Stav přípravy

V současnosti je firmou SUDOP Brno, spol. s r.o., zhotovována projektová dokumentace pro územní řízení pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba. Ta bude obsahovat přesné zaměření obou variant trasy, zhodnocení jejich technické náročnosti a také vyčíslení peněžních nákladů. Součástí projektové dokumentace budou rovněž vizualizace, a to jak plánované podoby tratě, tak architektonického řešení jejího okolí.

Projektová dokumentace je v rámci vedení tratě a její finální podoby klíčovým dokumentem, který přinese ty nejpodstatnější informace. Termín plánovaného dokončení projektové dokumentace je druhá polovina letošního roku.

Následovat bude příprava dokumentů pro územní řízení a získání stavebního povolení. Jeho vydání a následné zahájení stavby lze očekávat ve druhé polovině roku 2018.

O všem, co bude projektová dokumentace obsahovat, vás budeme informovat na tomto webu a nanašem facebookovém profilu.

Leden 2017

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba se stala firma SUDOP Brno, spol. s r.o.

Září 2016

Statutární město Ostrava vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba.

Červenec 2014

Statutární město Ostrava zveřejnilo projektový záměr.