Aktualita

Veřejného projednávání záměru Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě-Porubě, který zahrnuje výstavbu nové tramvajové trati od Slovanu ke Globusu, se v pondělí 15. června v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zúčastnili zástupci vedení města Ostravy, Dopravního podniku Ostrava, projektantů, zpracovatelů studií, krajského úřadu a přibližně 300 lidí z řad veřejnosti. V úvodu byl představen celý projekt včetně dopadů […]

Číst více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil termín veřejného projednávání záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání se bude konat v pondělí 15. června v 15:30 v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Termín: 15. 6. 2020 Místo: Aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, […]

Číst více

Větší rychlost, menší hluk, zatravněné koleje i nové zastávky nebo celé tramvajové smyčky. Dopravní podnik Ostrava (DPO) společně se statutárním městem Ostrava zahájil největší investici do modernizace tramvajových tratí ve své novodobé historii. Do modernizací tramvajových tratí a zastávek letos investuje rekordních 380 milionů korun. Při některých projektech se bude trať upravovat tak, aby hlukem […]

Číst více