozhodne v letošním roce. Plán na rozšíření tramvajové trati na sever Poruby je starý mnoho desítek let. Dění v posledních letech však není oprášením starých nápadů. Potřebu rozšířit tramvaj v Porubě si vyžadují okolnosti dnešních dnů.

Dva hlavní důvody pro rozšíření tramvajových tratí jsou přepravní kapacita a ekologizace dopravy. Tramvaje mají největší přepravní kapacitu a díky moderně řízeným křižovatkám budou v blízké době také nejrychlejším hromadným dopravním prostředkem v Ostravě. Při svém provozu neprodukují do ovzduší žádné emise. A přesně to dnešní Ostrava potřebuje! Moderní, rychlý, bezpečný a bezemisní způsob přepravy osob v rámci celé Ostravy. Jen pokud tato kritéria bude ostravská hromadná doprava splňovat, podaří se nám přesvědčit více řidičů osobních vozů, aby vyměnili svá auta za ekologičtější způsob přepravy.

Proti tomuto záměru se v poslední době ozývají hlasy občanů, kteří jsou přesvědčeni, že nové tratě v Porubě jsou zbytečné, drahé a budou lokalitě víc ke škodě než k užitku. Argumentují zhoršením kvality bydlení, hlukem a kácením stromů. Je pochopitelné, že ti, kteří žijí v blízkosti plánovaných tratí, mají obavy z toho, co přijde, a neslyší na argument obecné prospěšnosti pro všechny. Je ale zarážející, že někteří lidé si pro obhájení svého názoru berou na pomoc zcela nepravdivé informace a osobní osočování vedení města z nekalých úmyslů.

Zastupitelé Pustkovce na svém minulém zasedání přijali usnesení, ve kterém odmítají tramvaje ve svém obvodu nebo v jeho okolí. Ve stejném usnesení však říkají, že o věci nemají dost informací. A to je přesně ono. Vedení města se rozhodlo zadat vypracování projektové dokumentace. Až na základě přesného projektu se pak rozhodne, zda se utká s dalšími českými a moravskými městy o peníze z evropských fondů, a v případě jejich získání, trať postaví. Do dokončení projektové dokumentace není možné odpovědět přesně na všechny technické detaily a také učinit konečné rozhodnutí.

Rozhodnutí o rozšíření tramvajových tratí do Poruby a přijetí evropské dotace ve výši až jedné miliardy korun bude významné pro celou Ostravu, tak jako je pro všechny obyvatele důležité, co dýchají a jak kvalitní je místní veřejná doprava. Obyvateli Ostravy jsou i lidé žijící v místech, kudy nové tratě povedou. Právě pro minimalizaci negativních dopadů z provozu tratí (jako je hluk a vibrace) zadalo vedení města tyto parametry projektantům jako podmínku jejich realizace.

V plánu je vybudovat trať pro Porubu 21. století. Tichou a rychlou, esteticky začleněnou do terénu a zástavby. Ne proto, že v minulosti bylo v plánu tramvaj v rámci severní Poruby vybudovat, ale proto, že to v dnešní situaci  má smysl a opodstatnění.

To se ale stane, jen když budeme my všichni v Ostravě přesvědčeni, že naše město má před sebou budoucnost, do které se vyplatí investovat. Jeden z argumentů odpůrců tratí je, že Ostrava stejně vymírá, a tak není potřeba stavět nic nového. Jestli se smíříme s takovým stavem, čeká nás opravdu jen stagnace a sestup. To, co můžeme udělat teď hned pro zastavení těchto nepříznivých demografických trendů, je začít řešit problémy, které mladé lidi z Ostravy vyhánějí. Tím prvním, co je kritizováno, je kvalita ovzduší v našem městě a s tím je potřeba něco udělat. Ekologizace dopravy je jednou
z hlavních cest, jak dosáhnout viditelného zlepšení. Bezmála měsíc trvající smogová situace na počátku roku by pro nás měla být mementem. Všichni v Ostravě dýcháme v zásadě jeden vzduch – v centru, v Pustkovci i v Porubě.

Tomáš Macura, primátor města Ostravy

 

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/brezen-2017/