Napsali o nás: Novinky.cz

Informační portál o rozšíření tramvajových linek v Ostravě-Porubě je v provozu

V úterý 14. února byla zprovozněna informační platforma, která obyvatelům města Ostravy poskytuje zprávy o plánovaném projektu nové tramvajové trati v 7. a 8. porubskému obvodě.

úterý 14. února 2017, 16:52

Na webové stránce Nová tramvaj Poruba (www.novatramvajporuba.cz) a na stejnojmenném facebookovém profilu jsou soustředěny všechny dostupné aktuální a spolehlivé informace, které se zamýšlenou výstavbou souvisejí. Jak web, tak facebooková stránka navíc nabízejí i možnost přímého kladení dotazů vedení města nebo dopravnímu podniku.

„Vznik platformy Nová tramvaj Poruba je reakcí města Ostravy na zvýšenou poptávku občanů po informacích souvisejících s plánovanou výstavbou prodlouženého tramvajového spojení v 7. a 8. porubském obvodě. Naším záměrem je poskytovat zájemcům o tuto problematiku údaje, které jsou přesné, úplné a pocházejí z relevantních zdrojů. Na spuštění portálu Nová tramvaj Poruba naváží další informační aktivity města. Připravujeme setkání se zastupiteli dotčených městských obvodů Poruba a Pustkovec, veřejnou debatu s občany i odborný seminář,” informoval primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Kromě vedení města Ostravy na projektu informačního portálu Nová tramvaj Poruba participuje také Dopravní podnik Ostrava a. s. Jednatel společnosti Daniel Morys k tomu podotkl: „S vedením města došlo k dohodě na úzké spolupráci při informování občanů. Chceme zde prezentovat především nové technologie stavby tratí a konstrukce vozů, které snižují hluk a vibrace tramvajové dopravy na minimum.“

Projekt rozšíření tramvajové trati v Ostravě-Porubě je součástí přijaté dopravní strategie města Integrovaný plán mobility Ostrava a je v souladu s nedávno přijatým plánem rozvoje města Ostravy do roku 2023.

Josef Zajíc

https://novatramvajporuba.cz/“>https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-42644-informacni-portal-o-rozsireni-tramvajovych-linek-v-ostrave-porube-je-v-provozu.html/“>https://novatramvajporuba.cz