Dopravní podnik Ostrava (DPO) dokončil rekonstrukci tramvajové trati z Nové Vsi do Třebovic, která přišla na 130 milionů korun a byla jednou z největších letošních investičních akcí podniku. Tramvaje se na trať vrátily na začátku září a tramvaje v některých úsecích poprvé v Českou pojedou až osmdesátikilometrovou rychlostí. Opravoval se úsek dlouhý více než dva […]

Číst více

Veřejného projednávání záměru Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě-Porubě, který zahrnuje výstavbu nové tramvajové trati od Slovanu ke Globusu, se v pondělí 15. června v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zúčastnili zástupci vedení města Ostravy, Dopravního podniku Ostrava, projektantů, zpracovatelů studií, krajského úřadu a přibližně 300 lidí z řad veřejnosti. V úvodu byl představen celý projekt včetně dopadů […]

Číst více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil termín veřejného projednávání záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání se bude konat v pondělí 15. června v 15:30 v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Termín: 15. 6. 2020 Místo: Aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, […]

Číst více