Informační a komunikační portál o rozšíření tramvajových linek v Porubě je v provozu

V pondělí 13. února byla zprovozněna informační platforma, která obyvatelům města Ostravy poskytuje zprávy o plánovaném projektu nové tramvajové tratě v 7. a 8. porubském obvodě. Na webové stránce Nová tramvaj Poruba (https://novatramvajporuba.cz/) a stejnojmenném facebookovém profilu jsou soustředěny všechny dostupné, aktuální a spolehlivé informace, které se zamýšlenou výstavbou souvisejí. Jak web, tak facebooková stránka navíc nabízejí i možnost přímého kladení dotazů vedení města nebo dopravnímu podniku.

„Vznik informační platformy Nová tramvaj Poruba je reakcí města Ostravy na zvýšenou poptávku občanů po informacích souvisejících s plánovanou výstavbou prodlouženého tramvajového spojení v 7. a 8. porubském obvodě.  Naším záměrem je poskytovat zájemcům o tuto problematiku údaje, které jsou přesné, úplné a pocházejí z relevantních zdrojů.  Na spuštění portálu Nová tramvaj Poruba naváží další informační aktivity města. Připravujeme setkání se zastupiteli dotčených městských obvodů Poruba i Pustkovec, veřejnou debatu s občany i odborný seminář,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Kromě vedení města Ostravy na projektu informačního portálu Nová tramvaj Poruba participuje také Dopravní podnik Ostrava. Jednatel společnosti Daniel Morys k tomu podotkl: „S vedením města došlo k dohodě na úzké spolupráci při informování občanů. Chceme zde prezentovat především nové technologie stavby tratí a konstrukce vozů, které snižují hluk a vibrace tramvajové dopravy na minimum.“

Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je součástí přijaté dopravní strategie města „Integrovaný plán mobility Ostrava” a je v souladu s nedávno přijatým Strategickým plánem rozvoje města Ostravy do roku 2023.

 

Nová tramvaj Poruba

https://novatramvajporuba.cz/

https://www.facebook.com/novatramvaj/