Mhdživě.cz: Bude se v Ostravě rozšiřovat tramvaj?

Bude se v Ostravě rozšiřovat tramvaj?

Tramvaj je bezpochyby moderní a ekologickou páteřní dopravou města. Nyní se v Ostravě otevřela možnost její prodloužení…

Vizualizace Duha (DPO)
Vizualizace DPO nové tramvajové trati v Ostravě Porubě u zastávky Duha z prezentace Chytrá a přátelská doprava pro Ostravu.

Nastalo období příprav dalšího období čerpání dotací z evropských fondů pro zlepšování životní úrovně občanů ČR. Jedním z projektů, na který jsou již připraveny finance z Ministerstva dopravy a na který je možné čerpat také evropské peníze, je výstavba nové tramvajové trati na sídliště v Ostravě – Porubě. Zbývá jen, aby se obyvatelé dotčené oblasti měli aktivní zájem o realizaci. Pojďme si společně projít podrobnosti této zajímavé dopravní stavby.

Ekologizace města Ostravy je silné téma posledního desetiletí, ve kterém však významně ubylo průmyslových zdrojů znečištění, ale i přesto se hledají stále nové cesty, jak zajistit obyvatelům 3. největšího města České republiky lepší životní podmínky.

Jednou z cest je snížení polétavého prachu především ze silniční dopravy. Při promýšlení možností byl obnoven nápad tramvajové obsluhy VIII. obvodu – tedy Poruby kolem Duhy, který pochází ze záměrů z 60. let minulého století. Hlavní myšlenka byla shledána správnou a opodstatněnou, avšak dosud nedovedenou k realizaci.

Toto sídliště je poslední místem v Ostravě s dostatečnou koncentrací rezidentních obyvatel, které nebylo napojeno na páteřní tramvajovou síť zajišťující rychlé a pohodlné spojení s ostatními částmi města. Tramvaj se zde hodí pro svou ekologičnost, kapacitnost a možnosti preference ve stále vzrůstajícím automobilovém provozu. Nahradit a doplnit by tak měla systém autobusů, který zde poměrně frekventovaně projíždí a sváží cestující na již existující tramvajovou síť mimo tuto oblast.

Logickým důsledkem bylo vypracování studie Mobilita Ostrava, která mapuje proveditelnost a další klíčové parametry nejen této případné stavby, a která ji shledává jako realizovatelnou. Otázkou zůstává, zda-li si k myšlence nových možností dopravy najdou cestu také tamější konzervativní obyvatelé, kteří již v minulosti proti tomuto nápadu horlivě vystupovali.

Silnými argumenty proti byl zejména hluk od tramvají, který je ovšem použitím moderních technologií výrazně snížen, a pak obava ze související reorganizace stávajícího provozu. Výhody v podobě přímého bezbariérového spojení s centrem, Jižním městem a Výškovicemi, potenciálu nového druhu upřednostňované dopravy, bezbariérovost, zlepšení kvality ovzduší a patrně i revitalizaci okolí svých domovů prvky současného urbanismu současní obyvatelé Poruby neviděli nebo byli přehlušeni zarputilími odpůrci.

Rádi bychom v této souvislosti svým čtenářům připomněli některé jiné úspěšné světové tramvajové projekty, které se také potýkaly s podobnými obtížemi. Předně je to Vídeňská tramvajová linka číslo 26, kde nový 5 km úsek projíždí sídlištěm a zajišťuje soudobou hromadnou dopravu svým obyvatelům. Nové rameno kolejí postavilo polské město Częstochowa, které jej hned vybavilo nejmodernějšími článkovými vozidly. Tramvaje spouští do provozu také americké město Washington D.C., a to dokonce s vozidly vyrobenými v ČR a tak by se dalo pokračovat.

Ani česká města nezůstávají pozadu, ať už jde o Brno s plánem na 2 nové linky, Praha s protažením linky z Barandova nebo Liberec, který se dokonce využívá nerozhodnosti Ostravy a chtěl by pro svou infrastrukturu spotřebovat nejen své finanční prostředky, ale i ty vyčleněné pro Ostravu. Mezi města připravující nové tramvajové tratě, tedy ta města, která pochopila význam tramvaje jako rychlého, hromadného, ekologického a moderního prostředku veřejné dopravy a chápou se nabízené příležitosti, patří i nedaleká Olomouc.

 

20.10.2012 - PESA TWIST - Częstochowa

 

20.10.2012 – …

 

20.10.2012 - PESA TWIST - Częstochowa (2)

 

20.10.2012 – …

 

20.10.2012 - PESA TWIST - Częstochowa (1)

 

20.10.2012 – …

 

103 - 15.2.2014 - Šantovka

 

103 – 15.2.20…

Fotografie č. 1 – 3: Tramvaje PESA TWIST v polském městě Częstochowa.
Fotografie č. 4: Olomoucké oboustranné jednosměrné tramvaje Vario LF+/o.

Už jsme si odpověděli na otázku proč chtít tramvaj, proč na tomto místě a jaké výhody i nevýhody toto řešení může přinést. Je načase zabrousit do některých podrobností. Jako nejperspektivnější bylo již Radou města Ostravy odsouhlaseno vedení trasy jako odbočka tramvajové větve současné linky číslo 4 u zastávky Bedřicha Nikodéma vzhůru až k centrální oblasti obchodního centra Duha, kde odbočí vpravo na ulici 17. listopadu a po dosažení ulice Průběžná směrem až k plánované smyčce u Globusu. Toto vedení nebylo zvoleno náhodně, ale pečlivě vybráno na základě mnoha parametrů, z nichž asi nejsilnějším bylo množství lidí, kterým přinese přidanou hodnotu.

 

3.3.2016 - ul. Bedřicha Nikodéma (zastávka Bedřicha Nikodéma)

 

3.3.2016 – ul…

 

3.3.2016 - ul. Bedřicha Nikodéma (zastávka Jana Šoupala)

 

3.3.2016 – ul…

 

3.3.2016 - ul. 17. listopadu (Duha) (3)

 

3.3.2016 – ul…

 

3.3.2016 - ul. Průběžná

 

3.3.2016 – ul…

Předpokládané vedení nové trati je od křižovatky ulic Martinovská x Bedřicha Nikodéma (Fotografie č. 1), dále po ul. Bedřicha Nikodéma (Fotografie č. 2 u zastávky Jana Šoupala) přes ulici 17. listopadu (Fotografie č. 3 u zastávky Duha) a po ulici Průběžné (Fotografie č. 4) až ke Globusu.
Další fotografie z budoucí trati naleznete níže v odkazu
.

Rozšíření tramvaje v Ostravě – Porubě

Společně s tímto plánem by došlo k navržení nových a úpravou současných zastávek MHD v oblasti. Klíčové je také propracování plánu podpůrné autobusové či lépe elektrobusové obslužnosti zbývajících částí s jasným cílem zajistit obyvatelům více komfortu a méně zplodin spalovacích motorů. Asi nejvýraznějším přínosem ale bude přímé spojení s ostatními městskými částmi, které dosud chybí, i když o linkovém vedení je nyní předčasné hovořit. Dá se očekávat také související zvýšení komfortu například v podobě nejmodernějších vozů.

Jak jsme již zmínili, projekt je realizovatelný, finančně je zajištěn, ale chybí jeho podpora ze stran politiků a především místních obyvatel, což je jediná vada na kráse této téměř dokonalé konstelace. Zainteresované osoby dokonce hovoří o tom, že pokud se projekt nepodaří realizovat nyní (do roku 2021), pak už nebude postaven nikdy.

Velkou podporu tomuto projektu vyjádřil ve svých strategiích na další roky Dopravní podnik Ostrava a.s., který však nemůže být iniciátorem této stavby, neboť to nepřísluší jeho roli dopravce. Konkrétní podporu musí vyžadovat obyvatelé / voliči od tamější samosprávy.

Jako fanoušci dopravy bychom si tedy také přáli zařadit se po bok ostatních českých a evropských měst, které rozšiřují kolejovou dopravu ve prospěch cestujících. A co vy? Jaký máte názor?

Níže můžete vidět několik informací o nové tramvajové trati:

Zdroj: www.msstavby.cz

Dopravní podnik Ostrava (DPO) podporuje plán města prodloužit tramvajovou dopravu až do 7. a 8. porubského obvodu. Do roku 2021 by tak měla být vybudována zcela nová, vysoce moderní a komfortní trať, která propojí obyvatele této části Ostravy s centrem a ostatními částmi města.

„Cítíme potřebu toto téma pravidelně a maximálně otevřeně komunikovat. Jsme jediným provozovatelem městské hromadné dopravy a bezprostředně se nás to dotýká “ říká ředitel Dopravního podniku Ostrava, Daniel Morys. Úkolem DPO však není jen na nově plánované trase přepravovat cestující, ale i technicky zajistit maximální komfort a bezpečí.

Největší důraz je kladen na potlačení hluku z tramvajové dopravy. DPO se touto tématikou intenzivně zabývá více než 10 let. „Na Nádražní ulici v centru města jsme při nedávné rekonstrukci dosáhli výrazného snížení hluku o 4,5 decibelů. Takový rozdíl je opravdu znatelný oproti předchozímu stavu. Když se nám takový úspěch podařil se starými typy tramvají, věřím, že s novou, ještě modernější tratí, a nejmodernějšími vozy dokážeme hluk snížit na úplné minimum,“ vysvětluje Daniel Morys. Celá tramvajová trať v Porubě by měla být zasazena v pryžovém loži a tam, kde to bude možné i s vegetačním krytím. Kromě toho DPO investuje do aktivních opatření ke snižování hluku. Nový podúrovňový soustruh dokáže denně a mnohem kvalitněji opracovat kola dvojnásobku tramvají (4 ks) s polovičními náklady (úspora až 768 000 Kč/rok) v porovnání s výkony staré technologie broušení, která již dosloužila. Do úpravy tramvajových tratí má dopravní podnik v plánu letos investovat 4 milióny korun a současně budou probíhat také projekty osazování tramvajových tratí zelení a nízkých protihlukových clon.

DPO má samozřejmě jasno i v dalších podnětech pro stavbu nové trati jako je především ekologie, zrychlení plynulosti dopravy i značné finanční úspoře. „Díky nasazení tramvají v této části města dojde k výraznému snížení emisí v ovzduší, které v Porubě pochází z 64 % právě z dopravy. V porovnání s ostatními druhy MHD tramvaje zcela jistě vítězí a ve všech ohledech přinesou maximální užitek a komfort všem občanům Ostravy,“ doplňuje Daniel Morys.

Aktuálně se zvažují dvě nové trasy, a to konkrétně na ulicích Bedřicha Nikodéma, 17. Listopadu a Průběžné. Celkem tak má přibýt 8 zastávek. Tramvaj poskytne možnost přímého spojení s centrem města až pro 20 000 obyvatel.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. zřídil nové webové stránky o výstavbě nové tramvajové trati, ale zároveň došlo k vzniku stránkek proti stavbě této trati. Důležitým milníkem ohledně této diskutované stavby v Ostravě-Porubě bylo vyjádření městského obvodu Pustkovec, který na svém zastupitelstvu rozhodl postavit se proti výstavbě této nové trati. Průběh příprav této stavby budeme bedlivě sledovat a přineseme vám zde také průběžné informace.

http://www.mhdzive.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=491:bude-se-v-ostrave-rozsirovat-tramvaj&catid=14&Itemid=143/