Debata k záměru nové tramvajové trati

V porubské Slunečnici se v pondělí 18. června od 17 hodin konala veřejná debata k projektu Nová tramvaj Poruba. Aktuální informace z projektové přípravy prezentovali ostravský primátor Tomáš Macura, investiční náměstek Břetislav Riger, radní pro dopravu Lukáš Semerák a technický náměstek dopravního podniku Martin Chovanec.

Po prezentaci a videoprojekci aktuální fáze projektu následovala moderovaná diskuze návštěvníků s představiteli města a dopravního podniku. Na obou názorových rovinách padaly věcné otázky, náměty i argumenty. Zazněly hlasy jak odpůrců tohoto záměru, tak i vyjádření podporovatelů, včetně různých návrhů, kterým bude věnována pozornost.

Naším cílem je moderní, rychlý, bezpečný, ekologický, a přitom tichý způsob přepravy osob v rámci celé Ostravy, navíc esteticky včlenitelný do terénu a zástavby. Chceme vybudovat trať pro Porubu 21. století. Ne proto, že v minulosti bylo v plánu tramvaj v této lokalitě vybudovat, ale proto, že to vdnešní době má smysl a své opodstatnění. Je důležité si uvědomit, že páteřní síť veřejné hromadné dopravy v Ostravě je právě ta tramvajová. Takže její další rozvoj je pro budoucnost Ostravy a jejích obyvatel nezbytný a správný,řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Připravovaná trať by měla vést od zastávky Slovan k Duze a dále po Průběžné ulici k hypermarketu Globus. Na přípravě projektu, jehož realizace je odhadována na 700 milionů korun, město intenzivně pracuje od roku 2014. Protože patří mezi důležité projekty s celoměstským dopadem, vedení města Ostravy usiluje o jeho zařazení mezi strategické investice. V červnu o něm budou rozhodovat ostravští zastupitelé.