K záměru postavit novou trať se vyjadřovala veřejnost

Veřejného projednávání záměru Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě-Porubě, který zahrnuje výstavbu nové tramvajové trati od Slovanu ke Globusu, se v pondělí 15. června v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zúčastnili zástupci vedení města Ostravy, Dopravního podniku Ostrava, projektantů, zpracovatelů studií, krajského úřadu a přibližně 300 lidí z řad veřejnosti. V úvodu byl představen celý projekt včetně dopadů na životní prostředí.

„Projekt je zařazen v dlouhodobých strategických plánech města. Dlouhodobým cílem města je posílení páteřní tramvajové dopravy a veřejné dopravy jako celku tak, aby kvalitní veřejná doprava byla alternativou pro automobilovou dopravu. Trať realizujeme jako moderní. Ostrava není jediným městem, které připravuje rozvoj tratí do už zastavěných území. V Česku takto bude postupovat například Praha, Brno Olomouc,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová s tím, že si je vědoma toho, že výstavba trati přinese po dobu výstavby snížení komfortu lidí bydlících v okolí tratě.

Trať by měla být dlouhá přibližně tři kilometry, povede od Slovanu, kolem Duhy a poté Průběžnou ulicí ke Globusu. Všech šest zastávek bude bezbariérových. Pro vybudování bude použita nejmodernější technologie tak, aby jízda byla co nejvíce odhlučněna. Na trase vznikne několik protihlukových stěn, které nahradí současné oplocení, takže výškově nebudou bránit v rozhledu.

Lidé nejčastěji připomínkovali, že trať povede úzkou Průběžnou ulicí, ptali se na kácení stromů, zda trať nebude příliš prašná, když se při brždění využívá jemný písek. Několik lidí uvedlo, že by bylo výhodnější místo tramvají využívat elektrobusy, čímž by odpadla výstavba trati. Výtky se týkaly i biologického hodnocení dotčeného území, především, zda zpracovatel postupoval podle platných vyhlášek.

Zástupce Dopravního podniku Ostrava uvedl, že tramvajová doprava je lepším řešením než autobusová. „Stavba splní všechny normy i přísné dopravní parametry,“ zdůraznila Zuzana Bajgarová a vyloučila, že by se v Průběžné ulici mělo cokoliv bourat. Namísto pokácených stromů budou vysazeny nové. Zábor lesa je jen v metrech čtverečních v místě, kde jsou jen náletové dřeviny.

Jednání bylo po šesti a tři čtvrtě hodinách přerušeno a krajský úřad stanoví termín, kdy bude projednávání pokračovat.

Odkaz na video z veřejného projednávání https://youtu.be/xKja3XDciXU