Dopravní podnik Ostrava (dpo.cz): Nová tramvajová trať v Ostravě-Porubě a moderní technologie snižování hlučnosti

Nová tramvajová trať v Ostravě-Porubě a moderní technologie snižování hlučnosti

Dopravní podnik Ostrava (DPO) podporuje plán města prodloužit tramvajovou dopravu až do 7. a 8. porubského obvodu. Do roku 2021 by tak měla být vybudována zcela nová, vysoce moderní a komfortní trať, která propojí obyvatele této části Ostravy s centrem a ostatními částmi města.

„Cítíme potřebu toto téma pravidelně a maximálně otevřeně komunikovat. Jsme jediným provozovatelem městské hromadné dopravy a bezprostředně se nás to dotýká “ říká ředitel Dopravního podniku Ostrava, Daniel Morys. Úkolem DPO však není jen na nově plánované trase přepravovat cestující, ale i technicky zajistit maximální komfort a bezpečí.

Největší důraz je kladen na potlačení hluku z tramvajové dopravy. DPO se touto tématikou intenzivně zabývá více než 10 let. „Na Nádražní ulici v centru města jsme při nedávné rekonstrukci dosáhli výrazného snížení hluku o 4,5 decibelů. Takový rozdíl je opravdu znatelný oproti předchozímu stavu. Když se nám takový úspěch podařil se starými typy tramvají, věřím, že s novou, ještě modernější tratí, a nejmodernějšími vozy dokážeme hluk snížit na úplné minimum,“ vysvětluje Daniel Morys. Celá tramvajová trať v Porubě by měla být zasazena v pryžovém loži a tam, kde to bude možné i s vegetačním krytím. Kromě toho DPO investuje do aktivních opatření ke snižování hluku. Nový podúrovňový soustruh dokáže denně a mnohem kvalitněji opracovat kola dvojnásobku tramvají (4 ks) s polovičními náklady (úspora až 768 000 Kč/rok) v porovnání s výkony staré technologie broušení, která již dosloužila. Do úpravy tramvajových tratí má dopravní podnik v plánu letos investovat 4 milióny korun a současně budou probíhat také projekty osazování tramvajových tratí zelení a nízkých protihlukových clon.

DPO má samozřejmě jasno i v dalších podnětech pro stavbu nové trati jako je především ekologie, zrychlení plynulosti dopravy i značné finanční úspoře. „Díky nasazení tramvají v této části města dojde k výraznému snížení emisí v ovzduší, které v Porubě pochází z 64 % právě z dopravy. V porovnání s ostatními druhy MHD tramvaje zcela jistě vítězí a ve všech ohledech přinesou maximální užitek a komfort všem občanům Ostravy,“ doplňuje Daniel Morys.

Aktuálně se zvažují dvě nové trasy, a to konkrétně na ulicích Bedřicha Nikodéma, 17. Listopadu a Průběžné. Celkem tak má přibýt 8 zastávek. Tramvaj poskytne možnost přímého spojení s centrem města až pro 20 000 obyvatel.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

http://www.dpo.cz/aktuality/2311-2017-02-23-tz-tramvajova-trat-v-ostrave-porube.html/