Doplněná projektová dokumentace

Zhotovitel projektové dokumentace společnost DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ spol. s r.o. předložil Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje doplněnou dokumentaci, která zohledňuje doporučení z prvního řízení vlivu na životní prostředí, včetně těch, které vznesla veřejnost. V dokumentaci došlo mimo jiné k výrazné úpravě původně navrhované zpevněné plochy pro parkoviště u obchodního centra, k úpravě nakládání s vodami nebo doplnění zeleně.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zveřejnil 1. dubna 2020 přepracovanou dokumentaci na své úřední desce (link zde – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105). Na nahlížení do dokumentace a zasílání písemných vyjádření má veřejnost, dotčené správní úřady a územní samosprávné celky 30 dnů.

Zpracovatel předložil dokumentaci bezprostředně po jejím dopracování. S ohledem na aktuální situaci považuje město Ostrava za samozřejmé, že příslušný úřad zohlední aktuální situaci v zemi a dobu pro projednání v ní zohlední. Součástí procesu EIA je například veřejné projednávání, které je v tuto dobu nemožné konat a považujeme za samozřejmé, že příslušný úřad k němu přistoupí, až to bude možné.