AKTUALITA: Aktuální informace o stavu příprav Nové tramvajové trati v Porubě

Vzhledem k množícím se zkreslujícím informacím o vývoji projektu přinášíme aktuální informace o stavu příprav Nové tramvajové trati v Porubě:

Stále platí, že o ničem není rozhodnuto. A žádné rozhodnutí nepadne, dokud nebude dokončena projektová dokumentace (výsledky budou známy v závěru tohoto roku) a její výsledky řádně projednány jednak v orgánech města, jednak s dotčenými městskými obvody a představeny veřejnosti, jak bylo slíbeno. Dopravní model prezentovaný radním pro dopravu Lukášem Semerákem byl vytvořen jako jeden z dokumentů pro závěrečné posouzení projektu a jeho variant v rámci zpracování projektové dokumentace na novou trať. Počítá dopravní obslužnost, spádovost a reálné dopravní toky obou variant (je také jakousi aktualizací údajů studie společnosti Mott MacDonald, která je volně přístupná k nahlédnutí na https://novatramvajporuba.cz/o-projektu/). Dopravní model z hlediska dopravních toků jednak potvrdil opodstatněnost vybudování nové tramvajové trati v lokalitě a jako smysluplnější z pohledu dopravní obslužnosti ukázal variantu trati vedené po ulici 17. listopadu (u níž by bylo dodatečným benefitem vnitřní propojení Poruby). I nadále ale platí, že projektant posuzuje obě navržené tramvajové trasy v Porubě – tedy jak trasu po ul. Bedřicha Nikodéma a ul. Průběžné, tak trasu po ul. 17. listopadu a ul. Průběžné! Teprve na základě výsledků projektové dokumentace bude zřejmé, zda a která z navržených tratí je realizovatelná.

Prosíme tedy o trpělivost!

Děkujeme! Tým Nová tramvaj Poruba