Napsali o nás: Českátelevize.cz – Události v regionech-Ostrava

Nová tramvajová trať v Ostravě?

23.02.2017

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Události v regionech jsou připraveny, dobrý večer přeje Iva Kubánková. Nová tramvajová trať by mohla být v Ostravě vybudována v roce 2021. Městským částem Půstkovec a Poruba, má přinést čistější ovzduší, i snížení hluku. Město v těchto dnech zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí a společně s dopravním podnikem chce lépe komunikovat s obyvateli jednotlivých obvodů. Část z nich totiž s výstavbou nové trati nesouhlasí.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:
Koleje uložené ve speciální mapryžové loži, protihlukové stěny a snížení prašnosti. Plánovaná tramvajová linka bude podle dopravního podniku splňovat nejpřísnější parametry.

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava:
Nasazením nových technologií dojde k výraznému snížení hluku i proti současnému stavu. Dojde ke stažení několika desítek autobusů.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:
Takto zní tramvaj, která projíždí centrem Ostravy po kolejích starých několik desítek let. A toto jsou záběry moderní tramvaje, která jezdí po nové lince ve Francii. Podobná by mohla jezdit za 4 roky městskými částmi Půstkovec a Poruba. Sledujete zrychlené záběry a průjezd ulicemi Bedřicha Nikodéma, Sedmnáctého listopadu a Průběžná. Právě tudy by měla nová tramvaj jezdit. Nová tramvajová trať má mezi obyvateli městských částí přívržence i odpůrce. Do té druhé skupiny patří i Alena Tesařová.

Alena TESAŘOVÁ, obyvatelka městské části Ostrava-Poruba:
Ty vibrace a hluk se tady prostě zvýší oproti tomu co je v tuto chvíli. Dopravní obslužnost je podle mě dobrá a je to obsluhováno většinou CNG autobusy, takže myslím, že na tu ekologii tady důraz kladen už v tuto chvíli je.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:
Jiří Vincker se jako řidič tramvaje živí už 25 let, novou trať by přivítal.

Jiří VINCKER, řidič tramvaje:
Určitě by to bylo kapacitně mnohem lepší, že tramvaje převezou určitě víc lidí jak autobusy.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:
Vozovna Poruba, Dopravní podnik tady nově zařídil podúrovňový soustruh, má zlepšit pohyb vozidel po kolejích.

Petr TOMALA, vedoucí odboru kolejová vozidla, Dopravní podnik Ostrava:
Opracování toho kola do ideálního profilu snižuje hlučnost té tramvaje. Ideální profil toho okolku snižuje i hluk s průjezdu oblouky.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:
Nová tramvajová trať má stát přes miliardu. Většinu peněz by zaplatila Evropská unie.

Tomáš MACURA /nestr.za ANO/, primátor Ostravy:
Pakliže jej bychom nezrealizovali v tuto dobu, v této etapě my, tak v budoucnu už to půjde velmi stěží, protože zkrátka ty zdroje z Evropské unie pro tento typ projektu v tomhle tom rozsahu už zřejmě nikdy nebudou.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:
Zlepšení ekologie a snížení emisí prachů z dopravy. Důvod proč se pro nové tramvajové linky rozhodují i další města v Evropě a ve světě. Nová trasa byla vybudována třeba v Rakousku, ale i na Kanárských ostrovech.

Tomáš MACURA /nestr.za ANO/, primátor Ostravy:
V tuto chvíli probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, která sama o sobě přinese odpovědi na řadu otázek, které na které dneska neznáme odpověď ani my. To znamená přesně vymezí konkrétní pozemky, které by byly stavbou dotčeny.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:
Pavla Daňková, Česká televize.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Ve vysílání vítám Daniela Moryse, ředitele Ostravského Dopravního podniku, pěkný večer.

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Pěkný večer vám i divákům.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Pane řediteli, jakým způsobem by se zrychlilo cestování právě po částech Poruba a Pustkovec?

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Podle našich odhadů by se zrychlila doprava z těchto částí o 5 až 10 minut do centra Ostravy.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
To znamená, že by se zlepšila pro obyvatele těchto městských částí i dostupnost centra?

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Dostupnost se zlepší především tím, že budou moct užít přímou tramvajovou linku, tudíž nebudou muset přestupovat jako tomu je dnes.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Kolik by v místě vzniklo nových zastávek?

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Předpokládáme, že by bylo přibližně 8 tramvajových zastávek.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Tak slyšeli jsme, že stavba má řadu odpůrců, komunikujete s nimi?

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Snažíme se v maximální míře v dané chvíli zlepšit komunikaci, z toho důvodu jsme spustili i nové webové stránky – nová tramvaj poruba tečka cézet, kde vlastně můžou všichni, které tato problematika zajímá položit svůj dotaz a snažíme se v co nejkratším termínu reagovat a odpovídat na tyto dotazy.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Jaké dotazy tedy lidé nejčastěji píšou?

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Lidé lidé mají obavy z hlučnosti. Lidé mají obavy, že daná stavba jim zhorší prostředí ve kterém dneska žijí. A já bych chtěl všem odpůrcům vzkázat, že že se jedná především o ekologický projekt, protože tramvaj patří mezi nejekologičtější způsoby přepravy a podle studií, které máme k dispozici, tak 64 procent emisí, částic prachů pm10 tvoří právě doprava a tímto projektem my chceme vlastně zlepšit ovzduší a ekologii v částech Poruba a Pustkovec.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
To znamená, že by se lidé neměli bát vyššího hluku, větších vibrací, jak jsme slyšeli v reportáži?

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Dnešní technologie umožňují nasadit jak pryžové lože, tak i vlastně moderní podvozky a jak jste v ukázce viděli hlučnost se výrazně sníží.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Budete ve spolupráci s městem jednat a komunikovat i s dotčenými městskými částmi, jaké je jejich stanovisko?

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Již na tom, již na tom pracujeme a v nedávno, v několika minulých dnech probíhala intenzivní diskuze se zastupiteli v Porubě. Zatím se zastupitelé v Poruby nevyjádřili k této stavbě. Zastupitelé Pustkovce jsou zatím k tomu k této stavbě negativní. My však věříme, že intenzivní komunikaci s nimi získáme i jejich hlas.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Teď probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, jaký bude další postup v přípravě stavby?

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Pokud úspěšně dokončíme tuto dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak pak následně město jako investor a realizátor této stavbě se může rozhodnout, zda přistoupí ke stavebnímu řízení a následné stavbě.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:
Říká Daniel Morys, ředitel Ostravského Dopravního podniku. Děkuji, že jste si udělal čas na Události v regionech, nashledanou.

Daniel MORYS, ředitel, Dopravní podnik Ostrava, a.s:
Děkuji vám, nashledanou.

Zde můžete záznam zhlédnout:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/417231100030223-udalosti-v-regionech/obsah/525843-nova-tramvajova-trat-v-ostrave/