Základní info

Proč 7. a 8. obvod potřebuje tramvaj?

Hlavní důvody jsou celkem čtyři: bezpřestupovost, přepravní kapacita, hustota silniční dopravy a ekologizace dopravy.

Bezpřestupovost: Nová tramvaj umožní obyvatelům 7. a 8. obvodu cestovat bez přestupů do centra města a na zastávku Vřesinská.

Přepravní kapacita: Tramvaje disponují větším počtem míst, což zvýší přepravní komfort zvláště v době dopravní špičky.

Hustota silniční dopravy: Se stále se zvyšujícím počtem automobilů souvisí i prodlužování dojezdových časů autobusů. Tramvají se ale zácpy netýkají.

Ekologizace: 64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou. Tramvaje však polétavý prach neprodukují. Díky tomu, že dojezd ze 7. a 8. obvodu směrem do centra bude kratší a pohodlnější, motoristé budou motivováni zvolit přepravu právě prostřednictvím MHD.

Kudy nové koleje povedou?

O přesné trase zatím není rozhodnuto. Jisté je jen to, že povede od nákupního centra Globus přes ulici Průběžnou k Duze.
Dále jsou pak ve hře dvě trasy:

1) napojení na trasu linek č. 7, 8 a 17 přes ulici 17. listopadu,

2) napojení na trasu linky č. 4 přes ulici Bedřicha Nikodéma.

možné je i vybudování obou těchto tras.

Kdy bude přesná trasa známa?

Rozhodnutí padne až po vypracování projektové dokumentace, která počítá s přesným zaměřením obou variant trasy a zjištěním podmínek dotčení inženýrských sítí. Teprve na základě takto zjištěných údajů totiž může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti. Předpokládaný termín zhotovení projektové dokumentace je druhá polovina tohoto roku. O jejím dokončení vás budeme informovat.

Znamená nová tramvaj rušení stávajících autobusových linek?

Toto zatím nelze zodpovědět. Až bude vybrána definitivní trasa tramvaje, odborníci na dopravu prošetří možnosti nového vedení autobusových spojů. Některé z nich mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé zůstanou zachovány. O výsledcích studie optimalizace MHD vás budeme informovat.

Přinese tramvaj hluk a vibrace?

Každý druh dopravy působí hluk a nějaký druh vibrací. Nové moderní technologie však dokážou snížit hluk i vibrace způsobené tramvajovou dopravou na minimum.

Moderní tramvaje jezdící po tratích s novými pružnými konstrukčními prvky vyprodukují méně hluku i vibrací než například klasický článkový autobus.

O možnostech razantního snížení hluku a vibrací na nově zrekonstruovaných tratích se může každý přesvědčit na ulici Nádražní. Zde po rekonstrukci klesla hlučnost a otřesy při průjezdu tramvají skutečně znatelně.

Další významné snížení hluku přinesou i nově pořizované středněkapacitní i velkokapacitní tramvaje. Ty díky dvojnásobnému odpružení každé nápravy a aktivním prvkům mazání kol při průjezdu oblouky a výhybkami produkují hluk nesrovnatelně nižší než tramvaje s běžnou konstrukcí.

Nebyly by elektrobusy vhodnější než tramvaje?

Elektrobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd), navíc u nich ani nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají.  Musíme si také uvědomit, že existující páteřní sítí veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. I kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů však počítáme s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby.

Dojde kvůli stavbě tramvajové tratě ke kácení stromů?

Dojde ke kácení pouze těch stromů, které budou znemožňovat stavbu nových tratí. Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích,  bude nutnost kácení velice malá. Namísto kácených dřevin budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek.

V současnosti si některé dřeviny v dotčených ulicích navzájem překážejí, jiné narušují inženýrské sítě a komunikace. V rámci budování tratě dojde k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v současnosti.

Tramvajová trať bude na vhodných místech ozeleněna, což doplní množství zelených ploch v Porubě.

Bude Poruba rozkopaná kvůli stavbě nových tratí?

Nebude. Výstavba tratě bude probíhat postupně v průběhu dvou let a bude rozdělena do několika etap. Uzavírky ulic budou prováděny postupně, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu a dopravy, čemuž bude přizpůsoben i harmonogram a rozsah prací. O konkrétním časovém plánu výstavby vás budeme včas informovat.

Bude v rámci stavby tratě potřeba přeložit inženýrské sítě?

V některých místech ano. Jejich stávající stav však stejně vyžaduje modernizaci a díky stavbě tratě může být jejich rekonstrukce provedena současně. V rámci stavby tratě tedy alespoň dojde ke vzájemnému skloubení výkopových prací, které se budou týkat jak samotné tratě, tak i modernizace inženýrských sítí.

Znamená stavba tramvajové tratě i stavbu mnoha nových sloupů?

Neznamená. Trolejové vedení bude v maximální možné míře využívat společné zavěšení na společných sloupech s veřejným osvětlením, které komunikace již dnes lemuje.

Je v dnešní době, kdy obyvatelé ve větší míře než dříve používají k cestám osobní automobily, investice do tramvajové tratě potřebná?

Nepochybně ano. Právě nabídka komfortní veřejné dopravy bez nutnosti přestupu nabídne kvalitní alternativu cestování po městě, aby dále nerostl počet osobních aut, a neprohluboval se tak problém s parkováním v Porubě.

V projektovém záměru se ale píše, že…

Projektový záměr představuje pouze předběžnou představu o možné podobě a nic z toho, co se v něm píše, není definitivní. V rámci toho, kudy bude trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, je rozhodující projektová dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává. Až bude dokončena, seznámíme vás s ní.

Jaký vliv bude mít nová trať na ceny nemovitostí v 7. a 8. obvodě?

Dostupnost kvalitního dopravního spojení je jedním z hlavních kritérií, která určují cenu nemovitosti.

Dostupnost páteřní sítě městské dopravy, která umožňuje cestovat do jiných částí města bez přestupů, zvedne cenu bytů v okolí nových tratí až o 5 %.

Cena nemovitostí na 7. a 8. obvodě ve  většině případů tedy díky nové trati vzroste!