Napsali o nás: Busportal.cz

Ostrava: Nárůst cestujících v roce 2016 a plány do budoucna

Více než 88 miliónů přepravených osob v MHD, nové tramvaje a elektrobusy.

23. únor 2017

Nové tramvaje

Dopravní podnik Ostrava (DPO) podepsal koncem roku 2016 smlouvu na nákup čtyřiceti nových nízkopodlažních tramvají v hodnotě více než jedné miliardy korun se švýcarským dodavatelem Stadler Busnang AG. První tramvaje Stadler, které se budou vyvíjet přesně na míru ostravským podmínkám, mají být dodány v roce 2018. Na výrobě tramvají se v maximální možné míře mají podílet také Češi.

Zatím pracovní název tramvají je Tango NF2 Ostrava, DPO zveřejnil i první návrh vzhledu tramvaje. Nyní se bude pracovat na doladění konečné podoby a na DPO bude vymyslet i originální název pro své tramvaje.

Prodloužení tramvajové dopravy do Poruby

Ostrava v souvislosti s podporou tramvajové dopravy plánuje prodloužit tramvajovou dopravu až do 7. a 8. porubského obvodu. Do roku 2021 by tak měla být vybudována zcela nová, vysoce moderní a komfortní trať, která propojí obyvatele této části Ostravy s centrem a ostatními částmi města.

DPO plány města podporuje. „Cítíme potřebu toto téma pravidelně a maximálně otevřeně komunikovat. Jsme jediným provozovatelem městské hromadné dopravy a bezprostředně se nás to dotýká “ říká ředitel Dopravního podniku Ostrava, Daniel Morys. Úkolem DPO není jen na nově plánované trase přepravovat cestující, ale i technicky zajistit maximální komfort a bezpečí.

Největší důraz je kladen na potlačení hluku z tramvajové dopravy. DPO se touto tématikou intenzivně zabývá více než 10 let. „Na Nádražní ulici v centru města jsme při nedávné rekonstrukci dosáhli výrazného snížení hluku o 4,5 decibelů. Takový rozdíl je opravdu znatelný oproti předchozímu stavu. Když se nám takový úspěch podařil se starými typy tramvají, věřím, že s novou, ještě modernější tratí, a nejmodernějšími vozy dokážeme hluk snížit na úplné minimum,“ vysvětluje Daniel Morys. Celá tramvajová trať v Porubě by měla být zasazena v pryžovém loži a tam, kde to bude možné i s vegetačním krytím. Kromě toho DPO investuje do aktivních opatření ke snižování hluku. Nový podúrovňový soustruh dokáže denně a mnohem kvalitněji opracovat kola dvojnásobku tramvají (4 ks) s polovičními náklady (úspora až 768 000 Kč/rok) v porovnání s výkony staré technologie broušení, která již dosloužila. Do úpravy tramvajových tratí má dopravní podnik v plánu letos investovat 4 milióny korun a současně budou probíhat také projekty osazování tramvajových tratí zelení a nízkých protihlukových clon.
DPO má jasno i v dalších podnětech pro stavbu nové trati jako je především ekologie, zrychlení plynulosti dopravy i značné finanční úspoře. „Díky nasazení tramvají v této části města dojde k výraznému snížení emisí v ovzduší, které v Porubě pochází z 64 % právě z dopravy. V porovnání s ostatními druhy MHD tramvaje zcela jistě vítězí a ve všech ohledech přinesou maximální užitek a komfort všem občanům Ostravy,“ doplňuje Daniel Morys.
Aktuálně se zvažují dvě nové trasy, a to konkrétně na ulicích Bedřicha Nikodéma, 17. Listopadu a Průběžné. Celkem tak má přibýt 8 zastávek. Tramvaj poskytne možnost přímého spojení s centrem města až pro 20 000 obyvatel.
K projektu je spuštěn speciální web
Nová tramvaj Poruba.

Vyhodnocení počtu přepravovaných osob

DPO v roce 2016 zaznamenal nárůst cestujících městskou hromadnou dopravou. Zatímco v minulých letech tento trend mírně, ale trvale klesal, číslo 88,5 miliónu cestujících za rok 2016 ukazuje na návrat cestujících do MHD. Podle firmy mají na tom svůj podíl možnost přímé platby platební kartou, změna tarifních zón i možnost cestovat od 65 let zcela zdarma.
Z průzkumu veřejného mínění zpracovaného v prosinci 2016 vyplývá, že projekty spuštěné dopravním podnikem v loňském roce měly u cestujících úspěch. Dvě třetiny cestujících vnímají platbu platební kartou a zrušení městských zón 1 – 4 jako změnu k lepšímu. Snížila se hranice bezplatné přepravy ze 70 na 65 let. Průzkum tak ukázal, že 88 % respondentů by doporučilo používat městskou hromadnou dopravu v Ostravě.

Podle slov Daniela Moryse chce být Dopravní podnik Ostrava nejmodernějším dopravním podnikem v ČR. Chce navázat na současné úspěšné projekty a cestování po Ostravě ještě více zatraktivnit. Pružnější reakce na podněty cestujících v budoucnu zajistí moderní technologie, které DPO plánuje naplno využívat. Další nárůst cestujících očekává také v souvislosti s nákupem nových moderních tramvají a do roku 2020 by měly zmizet z každodenního provozu naftové autobusy.

Zdroj: DPO

 

Návrh vzhledu tramvaje pro Ostravu

MHD v Ostravě

Nový web o prodloužení tramvajové tratě do Poruby