Historie MHD v Ostravě

Jak se v Ostravě vyvíjela městská hromadná doprava od svého vzniku v roce 1894 až do roku 2018? Fotografická publikace, kterou vydal Dopravní podnik Ostrava ke 120. výročí MHD v Ostravě v roce 2014, představuje vývoj v období 1894 – 2014. Rozvoj MHD v následujících letech až do tohoto roku pak ilustruje samostatný vizuál.

Zdroj: www.dpo.cz