Do ulic vyjely kníraté tramvaje

Movember – pravidelná charitativní akce zaměřená na prevenci rakoviny u mužů. Její název vznikl ze dvou anglických slov – knír (moustache) a listopad (november).
Jedná se o měsíc mužské solidarity, kdy si muži na začátku listopadu oholí obličej a až do konce listopadu si nechávají růst knírek.
K akci se pravidelně připojuje i Dopravní podnik Ostrava a.s., který letos tyrkysovým stadlerům nalepil tři druhy knírků – husťák, střapáč a elegán.

V letošním roce se do akce zapojilo jedenáct dopravních podniků, každý z nich má pro propagaci individuální možnosti a kanály. Všechny své vozy vybaví kníry například v Karlových Varech, Pardubicích nebo v Plzni. S kampaní se cestující setkají taky v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Praze nebo v Ústí nad Labem.