Otázky a odpovědi

Dobrý den, bude se moci doplňovat tato moderní tramvaj pískem do sedaček? Děkuji za info. A kolik těchto nových tramvají bude?

Pískování je u moderních tramvají automatické a spouští se, když dochází při brzdění k rozdílným otáčkám jednotlivých náprav, tak aby se zvýšila adheze a nedošlo ke smyku. DPO plánuje zakoupení mnoha desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, takže po celém městě postupně dojde k omlazení vozového parku. Připravují se také rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice pro zvýšení kvality a komfortu přepravy (přednostně na páteřních tratích – např. na Frýdlantských mostech). Zhruba za rok by měla na koleje DPO vyjet první nová tramvaj Stadler (do zkušebního provozu).

Zdeněk Kysucan

Ostrava-Poruba

Jsem jednoznačně pro. Hlavně v noci a o víkendu je cestování v této lokalitě katastrofa. Jen by mě zajímalo, jestli je v plánu udělat tu trasu estetickou? Čili nějaké pěkné přístřešky, sloupy TV a podobně.

Děkujeme za podporu projektu. Při výstavbě bude cílem zasáhnout do stávajícího prostředí co nejméně a co nejšetrněji. Tzn. že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích, trolejové vedení bude v maximální možné míře využívat společné zavěšení na společných stožárech s veřejným osvětlením, které komunikace již dnes lemuje, dojde jen k minimálnímu kácení dřevin (jen těch, které budou znemožňovat stavbu nových tratí, namísto nich pak budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek), na vhodných místech dojde k ozelenění tratě, což doplní množství zelených ploch v Porubě (ozelenění tratě bude mít přitom nejen estetickou funkci, ale i protihlukovou) atd. Chceme postavit jednu z nejmodernějších tratí v Evropě vůbec, čemuž bude samozřejmě odpovídat i vizuální řešení (konkrétní podoba ale vyplyne až z projektové dokumentace, která se v současnosti zpracovává, hotová by měla být v 2. pol. tohoto roku). Náš záměr, aby stavba trati přinesla celému obvodu i estetizaci veřejných prostor, dokládá také požadavek zadání projektu, který má provázet architektonická studie řešení prostoru u Duhy.
DPO také plánuje postupnou modernizaci, estetizaci a humanizaci všech stávajících tramvajových tratí v Ostravě (přednostně těch páteřních – Frýdlantské mosty, Opavská ul., 17. listopadu, Martinovská) a nákup desítek nových vozů, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy. Po celé Ostravě tak postupně dojde k obnově vozového parku, a to nejen za účelem snižování hlučnosti, ale i vyššího přepravního komfortu, větší bezpečnosti cestujících, rychlejší přepravy apod. O vývoji projektu vás budeme průběžně informovat na webových stránkách.

Rostislav Bederka

Ostrava-Poruba

Dobrý den, v souvislosti s variantou 1 po ul. 17. listopadu bych se ráda zeptala, jak by bylo ošetřeno, aby nedošlo k zpomalení automobilového provozu. Dnes je doprava v těchto místech ve špičkách velmi hustá. Na trase jsou 3 kruhové objezdy, a protože bydlím v dotčené lokalitě, vím z vlastní zkušenosti, že tyto objezdy velmi pomohly k zlepšení plynulosti automobilové dopravy. Jak by bylo toto řešeno? Zároveň hrozí zpomalení automobilové dopravy na zastávkách tramvají, zvažoval někdo i to, že naopak může dojít ke zhoršení ovzduší v dotčených místech kvůli zpomalení již tak husté automobilové dopravy? Dnes je obecně známo, že automobily produkují mnohonásobně více emisí právě za těchto situací, navíc jsou v blízkosti cyklostezky. Názor, že dojde k nějakému znatelnějšímu úbytku lidí cestujících autem ve prospěch tramvají, je nepodložený a osobně jej pokládám za mylný.
Shrnuji dotaz: Jak by bylo zajištěno, aby nedošlo ke zpomalení automobilové dopravy a lokálnímu zhoršení ovzduší na ul. 17. listopadu? Děkuji za odpověď.

Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy, jejímž cílem je nejen zlepšení mobility, dostupnosti, ale i zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Jde tedy o jeden z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky. Chystají se, nebo již probíhají, i další opatření, která by měla ulevit již tak špatnému ovzduší ve městě - např. dostavba prodloužené Rudné, která ale kompetenčně nespadá pod statutární město Ostravu, takže to bohužel nemůže dostavbu urychlit; uvažujete se také o stavbě záchytných parkovišť na okrajích obvodu (např. na příjezdu od Opavy), kde by měli řidiči svá vozidla odstavit a pokračovat dál do města ekologickou dopravou, která nebude zhoršovat stav ovzduší ve městě apod. Synergickým efektem takovýchto staveb by mělo být snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městě. Město by v současnosti nechtělo přistupovat k restrikcím, ale chce jít cestou doporučení, motivace a preference ekologické, a přitom kvalitní a komfortní městské hromadné dopravy obyvatel po městě. Pokud jde o možné zhoršení ovzduší - v tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace ke stavbě tramvajové tratě v Porubě, jejíž součástí bude i EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví). Takže pokud by z ní vyplynulo, že by vlivem stavby zamýšlených tratí došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, stavba by se nerealizovala. V tuto chvíli je tedy potřeba počkat na výsledky projektové dokumentace.

Lucie Trojková

Ostrava-Poruba

Jsem sice laik, ale pouhý selský rozum mi říká, že tramvajové koleje dvěma směry nelze řešit v současné šířce dopravních komunikací. Musely by se přiblížit k obytným domům na úkor dosavadní zeleně – někde přímo pod okna obydlených domů. Nesouhlasím s výstavbou tramvají v tomto posledním klidném a přírodním koutu Poruby – což je ulice Průběžná na 8. obvodu. Nelžete lidem. Zavedením autobusů na plyn byl ekologický provoz – podle mě – vyřešen dostatečně a řešení autobusových linek a jejich tras se mi jeví naprosto vyhovující. Tak proč to měnit? Kvůli dotacím z EU? Raději opravte ty příšerné asfaltové chodníky na všech obvodech Poruby, to vás nezajímá, protože na to dotace EU nejsou, proč?

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla. Cílem je prostorově co nejekonomičtější řešení, takže dojde k rozšíření vozovky o kolejovou trať (pruh pro auta – kolej – pruh pro auta). Trolejové vedení bude v maximální možné míře využívat společné zavěšení na společných stožárech s veřejným osvětlením, které komunikace již dnes lemuje, dojde jen k minimálnímu kácení dřevin (jen těch, které budou znemožňovat stavbu nových tratí, namísto nich pak budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek), na vhodných místech dojde k ozelenění tratě, což doplní množství zelených ploch v Porubě (ozelenění tratě bude mít přitom nejen estetickou funkci, ale i protihlukovou) atd. Takže se nemusíte bát, že by v lokalitě zeleně ubylo.
Z pohledu zátěže životního prostředí jsou CNG busy přínosem v porovnání s původními autobusy s naftovými motory, ale v porovnání s tramvají je dopad na životní prostředí pořád negativnější (CNG autobusy produkují zejména NOx, navíc jednotku energie elektrické získanou centrálně dokážeme vyrobit čistěji než jednotku energie získanou přímo ve vozidle). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se již na několika křižovatkách aplikuje systém preference tramvajové dopravy, další křižovatky budou následovat). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. Elektrobusy budou nasazeny např. na obsluhu uvnitř Poruby.
Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky (podrobněji na mobilita-ostrava.cz a fajnova.cz/strategicky-plan). Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti pro města velikosti Ostravy nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy, a to z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k velmi špatnému ovzduší v Ostravě i jako významný faktor ekologizace dopravy (tramvaje na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují emise). Právě tento faktor je pro město zásadní. Páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě tvoří právě tramvajová doprava, takže vedení města i dopravního podniku dělá všechno proto, aby obyvatelům zajistilo ekologickou, a přitom spolehlivou, rychlou, bezpečnou a komfortní veřejnou dopravu, kterou by mělo zájem využívat co nejvíce nejen místních obyvatel, ale i těch, kteří do města přijedou na návštěvu.
Prodloužení tramvajových tratí v rámci Poruby je podloženo celou řadou průzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět. Takové průzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 20 000 obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí. Tato evropská dotace je ale směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu.

Hannelore Lombartová

Ostrava-Poruba

Dobrý den, jsem přesvědčen o tom, že stavba nové tramvajové tratě je to nejlepší, co jsem za posledních 25 let od magistrátu slyšel, pokud rozvíjet v Ostravě MHD, tak jedině tramvaj, je to ekologické, je zde možnost preferencí na křižovatkách, je to jednoznačně nejrychlejší a také nejekologičtější doprava v našem městě. Pokud má někdo obavy z různých rušivých vlivů této dopravy pouze připomínka, DPO byl ve stavu, v jakém ho město mít chtělo, snad nastaly změny k lepšímu.

Věříme, že moderní tramvajové trať pomůže plynulosti dopravy a uleví obyvatelům Poruby od projíždějících aut, hluku a nepříjemných emisí a bude motivovat řidiče k výměně svých vozů za MHD. DPO také plánuje zakoupení zhruba 40 nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, takže po celém městě postupně dojde k omlazení vozového parku. Připravují se také rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice pro zvýšení kvality a komfortu přepravy (v nejbližší době na páteřních tratích – např. na Frýdlantských mostech). Aktuální vývoj projektu sledujte na našich webových stránkách novatramvajporuba.cz.

Lumír Cyrus

Ostrava-Poruba

Co znamená ekologizace dopravy v Porubě??? Byly snad nakoupeny autobusy na plyn. Bylo by rozumné už nic nestavět a nechat kultivované sídliště, kterým Poruba je, tak jak je!!! Zeptejte se občanů-voličů, zda chtějí novou trať.

Ekologizací dopravy je myšlena snaha zajistit takovou přepravu osob po městě, která nebude zatěžovat a dále zhoršovat již tak špatný stav ovzduší v Ostravě (tramvajová doprava totiž neprodukuje v místě žádné emise), a přitom bude pro cestující kvalitní, komfortní, rychlá a spolehlivá a bude jim zajišťovat přímé spojení se zbytek Ostravy.
Pokud jde o autobusy na plyn, nejsou schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy – tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). Z pohledu zátěže na životní prostředí jsou CNG busy přínosem v porovnání s původními autobusy s naftovými motory, ale v porovnání s tramvají je dopad na životní prostředí pořád negativnější (CNG autobusy produkují zejména NOx) a jednotku energie elektrické získanou centrálně dokážeme vyrobit čistěji než jednotku energie získanou přímo ve vozidle. Je potřeba si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová, takže nová tramvajová trať je v zájmu obyvatel celé Ostravy. Stejně tak jako kvalita ovzduší v Ostravě, které má vliv na naše zdraví. Vedení města i dopravního podniku proto dělá všechno proto, aby motivovalo k využívání veřejné dopravy (v přípravě jsou další opatření zvyšování komfortu a bezpečnosti) co nejvíce obyvatel nejen samotné Ostravy, ale i těch, kteří do města přijedou na návštěvu, a vyměnili svá auta, která výrazně zhoršují kvalitu ovzduší v Ostravě (jen pro zajímavost 64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno právě silniční dopravou), za ekologičtější dopravní prostředek.
Stavební činnost přinese i zhodnocení (opravy) stávajících objektů, které by se v budoucnu stejně musely opravovat jednotlivě a v neposlední řadě i zvýšení kvality veřejných prostor (např. u Duhy). Navíc díky dostupnému kvalitnímu dopravnímu spojení vzroste i cena většiny nemovitostí v lokalitě (až o 5 %).

Roman Špičák

Ostrava-Poruba

Pěkný den, chtěl bych se zeptat, zda připravovaná tramvajová trať bude stejně tak moderní (jak tvrdíte) jako přestupní terminál na Dubině, který je největší dopravní ostudou krajské metropole a který má ve 21. století velice daleko k názvu - moderní dopravní terminál.

Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, a to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace těchto moderních technických řešení pak výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje. Jde o soubor protihlukových opatření, z nichž lze zmínit např. aktuálně zprovozněný podúrovňový soustruh k úpravě tramvajových kol v areálu DPO, vkládání gumových prvků do profilu tratě (tzv. rohože a bokovnice) nebo protihlukový travnatý povrch kryjící tramvajový pás. Mimo to ale budou na nové trati nasazeny i nejmodernější tramvajové soupravy značky Stadler, které jsou vybaveny dvojnásobným odpružením každé nápravy nebo mazacím zařízením pro mazání plochy mezi kolem a kolejnicí. Některé z nových prvků konstrukce tratě byly použity při zajištění provozu na nově zrekonstruované Nádražní ulici. V Porubě by vznikla jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě vůbec. DPO také plánuje postupnou modernizaci, estetizaci a humanizaci všech stávajících tratí (přednostně těch páteřních – v nejbližším době např. na Frýdlantských mostech, dojde i na estetizaci terminálu Dubina) a nákup zhruba 40 nových vozů, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy. Po celé Ostravě tak postupně dojde k obnově vozového parku a to nejen za účelem snižování hlučnosti, ale i vyššího přepravního komfortu, větší bezpečnosti pro cestující, rychlejší přepravy apod.

Marcel Matoušek

Ostrava

Dobrý den, předem děkuji za tyto weby. Chybí mi zde zobrazení návštěvnosti webu a otázky a odpovědi uvedené chronologicky za sebou. Děkuji.

Otázky a odpovědi vkládáme na webové stránky průběžně dle časových možností, takže o ně určitě nepřijdete. Pokud jde o návštěvnost webových stránek, toto kritérium nebylo zadáno zadavatelem projektu při zřizování webových stránek, protože pro něj nemělo zásadní vypovídací hodnotu.

Eliška Konieczná

Ostrava-Poruba

Dobrý den, prosím vás, jak tu linku chcete vecpat po té ulici Průběžná? Vždyť je to tam docela úzké. To jako třeba místo chodníku bude jednokolejka?!

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla. Cílem je zabrat stavbou co nejméně plochy, předpokládá se tedy umístění dvoukolejné tramvajové tratě v ose stávající, resp. rozšířené komunikace, s umístěním zastávek na ostrůvcích. V tuto chvíli je ale vše ve stadiu návrhu. Kudy a jak konkrétně bude trať vedena, vyplyne ze stavební projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává. Takže je potřeba vyčkat na projektovou dokumentaci.

Martin

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Vas argument, ze je tramvaj tizsi nez clankovy autobus, je zcestny, kolik jich jezdi po urcene trase? Vzdyt ani autobusove linky nejsou plne vyuzity a myslim, ze jsou dostatecne, a tramvajove linky neni treba budovat. Kdyz uvadite, ze cena nemovitosti vzroste, kdyz bude vice dostupna hromadna doprava, ale dle vaseho planu mi ta tramvaj bude jezdit 10 metru od oken, to mi asi ceba nemovitosti nestoupne, nebo mi chcete tvrdit, ze ano? Kdyz jsou tam moderni tramvaje, ktere nikoho nerusi, proc uz nejsou na 17. listopadu, kde je jizda tramvaji slyset i ve dvore. Vykaslete se na hyzdeni klidne a velmi dobre dostupne oblasti a radsi zlepsete zivot tem, kterym hlucnost tramvaji zneprijemnuje zivot.

Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy - např. z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, preference, bezpřestupovosti a vzhledem k situaci v Ostravě i velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují žádné emise). Je důležité si také uvědomit, že již existující páteřní sít veřejné dopravy v Ostravě je právě tramvajová.
Pokud jde o cenu nemovitostí, právě dostupnost kvalitního dopravního spojení je jedním z hlavních kritérií, které jejich cenu určují. Zkušenosti z jiných podobných projektů nás vedou k přesvědčení, že vybudováním tramvajové infrastruktury v dané oblasti se ceny nemovitostí zvyšují až o 5 %. Samozřejmě na realitním trhu dochází neustále k vývoji a změnám cen, na které však má vliv mnohem více faktorů a vliv existence tramvajové tratě nelze konkrétně vyčíslit.
V přesvědčení, že větší kapacita tramvajové dopravy v navrhovaných trasách je potřebná nás utvrzují nezávisle na sobě provedené průzkumy, provedené v rámci Plánu udržitelné mobility Ostrava i v rámci studie vlastního projektu tramvajové tratě. V případě, že se některá z tramvajových tras zrealizuje, dojde i k optimalizaci MHD v oblasti.
Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, které vyprodukují méně hluku i vibrací než například článkový autobus.
O tom, že bude provoz na nové trati tišší, se již nyní můžete přesvědčit např. na ulici Nádražní, kde po rekonstrukci klesla hlučnost a otřesy při průjezdu tramvají opravdu znatelně (plánovaná trať v Porubě by měla být ale ještě modernější a méně hlučná i díky novým středněkapacitním i velkokapacitním tramvajím, které budou mít např. dvojnásobné odpružení každé nápravy). Navíc je potřeba si uvědomit, že při stavbě zcela nové tratě máme daleko lepší výchozí podmínky pro volbu konstrukce, než při rekonstrukcích starých tratí. DPO, jak uvádíme, připravuje zakoupení několika desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, což bude mít pozitivní dopad na celou síť tramvajové dopravy, tedy i na ul. 17. listopadu. Připravují se přitom také rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, ozelenění některých úseků a další nejen protihluková opatření (podrobněji k protihlukovým opatřením na www.novatramvajporuba.cz) a investice na tratích (primárně těch páteřních – např. Frýdlantské mosty, ulice 17. listopadu).

Ondřej Novák

Ostrava-Poruba

Dobrý deň, neuvažujete pri stavbe koleji položiť medzi ne zelený koberec. A či neuvažujete prepojit tranvaje aj na fifejdy prípade aj inde meste. Alebo či sa neuvažuje o nadzemnej tranvaji vo vzduchu.

Nejenže bude tramvajová trať na vhodných místech ozeleněna, ale dojde i k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v Porubě v současnosti. Postupně dojde k modernizaci tramvajových tratí (především těch páteřních) a omlazení vozového parku v Ostravě, ale o další propojení tramvajové dopravy na jiných místech Ostravy v tuto chvíli neuvažujeme, totéž platí o nadzemní tramvaji ve vzduchu…

František G

Ostrava-Přívoz

Dobrý den, jaký je důvod nové trati? Čtyři autobusové linky jezdí od zastávky Duha směr Globus poloprázdné. Tomu, že tramvajová trať bude nehlučná, snad taky nikdo nevěří.

Hlavní důvody pro stavbu nové trati jsou ekologie a zkvalitnění služeb hromadné dopravy v Ostravě. Kvalita ovzduší v Ostravě je problém, který má vliv nejenom na naše zdraví. Vedení města i dopravního podniku proto dělá všechno proto, aby veřejnou dopravu využívalo co nejvíce obyvatel města i těch, kteří do města přijedou na návštěvu. Prodloužení tramvajových linek v rámci Poruby je podloženo celou řadou výzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět. Takové výzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 65 tisíci obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí.

Hlučnost všech tramvají v Ostravě bude v budoucnu klesat a to díky novým, moderním vozům s několika násobným odpružením všech kolových náprav a dalším specialitám snižují hluk a vibrace způsobené třením kovových kol o kolejnice. Dalším prostředek snižujícím hluk jsou gumové prvky v kolejišti a v neposlední řadě také nový podúrovňový soustruh, který udržuje kola tramvají v perfektním stavu. O tom, že hluk tramvají v Ostravě klesá, svědčí řada měření např. v ulici Nádražní, kde jsou výše zmiňované gumové prvky v kolejišti již instalovány. Zde hluk prokazatelně klesl o několik decibelů.

Radek Škubach

Ostrava

Především v případě trasy 1 by se nabízela možnost přenést značnou část současné enormní vnitroobvodové autobusové dopravy na tramvaje. Jak velkou prioritou je vnitroobvodové spojení?

Vše je tedy v tuto chvíli ve stadiu návrhu. V každém případě ale platí, že stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy - např. z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k situaci v Ostravě i velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž neprodukují žádné emise). Je důležité si také uvědomit, že již existující páteřní sít veřejné dopravy v Ostravě je právě tramvajová. Až bude po vyhotovení projektové dokumentace vybrána definitivní trasa tramvaje, odborníci na dopravu prošetří možnosti nového vedení autobusových spojů a dojde k jejich optimalizaci se zamýšleným nasazením elektrobusů. Některé z nich mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé zůstanou zachovány. O vývoji projektu vás budeme informovat.

Jiří Drozd

Ostrava-Poruba

Dobrý večer, píšete, že 64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou. Nebylo by tedy rozumnější dostavět v prvé řadě PRODLOUŽENOU RUDNOU? Děkuji za odpověď

Všichni situaci okolo blokace dostavby prodloužené Rudné známe (vyvlastňovací řízení, EIA) a věříme, že již brzy bude dostavěna... Tato stavba a její dokončení je ale mimo kompetence města Ostravy, které tedy nemůže průběh stavby ovlivnit. Dotazy k dokončení prodloužené Rudné byste měl směřovat na ŘSD či přímo na ministerstvo dopravy, případně vedení Moravskoslezského kraje. Musíme však pochopit odlišnou funkci obou staveb, přičemž tramvajová trať řeší mobilitu v rámci uvnitř města a prodloužená Rudná řeší odklon tranzitní silniční dopravy. Synergickým efektem obou staveb pak je snížení emisí.

Petr Horuta

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dobrý den, jak bude omezena autobusová linka 49? Pevně doufám, že nebude zrušena, neboť rychlost, jakou se dostanu do centra, je neocenitelná.

V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu, takže to, kudy bude tramvajová trať vedena, vyplyne teprve z projektové dokumentace. Ta by měla být vypracována ve druhé polovině tohoto roku. Až bude vyhotovena projektová dokumentace a vybrána definitivní trasa tramvaje, odborníci na dopravu pak prošetří i možnosti autobusových spojů v lokalitě a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány, v tuto chvíli se tedy nelze vyjádřit ke konkrétním autobusovým spojům / linkám). Rozhodnutí, které by mělo být v zájmu většiny obyvatel v oblasti, padne až po vypracování projektové dokumentace. V tuto chvíli není nic definitivní. Prosíme, buďte trpělivá, o vývoji projektu budeme průběžně informovat.

Tereza

Ostrava-Pustkovec

Chci se zeptat, jak to bude s vozovnou Poruba. Říkalo se a psalo, že se bude stěhovat do Martinova, a místo vozovny, že se udělá největší park a hřiště pro děti nebo se tu postaví domovy pro seniory. Děkuji za odpověď.

V tuto chvíli DPO stěhování tramvajové vozovny Poruba neplánuje a ani to nemá v dlouhodobém výhledu. Bylo by to velice náročné nejen po finanční stránce, ale i z hlediska proveditelnosti (natažení nových kolejí…).

Jiří Prášil

Ostrava-Poruba

Dobrý den, mně se tento projekt líbí. Je výstavba již jistá, nebo je teprve v jednání? Lidé, kteří podepisují petice, vůbec nepomýšlejí na ekologii. DDobrý den, píšete, že „Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích...“
Znamená to tedy, že například na ulici Průběžné, kde je vozovka úzká, budou auta jezdit společně s tramvajemi po stejném prostoru? Nebo dojde k rozšíření cesty, aby mohla být vybudovaná samostatná trať a vozovka? Děkuji

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla. Cílem přitom je zabrat stavbou co nejméně plochy, předpokládá se tedy umístění tramvajové tratě v ose stávající, resp. rozšířené komunikace, s umístěním zastávek na ostrůvcích. V tuto chvíli je ale vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává. Takže je potřeba vyčkat na projektovou dokumentaci.

Martin Grossmann

Ostrava-Poruba

Bydlím u Duhy ve věžáku vedle Komerční banky. Podle vizualizace by pod našimi okny neměly jezdit autobusy, ale jen tramvajová doprava. Je to tak skutečně plánováno? Kudy by vedla autobusová linka 58, která spojuje porubské obvody a je hlavním spojem do Fakultní nemocnice? A jak se obyvatelé dostanou na parkoviště mezi domy...

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla. V tuto chvíli je celý projekt ve stadiu návrhu. Teprve projektová dokumentace napoví, zda a která trasa bude reálně proveditelná. Až bude vyhotovena projektová dokumentace (2. pol. tohoto roku) a vybrána definitivní trasa tramvaje, odborníci na dopravu prošetří i možnosti autobusových spojů v lokalitě a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány, v tuto chvíli se tedy nelze vyjádřit ke konkrétním autobusovým spojům / linkám). Rozhodnutí, které by mělo být v zájmu většiny obyvatel v oblasti, padne až po vypracování projektové dokumentace. V tuto chvíli tedy není nic definitivní.

Milena Zámečníková

Ostrava-Poruba

Dobrý den, mně se tento projekt líbí. Je výstavba již jistá, nebo je teprve v jednání? Lidé, kteří podepisují petice, vůbec nepomýšlejí na ekologii. Děkuji

V současné době je vše ve stadiu návrhu, tzn. zpracovává se projektová dokumentace, která by měla být hotová ve druhé polovině tohoto roku. Teprve ta nám napoví, jestli jsou navržené trasy (nebo alespoň některá z nich) reálně proveditelné. Pokud vše dopadne dobře a projekt dostane zelenou (o výsledcích projektové dokumentace budeme veřejnost informovat), město získá na projekt prostředky z EU (jde o unikátní příležitost, která se už nemusí opakovat), mohla by se nová trať/-ě realizovat v letech 2020-21 a nejpozději do roku 2023 by mělo být vše hotové. Máte pravdu, že nová tramvajová trať by měla přispět k ekologizaci dopravy nejen v Porubě, ale i v Ostravě jako takové. Měla by zlepšit mobilitu a dostupnost, přepravní komfort, bezpečnost cestujících, rychlost přepravy, kvalitu života v lokalitě a obecně je nezbytná pro další rozvoj nejen Poruby, ale i celého města.

Alena Sýkorová

Ostrava-Poruba

Je vám jasné, že tramvaj znamená pro její okolí velké zvýšení hluku a vibrací?

Každý druh dopravy způsobuje hluk a vibrace. Projekt nové tramvajové tratě v Porubě však bude využívat moderní technologické postupy, které s použitím tlumicích prvků (rohoží a bokovek) intenzitu hluku a vibrací výrazně snižují. Nové tramvaje tedy vyprodukují méně hluku i vibrací než například článkový autobus.

Ing. Jiří Šebesta

Ostrava-Poruba

Dobrý den. Byla nějak s obyvateli porubských obvodů diskutována možnost vybudování tramvajové trati, nebo jim to bylo jen stroze oznámeno, že to tak rozhodli úředníci na magistrátu? Děkuji.

V tuto chvíli je tento projekt ve stadiu návrhu. Teprve po vypracování projektové dokumentace (hotová by měla být ve 2. polovině tohoto roku) budeme vědět, zda jsou navržené trasy (nebo alespoň jedna z nich) v Porubě reálně proveditelné. Až bude projektová dokumentace vypracována, veřejnost s ní bude seznámena. Pak teprve může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti a může také padnout relevantní rozhodnutí. V tuto chvíli tedy není nic definitivní, ani to jestli se bude nová trať stavět… (= nikdo nic nerozhodl). Prosíme tedy o trpělivost, na jakékoli závěry je zatím brzy. O vývoji projektu vás budeme informovat.

Pavel Janík

Ostrava-Jih

Dobrý den, předesílám, že výstavbě trati fandím a při častých cestách do Globusu vítám.
Nicméně prosím o sdělení technického umístění kolejiště od kruháče u Duhy po Globus... Bude kolejiště umístěno přímo v tělese silnice (jako např. Nádražní s tím, že u zastávek budou vybudovány ``zálivy`` nebo bude kolejiště vedeno v travnatém pásu bokem? Díky za reakci a zdravím.

V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Teprve projektová dokumentace napoví, zda budou reálně proveditelné obě trasy, nebo jen jedna z nich nebo dokonce žádná. V tuto chvíli tedy není nic definitivní a není možné se vyjadřovat k řešení konkrétních úseků. Nyní je potřeba vyčkat na projektovou dokumentaci, prosíme tedy o trpělivost. O vývoji projektu vás budeme informovat. Vzhledem k záměru zabrat stavbou co nejméně plochy se předpokládá umístění tramvajové tratě v ose stávající, resp. rozšířené komunikace, s umístěním zastávek na ostrůvcích.

Hynek

Ostrava-Hrabůvka

Dobrý den. Jsem rad, že ``referendum``, které ne/proběhlo, neodradilo město, potažmo DPO od tohoto projektu. Možná by stálo za to se ještě porozhlédnout po trochu jiném řešení (viz Izrael / Jerusalem http://www.urbanrail.net/as/jeru/jerusalem.htm). Tramvaje nejezdí v noci, minimálně zasáhly do již provozovaných komunikací. Tyto argumenty by měly odradit i zaryté odpůrce. I když si myslím, že elektrobus by byl zajímavější / Zkoušel se někdo zeptat, zda by v rámci testování začlenili Ostravu?

Děkujeme za podporu projektu a za zajímavý tip na inspiraci. Tento projekt je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy, jejímž cílem je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Prodloužení tramvajových tratí v rámci Poruby je přitom podloženo celou řadou výzkumů a je v zájmu celé Ostravy. Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, které by měly zajistit minimalizaci hluku a vibrací (DPO se dlouhodobě zabývá eliminací i dalších nepříznivých akustických projevů vozidel). Takže v případě, že se nová trať v Porubě zrealizuje, půjde o jednu z nejmodernějších tratí v Evropě vůbec.
Pokud jde o elektrobusy, ty nejsou vzhledem k dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se již na několika křižovatkách aplikuje systém preference dopravy, další křižovatky budou následovat). Navíc existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je právě ta tramvajová. Elektrobusy budou nasazeny např. na obsluhu uvnitř Poruby, předpokládáme, že souběžně se zavedením nových tramvajových linek. První pilotní projekt na takové elektrobusy bychom chtěli zprovoznit ke konci příštího roku.
V tuto chvíli je ale vše ve stadiu návrhu a je nutné vyčkat na vypracování projektové dokumentace k tomuto projektu. Prosíme tedy o trpělivost. V případě, že obě trasy budou realizovatelné, budou také obě vybudovány.

Pavel Dvořák

Ostrava-Pustkovec

Děkuji za obsáhlou odpověď. Bohužel si ale dále myslím, že ta tramvajová trať hlavně na ulici Průběžné je drsný zásah do tamější krásné přírody. Nemyslete si, že hájím nějaký svůj zájem – nebydlím tam. Když už, tak měla být vedena trať rovně z ulice Martinovské až ke Globusu po ulici Otakara Jeremiáše, je tam širší komunikace (celkově více místa na rozšíření) a bylo by to podle mě citlivější řešení. Každý máme svůj názor. Stále budu doufat, že k výstavbě tramvajové tratě vůbec nedojde.

To, po které z tras bude tramvajová trať vedena, vyplyne až z připravované projektové dokumentace. Teprve pak může dojít k relevantní diskusi. Je možné, že z dokumentace či EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví), které je součástí projektové dokumentace, vyplyne, že ani jedna z navržených tramvajových tras nevyhovuje a pak se samozřejmě žádná ze zamýšlených tramvajových tratí nebude realizovat. Víc budeme vědět, až bude projektová dokumentace hotová, což by mělo být letos na podzim. O vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Hannelore Lombartová

Ostrava-Poruba

Proč tramvaj a ne elektrobusy? Ty budou v době dokončení tramvajové trati běžné a nevyžadují žádné zásahy do komunikací. Vždy s hrůzou sledují nekonečné opravy tramvajových kolejí na křižovatce u Slovanu. Ještě jsem nepotkal člověka, kterému by na 8. obvodě tramvaje chyběly. Spíše všichni kroutí hlavou:-((

Elektrobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich dalším výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se již na několika křižovatkách aplikuje systém preference tramvajové dopravy, další křižovatky budou následovat). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. Z toho vyplývá, že i kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů však počítáme s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby. Je důležité si uvědomit, že nová tramvajová trať je v zájmu nejen obyvatel v lokalitě, ale v celé Ostravě. Bude důležitá pro další rozvoj města a budoucí generace obyvatel Ostravy (pro přepravu do škol, do práce, ale i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů) a obecně ke zvýšení kvality života ve městě. Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti pro města velikosti Ostravy nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy, a to z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k velmi špatnému ovzduší v Ostravě i jako významný faktor ekologizace dopravy (tramvaje na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují emise). Právě tento faktor je pro město zásadní.
Pokud jde o Vaši zmínku, že jste nepotkal nikoho na 8. obvodě, komu by tramvaje chyběly, nám se i tito lidé, kteří tento projekt nejenže vítají, ale dokonce se diví, že už nebyl uskutečněn dávno a případně i s dotazy, zda by se tramvajové tratě nemohly rozšířit i do jiných částí města, kde také dosud nejsou, ozývají...

Oldřich Urbanec

Ostrava-Poruba

Dobrý den. Po zhlédnutí reportu jsem se zhrozil, co se to má dít s výstavbou tramvají v dané lokalitě. Jestli to bude zprovozněno, tak dojde k zúžení cesty, takže auta budou mít menší průjezdnost, časté stání, a tím pádem zhoršení kvality ovzduší, o kterém tam hovoříte. Vždyť se nakoupily elektrobusy a autobusy na plyn, tak jakápak zátěž? Radši opravte stávající tratě a bude to určitě přínosnější. Děkuji za odpověď.

Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále jezdit i silniční vozidla v samostatných jízdních pruzích. Cílem je prostorově co nejekonomičtější řešení, takže dojde k nezbytnému rozšíření vozovky o kolejovou trať (pruh pro auta – kolej – pruh pro auta). Pokud jde o zmíněné elektrobusy, ty nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se již na několika křižovatkách aplikuje systém preference tramvajové dopravy, další křižovatky budou následovat). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. Z toho vyplývá, že i kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů však počítáme s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby.
DPO připravuje rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice pro zvýšení kvality a komfortu přepravy (přednostně na páteřních tratích – např. na Frýdlantských mostech). Dále DPO plánuje zakoupení mnoha desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy, takže po celém městě postupně dojde k omlazení vozového parku. Zhruba za rok by měla na koleje DPO vyjet první nová tramvaj Stadler (do zkušebního provozu).
Celý projekt Nová tramvaj Poruba by byl spolufinancován prostředky EU (ve výši až 85 %). Tato evropská dotace je ale směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu.
V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy a jak bude nakonec trať vedena, vyplyne až z projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Teprve projektová dokumentace napoví, zda a která trasa bude reálně proveditelná.

Jan Kotzmann

Ostrava-Poruba

Dobrý den, tři poznámky:
1. Ekologičnost tramvají je podivným argumentem, když dlouhodobě vychází Poruba jako městská část s nejčistším ovzduším. Navíc existuje alternativa el. busů.
2. Tramvaje jsou opravdu fajn pro důchodce a matky s kočárky díky tomu, že jsou nízkopodlažní – to jsou ovšem i autobusy, navíc co se přestupu týče, nikdy nezaručíte, že dotyční nebudou chtít přestupovat do jiných městských částí. V Porubě např. důchodci jezdí převážně do Kauflandu, kam stejně tram nejezdí.
3. Co se plánů na výstavbu tramvají z 60. let týče, v té době bylo tram opravdu potřeba a z naprosto jiných důvodů.
Dovoluji si vyvodit, že pokud by projektová dokumentace dopadla pozitivně pro výstavbu, tak případné hlasování/referendum o tramvaji v Porubě by tedy připadlo pro celou Ostravu a ne jen obvodů, kterých se to týká. Protože dle vašich slov do Poruby jezdí celá Ostrava. Prostě se postaví, protože jsou na to momentálně peníze.
Děkuji za vyjádření.

Porubu jakožto nejčistší část Ostravy myslíte ve srovnání jen s jinými městskými částmi Ostravy (kde čísla ovlivňuje výrazná exponovanost emisemi nejen z dopravy, ale i blízkého průmyslu), nebo ve srovnání s jinými městy MSK? Protože to je obrovský rozdíl (a spokojit se s tím, že jiné části Ostravy jsou na tom oproti Porubě ještě hůř, když bychom mohli udělat něco proto, aby se situace zlepšila nejen u nás v Porubě, ale i v jiných částech města, myslím, stojí minimálně za úvahu!!). Připomínám také vyhlášené smogové situace, které se týkaly i Poruby… Pokud jde o elektrobusy, abychom se neopakovali, máme na webových stránkách vysvětleno, proč nejsou dostatečnou a vhodnou alternativou. Problém relativní čistoty ovzduší v Porubě je však ve vysokém podílu dopravy (na většině území Poruby přes 50 %) na znečištění, z čehož podstatnou složku tvoří jemný prach. I to je jeden z argumentů, který nás vede k oprávněnosti investice do tramvajové trati.
Nová tramvajová trať, pokud se na 7. a 8. obvodě postaví, nebude sloužit jen místním obyvatelům, ale celé Ostravě, a je z dlouhodobého hlediska pro další rozvoj města a komfort přepravy obyvatel opravdu nezbytná. Je také součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy (je potřeba dívat se do budoucna s větším časovým horizontem). Průzkumy provedené v rámci projektu, ale i v rámci tvorby dopravní strategie města potvrzují, že největší objemy cestujících směřují ze 7. a 8. obvodu právě po páteřních trasách, kde je již dnes tramvajová doprava vedena, do dalších částí města.
V tuto chvíli je ale opravdu potřeba počkat na vypracování projektové dokumentace, teprve pak bude zřejmé, zda jsou navržené trasy (nebo alespoň jedna z nich) v Porubě reálně proveditelné. A teprve pak může dojít i k relevantní diskusi o všech pro a proti a může také padnout relevantní rozhodnutí. V tuto chvíli není nic definitivní, buďte prosím trpělivý.

Lukáš Vitala

Ostrava

Prosím, bude smyčka stejně hlučná (v noci tramvaje budí nadměrným skřípáním a vrzáním ze spaní a obtěžuje přes den) jako na ulici Svornosti Ostrava? Dopravní podnik Ostrava nám naposledy odepsal, naznačujíc, že jsme udělali chybu, že bydlíme v 11 patrovém domě (postaveném později než trať), který stojí u smyčky. Připadá nám to jako současné doporučení pana náměstka ministra Mládka, že zájemci o nižší datový tarif mají jet do Polska. Veškerá předchozí několikaletá komunikace s Dopravním podnikem ve Věci nadměrné hlučnosti smyčky se nakonec konkretizovala do proklamativního omezení rychlosti a mazání, což nemá NAPROSTO ŽÁDNÝ účinek :-(. Tramvaje jsou tiché, jen když prší :-).

Každý druh dopravy způsobuje hluk. Při projektování a výstavbě nové tramvajové trati v Porubě by ale měly být použity ty nejmodernější technologie. A to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace těchto moderních technických řešení pak výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje. Jde o soubor protihlukových opatření, z nichž lze zmínit např. nový podúrovňový soustruh k úpravě tramvajových kol v areálu DPO, vkládání gumových prvků do profilu tratě (tzv. rohože a bokovnice) nebo protihlukový travnatý povrch kryjící tramvajový pás. Některé z těchto prvků byly použity při zajištění provozu na nově zrekonstruované Nádražní ulici. Mimo to ale budou na nové trati nasazeny i nejmodernější tramvajové soupravy značky Stadler, které jsou vybaveny dvojnásobným odpružením každé nápravy. Pro vámi uvedený konkrétní problém skřípání a vrzání při průjezdu oblouky s malými poloměry dodáváme, že na nové trati budou tyto oblouky osazeny kolejovými mazníky, nanášejícími mazivo na třecí plochu kolejnice a obdobné opatření – mazníky, budou osazeny i na samotných nově pořizovaných tramvajích, které jsou navíc konstruovány s otočnými podvozky, což také prokazatelně snižuje třecí síly při průjezdu oblouky. V Porubě by vznikla jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě vůbec. DPO také plánuje postupnou modernizaci, estetizaci a humanizaci všech stávajících tratí (přednostně těch páteřních - např. na Opavské ul., Martinovské ul., na Frýdlantských mostech, 17. listopad apod.) a nákup několika desítek nových vozů, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy. Po celé Ostravě tak postupně dojde k obnově vozového parku a to nejen za účelem snižování hlučnosti, ale i vyššího přepravního komfortu, větší bezpečnosti pro cestující, rychlejší přepravy apod.

R. Šeděnková

Ostrava

Nebylo by lepší za ty peníze poopravovat stávající cesty a chodníky a přidělat parkoviště pro osobní auta, než rozkopat spoustu cest, přijít o zeleň a parkoviště, cca 2 roky se brodit v blátě, ucpaných cestách ? CNG neznečišťuje ovzduší a jeho těžba na rodil od výroby elektřiny nutné pro tramvaje nezatěžuje naše životní prostředí. Tichý asfalt sníží rozhodně hluk více než jakékoliv kolejnice. V zimě praskání trolejí neodstraníte žádným způsobem a vzhledem ke kopcovitému terénu brzdění tramvají bude velice hlučné. Pokud povedete tramvaj pod Duhou, vznikne tam neprůjezdný špunt, který ve špičkách už je i tak častý.

Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, a to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace moderních technických řešení výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje (k zamýšleným protihlukovým opatřením získáte více informací na webových stránkách projektu). Na nové trati by navíc byly nasazeny i nejmodernější tramvajové soupravy značky Stadler, které jsou vybaveny dvojnásobným odpružením každé nápravy, mazacím zařízením pro mazání plochy mezi kolem a kolejnicí. V Porubě by tedy vznikla jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě vůbec. Celý projekt by byl spolufinancován prostředky EU (ve výši až 85 %). Protože si Evropská komise uvědomuje význam městských kolejových drah pro životní prostředí ve městech, je tato evropská dotace směřována výhradně na podporu výstavby tramvajových tratí, takže ji nelze využít k jinému účelu. A pokud jde o zmiňované CNG busy, ty nejsou schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy – tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). Z pohledu zátěže na životní prostředí jsou CNG busy přínosem v porovnání s původními autobusy s naftovými motory, ale v porovnání s tramvají je dopad na životní prostředí pořád negativnější (CNG autobusy produkují zejména NOx, a jednotku energie elektrické, získanou centrálně, dokážeme vyrobit čistěji, než jednotku energie získanou přímo v jednotlivém vozidle). Je potřeba si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová, takže nová tramvajová trať je v zájmu obyvatel celé Ostravy. Bude důležitá pro další rozvoj města a budoucí generace obyvatel Ostravy (pro přepravu do škol, do práce, ale i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů) a obecně ke zvýšení kvality života ve městě. Cílem je lidi motivovat, aby vyměnili svá auta, která výrazně zhoršují kvalitu ovzduší v Ostravě, za ekologický, a přitom kvalitní a komfortní způsob přepravy prostřednictvím MHD.

Honza

Ostrava-Poruba, 8. obvod

To mi vážně chcete tvrdit, že když mi pojede tramvaj kolem domu ve vzdálenosti cca 10-15 metrů, že mi to zvýší cenu nemovitosti? Víte, proč jsou na 7. a 8. obvodě jedny z nejvyšších cen nemovitostí? Protože se jedná o klidnou část města, kde se lidé stěhují, aby neměli pod okny tramvaje. Na ul. Nádražní jsou sice nové koleje, ale hluk mi přijde pořád větší než z autobusů. A argument, že tramvaje přinesou větší pohodlí a cestování bez přestupů je holý nesmysl, protože stejně člověk pokud pojede z druhé strany Ostravy, tak bude muset alespoň jednou přestoupit, nebo mi chcete říct, že se budou na osmý obvod sjíždět tramvaje z celé Ostravy? Tak to děkuji za novou informaci, ale pokud nebudou, tak pohodlnost lidí nebude zlepšena, protože pokud se člověk chce dostat odkudkoli z Ostravy na osmý obvod, tak stačí čímkoli zajet na Svinov a poté jednou přestoupit a nemyslím si, že je tímto nějak narušena pohodlnost lidí. A z jiných částí Poruby se zde lidé dostanou také bez přestupu. Navíc tramvaje, které pojmou větší počet cestujících, jsou zbytečné, protože i ty méně kapacitní autobusy jezdí poloprázdné (nemluvím teď o špičce, kdy jsou autobusy plné, ale svou kapacitou postačují). Stačí se někdy projet 😉 Co se týče ekologie, tak si nemyslím, že ty EKObusy na CNG, které zde jezdí, narušují o tolik moc naše ovzduší než tramvaje. Tyhle argumenty jsou jen bláboly, nezlobte se na mě. Jak velké lobby na této trati má Globus? :-DHezký den přeji a pevné nervy 😉

Cena nemovitostí na 7. a 8. obvodě ve většině případů díky nové trati vzroste! Což je ověřeno i ze zkušeností z jiných měst. Samozřejmě na realitním trhu dochází neustále k vývoji a změnám cen, na které má vliv mnohem více faktorů než jen dostupnost tramvajové dopravy (ale i nabídka práce apod.).
Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky MHD nejen z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, ale i kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k situaci v Ostravě i velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž neprodukují v místě žádné emise). V případě, že se některá z tramvajových tras zrealizuje, dojde k optimalizaci MHD v oblasti se zamýšleným nasazením elektrobusů. Tramvajové linky na nové trati budou pak směřovány do hlavních směrů toků cestujících, tedy do centra a na do oblasti Ostrava Jih. Věříme, že díky kratšímu, kvalitnějšímu a pohodlnějšímu dojezdu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra budou motoristé motivováni zvolit přepravu právě prostřednictvím MHD.
Ve věci porovnání moderních možností snížení hluku z tramvajového provozu, použitých nyní na ul. Nádražní musíte v případě projektu nové tramvajové tratě přičíst ještě další vlivy – vliv připravovaného pořízení nových tramvají, které budou v porovnání s těmi, které dnes potkáváte na ul. Nádražní zcela nové generace, stejně tak jako máme ještě lepší výchozí podmínky pro volbu konstrukce zcela nové tratě, než při rekonstrukci tratě původní. K systémovým opatřením dále musíme přidat aktuálně zprovozněný soustruh na opracování tramvajových kol, kterými dokážeme lépe a efektivněji odstraňovat plošky, způsobující nepříjemné klepání kol.
Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava a je nezbytnou podmínkou pro rozvoj našeho města i v dalších letech. Hlavním cílem strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Tramvaje jsou řešením pro zlepšení stavu ovzduší ve městě (64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou). Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky, které je také zadavatelem veřejné zakázky na rozšíření tramvajové dopravy v Porubě. Více informací naleznete na: mobilita-ostrava.cz a ve strategickém plánu: fajnova.cz/strategicky-plan.

Ondřej Novák

Ostrava-Poruba

Dobrý den, není to náhodou stejná firma, která již jednou výběrové řízení vyhrála (firma SUDOP Brno, spol. s r.o.) a její projekt byl zamítnut? Děkuj

Společnost SUDOP je známá a na trhu dlouho zavedená jako projektant tzv. liniových staveb. Má zkušenosti s projektováním tratí s nízkou hlučností, což byla jedna z podmínek vedení města při výběru projekční kanceláře pro novou tramvajovou trať v Porubě.
Obecně lze k dotazu říci, že projektant je na stavbě proto, aby připravil dokumentaci podle zadání stavebníka či investora, v našem případě město Ostrava. Vedení města vyhlásilo výběrové řízení a vybralo jako zhotovitele projektové dokumentace právě brněnskou společnost SUDOP. Projektant nežádá nikoho o schválení svého díla (projektu). To je úkolem stavebníka, a bude proto na vedení města Ostravy, aby získalo pro výstavbu nových tratí všechna potřebná povolení, včetně stavebního povolení.

Radek Škubach

Ostrava

Zdravím, k zavedení terminálů na konečné Opavské: můžete mi říct kolik aut a autobusů tam bude denně přijíždět a odjíždět? A co emise, nebudou náhodou vyšší? Dle vašeho plánku je tam parkovacích míst mnoho a zaberou místa i obyvatelům, kteří tam doposud parkují. Díky za odpověď.

Dokud není vypracována projektové dokumentace (měla by být vyhotovena ve druhé polovině tohoto roku), nelze hovořit v konkrétních číslech. V každém případě ale platí, že stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy, a to nejen z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti, ale hlavně vzhledem ke zhoršujícímu se stavu ovzduší v Ostravě jde o velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž na rozdíl od autobusů a automobilů neprodukují polétavý prach). Po vyhotovení projektové dokumentace odborníci na dopravu prošetří a navrhnou možnosti optimalizace autobusových spojů. Ve stadiu úvah jsou také záchytná parkoviště na okrajích obvodu (na příjezdech od Opavy, Hlučína či Frýdku-Místku), kde by měli řidiči svá vozidla odstavit a pokračovat dál do města ekologickou dopravou, která nebude zhoršovat stav ovzduší ve městě (64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou. Tramvaje však žádné emise neprodukují. Díky tomu, že dojezd ze 7. a 8. obvodu směrem do centra bude časově kratší a pohodlnější, motoristé budou motivováni zvolit přepravu právě prostřednictvím MHD). Vše je ale v tuto chvíli ve stadiu návrhu, více budeme vědět až po vyhotovení projektové dokumentace, proto prosím o trpělivost. O vývoji vás budeme průběžně informovat.

Mirek Hurník

Ostrava-Poruba

Jak moc jsou definitivní počty zastávek a jejich umístění na jednotlivých trasách? Měl bych několik doporučení ke změnám ve smyslu efektivnějšího rozmístění.

V současné době je vše ve stadiu návrhu, takže nic není definitivní. Je potřeba vyčkat na vyhotovení projektové dokumentace (hotová by měla být v 2. pol. tohoto roku), která napoví, které trasy jsou reálně proveditelné, technické řešení apod. Teprve pak může dojít k diskusi o všech pro a proti.

Petr Říman

Ostrava-Poruba

Proč místo tramvají – momentálně tichých, za pár let budou stejně hlučné jako ty dnešní – nedáte třeba vámi reklamovaný Ekova Electron. Je to 100% elektrický nízkopodlažní autobus, který je nabízen ve verzích 10,5 m, 12 m a 18 m. Nabízí širokou škálu možností a modifikací dle přání zákazníka, aby vyhovovalo i těm nejnáročnějším klientům.
A další dotaz: Jaké autobusové spoje budou zrušeny při výstavbě nové tramvajové tratě?

Elektrobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd). Jejich výrazným nedostatkem je také to, že u nich nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy – tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. I kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů však počítáme s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby. Nová tramvajová trať je v zájmu celé Ostravy. Bude důležitá pro další rozvoj města a budoucí generace obyvatel Ostravy (pro přepravu do škol, do práce, ale i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů) a obecně ke zvýšení kvality života ve městě. DPO plánuje postupnou modernizaci i všech stávajících tratí (přednostně těch páteřních) včetně omlazení vozového parku v celé Ostravě.
Vše je v tuto chvíli ale ve stadiu návrhu a je potřeba vyčkat na vypracování projektové dokumentace. Pak také odborníci na dopravu prošetří i možnosti autobusových spojů v lokalitě a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány, v tuto chvíli se tedy nelze vyjádřit ke konkrétním autobusovým spojům / linkám). Prosím buďte trpělivý, o vývoji projektu budeme průběžně informovat.

Dušan Novický

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dívám se na obě varianty a samy o sobě působí jako lobby Globusu a prakticky nedávají smysl! Z mého pohledu, aby tramvajová trať dávala smysl, musela by být vybudována varianta spojující obě navrhované, tj. napojení z Martinova na Globus a zároveň napojení Duhy a 17. listopadu. Zvažovala se taková varianta?

Posouzení všech možných variant bylo součástí studie proveditelnosti s tím, že jako nejvhodnější byly k dalšímu dopracování určeny trasy, které jsou na těchto stránkách prezentovány jako Trasa 1 a Trasa 2. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace. V případě, že obě trasy budou realizovatelné, budou také obě vybudovány. O vývoji projektu vás budeme informovat.

Martin Šurkovský

Ostrava-Poruba

Není levnější a ekologičtější varianta trolejbusů, elektrobusů nebo ekobusů? Než rozkopat celé okolí a dělat nesmyslné překládky, rozkopávat cesty a dělat je zbytečně znova? Děkuji

Elektrobusy nebo trolejbusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat rovnocenných výkonů jako tramvaje (např. z hlediska kapacity, dojezdů.). Výrazným nedostatkem je také to, že u autobusů, trolejbusů a elektrobusů nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy - tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). CNG autobusy využívají spalování fosilních paliv, produkují NOx a další škodliviny, takže nejsou tak ekologické jako tramvaje, jejich pořízení je finančně nákladnější (pokud projekt nové tramvajové trati v Porubě dostane zelenou, bude financován z prostředků EU).
Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je tramvajová. Nová tramvajová trať by byla v zájmu celého města. Bude důležitá pro další rozvoj města a budoucí generace obyvatel Ostravy (pro přepravu do škol, do práce, ale i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů), pro zvýšení kvality života ve městě. Postupně dojde k modernizaci všech stávajících tratí (přednostně těch páteřních) a omlazení vozového parku v celé Ostravě.
V tuto chvíli je ale vše teprve ve stadiu návrhu. Je tedy potřeba vyčkat na vypracování projektové dokumentace, z níž teprve bude zřejmé, zda bude některá z navržených tras reálně proveditelná. Prosíme o trpělivost, budeme vás průběžně informovat.

Tomáš Marný

Ostrava-Poruba

Kolik to bude stát?

Pokud vše dopadne dobře (tzn. z projektové dokumentace vyplyne reálná proveditelnost alespoň jedné ze zamýšlených tras, optimální by byla realizace obou tras, obvody projekt podpoří, získá se povolení ke stavebnímu řízení atd.), celý projekt bude spolufinancován z prostředků EU ve výši až 85 % (konkrétní finanční náklady vyplynou až z projektové dokumentace). Jde přitom o unikátní příležitost, která se dosud Ostravě nenaskytla a pravděpodobně již nenaskytne. Zjednodušeně řečeno, v případě, že by snad něco nedopadlo, jak mělo, Ostrava o možnost získat prostředky z EU na realizaci nové tramvajové trati zhruba ve výši 1 miliardy Kč přijde, a tuto možnost získá jiné město, aby ČR nepřišla o možnost tyto peníze z EU i tak vyčerpat. Tato evropská dotace je přitom směřována výhradně na výstavbu tramvajových tratí, nelze ji využít na jiný účel. V tuto chvíli je nutné vyčkat na projektovou dokumentaci.

Franc Josef

Ostrava-Poruba

Dobrý den. Varianta 2 mi nepřijde příliš výhodná. Projetí oblouku na Sokolovské a terénní nerovnost (více z kopce, pak zase do kopce), více zastávek - tyto faktory vedou ke zbytečnému prodloužení cestovní doby mezi Třebovickou a Duhou. To může atraktivitu spojení značně snížit. Dělala se i nějaké studie toho, jaké by byly jízdní doby po variantě 1 a variantě 2? Pokud ano, mohly by zde být k dispozici? A ještě doplňující dotaz. Pokud by vyhrála varianta 2, dojde k modernizaci stávající tramvajové tratě Třebovická – Bedřicha Nikodéma?

V současné době je vše ve stadiu návrhu. V rámci studie proveditelnosti se samozřejmě mimo jiných průzkumů a dat posuzovaly i dojezdové doby jednotlivých variant. V nejbližší době chceme studii dát k dispozici veřejnosti. Projektový záměr představuje pouze předběžnou představu o možné podobě a nic z toho, co se v něm píše, není definitivní. V rámci toho, kudy bude trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, je rozhodující projektová dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává a měla být hotová ve druhé polovině tohoto roku. Až bude dokončena, bude veřejnost s dokumentací seznámena. Teprve pak může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti. Stavba tramvajové tratě neřeší modernizaci navazujících tratí.

Jan Bažacký

Ostrava

Zdravím, jak se dozvím o všech jednáních zastupitelů? I my podporovatelé trati se chceme těchto jednání účastnit a nelíbí se nám, že nemáme o těchto jednáních žádné informace a nemůžeme argumentovat odpůrcům. Děkujeme

Pokud máte na mysli jednání zastupitelů k projektu Nová tramvaj Poruba, dokud není hotová projektová dokumentace, tak žádné takové jednání není naplánováno. Projektová dokumentace by měla být hotová ve druhé polovině tohoto roku, takže teprve pak město uspořádá veřejné setkání, kde zájemce s projektovou dokumentací seznámí. A teprve pak může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti a může také padnout definitivní rozhodnutí. Prosíme tedy o trpělivost, průběžně Vás budeme informovat.

Aneta Šromová

Ostrava

To, že budu mít 300 metrů od domu koleje, mi sníží cenu bytu. Uvědomujete si to?

To je nedorozumění. Obdobné projekty přinášejí naopak zvýšení cen nemovitostí v okolí. Dostupnost kvalitního dopravního spojení je totiž důležitým kritériem, které cenu nemovitostí navyšuje.

Michaela Trčková

Ostrava-Poruba

Dobrý den, co se stane v případě, kdy obvod Poruba bude pro stavbu tramvaje, a Pustkovec proti? Je relevantní rozhodnutí kvůli prakticky jedné ulici v Pustkovci, kterou tramvaj reálně povede, zahodit celý projekt, na který Ostrava čeká už 25 let? Díky za odpověď.

To, kterou z vybraných tras bude nakonec trať vedena (a tedy i to, jak moc zasáhne nebo nezasáhne do městského obvodu Pustkovec), vyplyne z projektové dokumentace. Ta se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být v 2. pol. tohoto roku). Až bude dokončena, veřejnost bude s výsledky projektové dokumentace seznámena. Současně s další publicitou projektu bude zahájeno územní řízení, které má stanoveno zákonná pravidla, tedy i to, kdo je účastníkem řízení a jaké relevantní připomínky může vznášet k řízení. Věříme, že vše dopadne dobře a přesvědčíme o prospěšnosti projektu i zaryté odpůrce, protože jde o projekt, který by měl být ku prospěchu nejen obyvatel v lokalitě, ale i zbytku Ostravy. A díky možnosti zafinancovat projekt z prostředků EU (až z 85 %), jde skutečně o unikátní příležitost, která se znovu Ostravě nemusí naskytnout! Sledujte proto naše webové stránky, o vývoji projektu vás budeme informovat…

Rostislav Quisek

Moravská Ostrava

Jako jedna z výhod nových švýcarských tramvají proti konkurenci byla prezentována vyšší maximální rychlost. Rád bych se zeptal, na jakém úseku se tato výhoda dá využít? Myslel jsem, že všechny tramvaje mají stanovenou maximální rychlost předpisem. Díky .

Při výběru dodavatele nových tramvají bylo dbáno na poměr momentální rychlost v km/h / produkovaný hluk v dB, vyplývající z konstrukčního uspořádání vozidla. Podstatnými parametry zadání tedy byly prvky, které minimalizují hlučnost a vibrace, dále bezpečnost cestujících, maximální komfort přepravy, ekologické aspekty (snížení množství emisí) a další. Tramvaj má obecnou legislativou rychlost stanovenu – stejně jako auta – na 50 km/h pouze v úsecích, kde se pohybuje po komunikaci (tratě opatřené panelovým nebo asfaltobetonovým krytem), na úsecích na samostatném tělese je rychlost dána uspořádáním tratě a vnitřním předpisem provozovatele. To nám umožní např. v úseku přes Svinovské mosty dosahovat rychlosti až 80 km/h.

Josef Neckář

Ostrava

Z odpovědí jsem pochopil, že se cesty nebudou rozšiřovat, ale že se tramvajová trať bude budovat do stávající cesty. Takže se pak bude jezdit auty po kolejích? Dovedete si představit, jak budou tyto cesty ucpané, když tramvaj nelze v zastávce objet? Při budování této tratě na Průběžné ulici se obyvatele cca rok nedostanou auty (sanitky, hasiči, odvoz odpadku, zásobování školní jídelny atd.) na slepou ulici I. Sekaniny, kde je šest 11patrových domů, dům s pečovatelskou službou a cca 500 parkovacích míst. Jak chcete toto řešit?

Záměrem je zabrat stavbou co nejméně plochy, takže se předpokládá umístění tramvajové tratě v ose stávající, resp. rozšířené komunikace (silniční pruh – koleje – silniční pruh) a s umístěním zastávek na ostrůvcích. Navrhovanou stavbou tramvajové tratě nebude omezena stávající komunikační síť, tzn. po komunikacích budou nadále moci jezdit i silniční vozidla v samostatných pruzích. Výstavba tratě bude probíhat postupně v průběhu dvou let a bude rozdělena do několika etap. Uzavírky ulic budou prováděny postupně, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu a dopravy, čemuž bude přizpůsoben i harmonogram a rozsah prací. O konkrétním časovém plánu výstavby vás budeme informovat. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Takže je potřeba vyčkat na výsledky projektové dokumentace.

Honza

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dobrý den, s rozšířením tramvajových tratí nesouhlasím!!! Dopravní spojení jak do centra Ostravy, tak ke Globusu je víc než dobré. Proč vedení města spolu s dopravním podnikem tento zbytečný projekt tak prosazuje? Vás nezajímá, že si to lidé nepřejí?

Na svůj názor samozřejmě máte právo. Není ale zdaleka pravda, že by si všichni obyvatelé (nejen místní, ale i jiných částí Ostravy) stavbu trati v této lokalitě nepřáli. Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky (podrobněji na mobilita-ostrava.cz a fajnova.cz/strategicky-plan). Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti pro města velikosti Ostravy nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy, a to z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k velmi špatnému ovzduší v Ostravě i jako významný faktor ekologizace dopravy (tramvaje na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují emise). Právě tento faktor je pro město zásadní. Páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě tvoří právě tramvajová doprava, takže vedení města i dopravního podniku dělá všechno proto, aby obyvatelům zajistilo ekologickou, a přitom spolehlivou, rychlou, bezpečnou a komfortní veřejnou dopravu, kterou by mělo zájem využívat co nejvíce nejen místních obyvatel, ale i těch, kteří do města přijedou na návštěvu.

Věra Písková

Ostrava-Poruba

Zajímalo by mě, zda existují údaje o průzkumu využití stávajících autobusových linek mezi Porubou a centrem (úseky, které mají být nahrazeny tramvajemi). Kde je možné se s nimi seznámit? Ptám se, protože jedním z důvodů rozšíření tramvajových tratí v Porubě je zvýšení přepravní kapacity (viz čl. Ostravská radnice, březen 2017).

Prodloužení tramvajových tratí v rámci Poruby je podloženo celou řadou výzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět (průzkumy byly provedeny i v rámci studie pro vlastní trať). Takové výzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 20 000 obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí, protože právě z prostředků EU by měl být projekt financován (do výše 85 % nákladů). Na webových stránkách novatramvajporuba.cz v dohledné době zveřejníme studii potřebnosti tramvají v Porubě, kde bude vše rozebráno. Tak prosím vydržte.

Jana Němcová

Ostrava-Fifejdy

Dobrý den, jaký má smysl investovat stovky miliónů do provedení nových linek tramvajové dopravy, vzhledem k tomu, že daná oblast je velice dobře obsloužena autobusovou dopravou - linky 39, 35, 40, 44, 48 aj. Jako stavební projektant vím, že projekt a vybudování trati bude náročný a neuvěřitelným způsobem bude při výstavbě zatěžovat stávající lokalitu. Krom toho by mě zajímaly ekonomické odhady návratnosti této akce a její celkový přínos pro obyvatele obvodu. Nemyslím si, že toto je dobrý záměr a město Ostrava by mělo investovat do veřejné dopravy jiným směrem – namísto tohoto nakoupit a vyměnit stávající ještě nevyhovující autobusy MHD, případně je posílit. A pokud se zde oháníte názvem ``EKOLOGIZACE`` ... tak s tímto si dovolím nesouhlasit – co je ekologického na rozkopání pár páteřních komunikací v těchto obvodech? Dále vzhledem k faktu, jak vypadala rekonstrukce ul. Nádražní a i její celková doba (přes 2 roky), nevěřím žádným slibům o tom, že by projekt následně byl proveden v termínu – o to více to bude nepříjemné pro obyvatele dotčených obvodů – XY let rozkopáno – tím zhoršení kvality života, prašnost, nevzhledné prostředí, dopravní zácpy aj. Za mě můžu říci, že ten, kdo toto prosazuje, by se měl opravdu a vážně zamyslet.
A pokud to bude jen trochu možné, budu se snažit bojovat proti tomuto výstřelku. A závěrem bych poprosil manažery a další pracovníky vyššího managementu, kteří toto vymýšlejí, aby se naší MHD opravdu projeli (a nechali svá slavná přibližovadla doma), a zjistili tak, kde je opravdu nutné zapracovat na zlepšení situace. Děkuji.

Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti pro města velikosti Ostravy nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy - např. z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem k situaci v Ostravě i jako velmi důležitý faktor ekologizace dopravy – tramvaje totiž neprodukují žádné emise! (navíc tramvajová doprava je páteřní sítí veřejné dopravy v Ostravě). Kvalita ovzduší v Ostravě výrazně ovlivňuje naše zdraví, takže je v zájmu nás všech s tím něco udělat – určitě nemůžeme očekávat změnu ze dne na den a bude potřeba přijímat postupná opatření, ale čím dříve začneme, tím lépe. Vedení města i dopravního podniku proto dělá všechno proto, aby ekologickou veřejnou dopravu využívalo co nejvíce nejen místních obyvatel, ale i těch, kteří do města přijedou na návštěvu. Chce lidi motivovat k tomu, aby nepřibývala další auta za účelem cestování po městě nebo ještě lépe, aby lidé vyměnili své vozy za ekologický, a přitom komfortní, rychlý a spolehlivý způsob přepravy prostřednictvím MHD po Ostravě. V případě vybudování tratě dojde k nezbytné optimalizaci systému obsluhy území veřejnou dopravou. To se bude týkat i autobusových linek (některé z nich mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé zůstanou zachovány). Prodloužení tramvajových linek v rámci Poruby je podloženo celou řadou výzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět. Takové výzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 20 000 obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí, protože právě z prostředků EU by měl být projekt financován (do výše 85 % nákladů). A právě přidělení finančních prostředků z EU je samozřejmě podmíněno i dodržením časového plánu realizace stavby (nová trať/-ě by se měla realizovat v letech 2020-21).
Pokud jde o možné zhoršení ovzduší: v tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace ke stavbě tramvajové tratě v Porubě, jejíž součástí je i EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví). Takže pokud by z ní vyplynulo, že by vlivem stavby zamýšlených tratí došlo ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, stavba by se nerealizovala. Takže není třeba se obávat, že by město realizovalo stavbu, která by naopak stav ovzduší v Ostravě dále zhoršovala. Při realizaci tratě bude v lokalitě vysazena také další zeleň (stromy), na vhodných místech bude ozeleněna i samotná trať. V celé Ostravě dojde k postupné modernizaci a omlazení vozového parku (DPO plánuje v blízké budoucnosti zakoupení několika desítek nových modernějších tramvají, které by měly nahradit stávající technicky a funkčně zastaralé a nevyhovující vozy), připravují se rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, jejich ozelenění a další opatření a investice pro zvýšení kvality a komfortu přepravy – v nejbližší době lze zmínit např. úpravy na Frýdlantských mostech). V tuto chvíli je ale potřeba vyčkat na výsledky projektové dokumentace, která teprve ukáže, jestli lze projekt zrealizovat.

Lukáš Gospodarczyk

Ostrava-Poruba

Stoupání počtu cestujících MHD se nerovná nedostačující dopravní obslužnosti Poruby 7 a 8 obvodu. Bylo dobré a také levnější takovou a jí podobné studie zadat dříve než drahou projektovou dokumentaci. Nebo existuje někde výpočet, který tuto premisu vyvrací?
Děkuji za odpověď.

Nová tramvajová trať, pokud se na 7. a 8. obvod postaví, nebude sloužit jen místním obyvatelům, ale celé Ostravě, a je z dlouhodobého hlediska pro další rozvoj města a komfort přepravy obyvatel (studentů a žáků do škol, lidí do zaměstnání a důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobyvatel), stejně tak jako pro možnost řešení zhoršující se situace s ovzduším ve městě nezbytná (šlo by o nejekologičtější řešení přepravy obyvatel ve městě) = novou trať je tedy nutné posuzovat z hlediska prospěšnosti pro celé město. Jde tedy o širší strategii rozvoje ostravské veřejné dopravy.
Vedení města i dopravního podniku dělá všechno proto, aby veřejnou dopravu využívalo co nejvíce obyvatel města i těch, kteří do města přijedou na návštěvu. Prodloužení tramvajových linek v rámci Poruby je podloženo celou řadou výzkumů, na základě kterých se posuzuje, zda se nové tratě vyplatí stavět. Takové výzkumy sledují zejména, kolik osob jednotlivými linkami v rámci města cestuje, kde a kolikrát přestupují. Oblast severní Poruby se zhruba 65 tisíci obyvateli nemá přímé spojení s centrem města. Prokázání budoucí využitelnosti je také jedna z podmínek pro získání prostředků EU na výstavbu nových tratí a současně slouží pro správné rozhodnutí investora. Na webových stránkách novatramvajporuba.cz v dohledné době zveřejníme studii potřebnosti tramvají, kde jsou všechny potřebné podklady, včetně průzkumů a modelů veřejné dopravy, o které se mimo jiné záměr o potřebnosti stavby také opírá.

Lukáš Vitala

Ostrava-Poruba

Opravdu nedojde ke kácení stromů? Argument vedení tramvajové trati ve stávající komunikaci neuznávám. To bude na těchto komunikacích zrušen automobilový provoz nebo snad budou jezdit automobily po tramvajovém tělese? Uvádějte v odpovědích vždy úplné informace, stávající způsob informování je zavádějící. Kolik bude zrušeno parkovacích míst a jak budou nahrazeny. Děkuji.

Při výstavbě dojde ke kácení pouze těch stromů, které budou znemožňovat stavbu nových tratí. Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích (komunikace budou nově uspořádány do skladby silniční pruh – koleje – silniční pruh), bude nutnost kácení velice malá, neboť dojde pouze k rozšíření komunikace v řádech metrů. Namísto kácených dřevin budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek. V současnosti si některé dřeviny v dotčených ulicích navzájem překážejí, jiné narušují inženýrské sítě a komunikace. V rámci budování tratě tedy dojde k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v současnosti. Navíc bude na vhodných místech ozeleněna i samotná tramvajová trať, což doplní množství zelených ploch v Porubě. Takže se nemusíte bát, že by zeleně v lokalitě ubylo.
V tuto chvíli je ale celý projekt teprve ve stadiu návrhu. Takže je nutné vyčkat na vypracování stavební projektové dokumentace, která teprve napoví, zda a která z navržených tras je reálně proveditelná, technické řešení, vč. zásahu do parkovacích míst apod. Vzhledem k tomu, kudy jsou navržené trasy vedeny, očekáváme minimální zásah do stávajících parkovacích míst.

Břetislav Pavera

Ostrava-Poruba, 7. obvod

Dobrý den, bydlel jsem 20 let v Zábřehu, takže zkušeností s tramvajovou dopravou v Ostravě mám dostatek. Nyní bydlím 5 let v Porubě na osmém obvodě a stávající dopravní obsluha mi naprosto vyhovuje. Dostanu se do práce přímo do centra linkou 49, do Hrabůvky k příbuzným, do Avionu na nákup a manželka do CTP do práce - vše linkou 48. Můj dotaz ale směřuje na spolehlivost dopravy: Při cestování tramvají se mi cca jednou za čtvrt roku stalo, že jsem nedojel, resp. dojel s výrazným zpožděním z jednoho prostého důvodu - tramvaj jinou tramvaj neobjede. Jednou to byla porucha tramvaje, jindy nehoda auta s tramvají, jindy nehoda dvou aut na trati, jindy nevolnost cestujícího, jindy výpadek el. energie. Všechny tyto aspekty způsobí zastavení ne jednoho vozidla, ale všech vozidel za ním. Za 5 let, co jezdím autobusem, se mi takovéto nedojetí do práce stalo pouze JEDNOU. Tedy výrazné zlepšení přesedláním z tramvaje na autobus. Také výluky už se mě prakticky nedotýkají. Nepamatuju autobusovou výluku, která by mi zkomplikovala cestování, kdežto ty tramvajové byly v sezóně cca jednou do měsíce o víkendech a tak jednou za rok i nějaká dlouhodobější. Jak máte vyřešen tento dosti závažný nedostatek tramvajové dopravy? Bude snad mít trať nějakou objízdnou kolej nebo výhybny, aby bylo možné nehodu nebo poruchu objet? Děkuji.

Věříme, že na nové trati by k vážnějším poruchám či výpadkům – vzhledem k využití těch nejmodernějších technických řešení – nemělo běžně docházet. Cestující by se naopak měli dočkat vyššího přepravního komfortu, větší bezpečnosti, rychlejší přepravy apod. Ale dočasný výpadek proudu nebo vlivy nehod v silniční dopravě přímo na provoz tramvají samozřejmě nikdy nelze vyloučit. Právě z těchto důvodů je naším záměrem, aby se mohly realizovat obě navržené trasy v 7. a 8. obvodě, protože druhá trasa by v případě takové mimořádně události mohla posloužit pro případný odklon dopravy ať už z jakéhokoli důvodu výluky na první trase.

Roman Laník

Ostrava-Poruba, 8. obvod

Dokáže DPMO akceptovat moderní systémy dopravy bezkolejové, které využívají pozemní komunikace? Které nepotřebují horní elektrické vedení a nejsou tedy ani provozně zranitelné jako tramvaje? Plán v Porubě je krokem do minulosti a ke zhoršení bezpečnosti celého dopravního provozu v Porubě. V této věci nejsou zapojeni ani opravdoví odborníci ani fundovaní občané, kteří k tomu mohou promluvit, ani není brán v potaz názor aktivní veřejnosti. Měl by být uspořádán aktiv za účasti vybraných obyvatel z různých skupin obyvatel, kde by se musel plán DP obhájit. A to by DP nedokázal. O tom jsem plně přesvědčen, protože jsem to nejen studoval, ale v systému celý život žiji a vidím jeho problémy i užitečnost různých druhů přepravy.

V DPO známe i nové systémy tramvajové dopravy, včetně systémů na pneumatikách či se spodním napájením. Je potřeba si však uvědomit, že tyto systémy vznikají jako zcela autonomní nové tramvajové sítě (v Evropě zejména ve Francii). V podmínkách DPO, kde máme již existující síť 146 km délky tratí (jednokolejně), na které provozujeme 261 tramvají, to vše v stávajícím uspořádání koleje o normálním rozchodu s napájením z troleje, se jeví neefektivním budovat novou trať délky cca 9 km (jednokolejně) v odlišném konstrukčním uspořádání. Pro toto nové uspořádání bychom totiž museli pořizovat vozidla s přechodností na tuto trasu, a to v dostatečných počtech včetně záloh. Varianta, kdy bychom budovali pro novou trať systém, u kterého by přechodnost ani nebyla možná, se pak již pohybuje mimo ekonomické možnosti DPO i města Ostravy, pokud bychom měli zajistit efektivitu systému. V případě vámi navrhovaného řešení dopravy bezkolejové, která využívá pozemní komunikace, naopak vidíme nevýhodu v porovnání s klasickou městskou kolejovou dopravou ve větší provozní zranitelnosti právě ve společném užívání pozemní komunikace s individuální dopravou. Městskou kolejovou dopravu, která je vedena po samostatné dráze, dokážeme preferovat a neovlivňují ji nehody ostatních vozidel, kterých je více než samotných výpadků tramvají.
Na přípravě projektu se podílejí fyzické i právnické osoby s dostatečnou odborností – prokazatelnou jak odborným vzděláním, tak i zkušenostmi. Nejen v rámci přípravy projektu dochází k rozšiřování znalostí v oboru spoluprací v rámci kontaktů mezi dopravními podniky v ČR i v dalších zemích a také úzkou spoluprací s akademickými zástupci. Jedním ze základních cílů projektu je, na základě těchto odborných předpokladů přinést konstrukční řešení rozšíření tramvajové sítě, které bude na úrovni nejnovějších technologií a poznatků.

Jiří Kalvach

Ostrava-Poruba

Dobrý den, co se stane s linkami 48 a 49? Jsou to nejrychlejší spojení se Zábřehem (48) a se Sadem B. Němcové (49)? Navíc si myslím, že trať č. 1 je naprostý nesmysl. K Duze už tak jezdí plno spojů, které lidem žijícím v okolí Duhy stačí. Jsem pro variantu č. 2, protože cestujícím v okolí zastávky Heyrovského zas toho tolik nejezdí. Oba spoje 39 a 40 jezdí s intervalem těsně po sobě a spoj do centra nejezdí žádný!! Obávám se, že po zrušení 49 mi bude cesta do práce trvat mnohem déle než teď. Nebo se mýlím? A jak nám pomůže trať č. 1?

Stavba a rozšiřování tramvajových tratí představuje v současnosti nejefektivnější způsob řešení problematiky městské hromadné dopravy - např. z hlediska výkonnosti, vyšší přepravní kapacity, kratších dojezdových časů, bezpřestupovosti a vzhledem ke zhoršující se situaci ovzduší v Ostravě i velmi důležitý faktor ekologizace dopravy (tramvaje totiž na rozdíl od autobusů či automobilů neprodukují polétavý prach). Právě tento faktor je pro město zásadní. Je důležité si také uvědomit, že již existující páteřní sít veřejné dopravy v Ostravě je právě tramvajová. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu, takže to, kudy bude trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne teprve z projektové dokumentace. Ta by měla být vypracována ve druhé polovině tohoto roku. Až bude vyhotovena projektová dokumentace a vybrána realizovatelná trasa tramvaje, odborníci na dopravu pak prošetří i možnosti autobusových spojů a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány, v tuto chvíli se tedy nelze vyjádřit ke konkrétním spojům / linkám). Rozhodnutí, které by mělo být v zájmu většiny obyvatel v oblasti, padne až po vypracování projektové dokumentace. V tuto chvíli není nic definitivní. Prosím buďte trpělivá, o vývoji projektu budeme průběžně informovat.

Růžena Viatrová

Ostrava, 7. obvod

Já nemám dotaz, jen bych se chtěl přimluvit za vybudování obou tras.

Vážíme si vašeho zájmu i podpory. Další vývoj projektu sledujte na těchto webových stránkách.

Andrej Kutač

Ostrava-Poruba

...kolik stromů se bude muset pokácet?? ...je vám jasné, že tyto stromy byly vysázeny z dotací EU!!

Dojde ke kácení pouze těch stromů, které budou znemožňovat stavbu nových tratí. Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích, bude nutnost kácení velice malá. Namísto kácených dřevin budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek. V současnosti si některé dřeviny v dotčených ulicích navzájem překážejí, jiné narušují inženýrské sítě a komunikace. V rámci budování tratě tedy dojde k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v současnosti. Navíc bude na vhodných místech ozeleněna i samotná tramvajová trať, což doplní množství zelených ploch v Porubě. Takže se nemusíte bát, že by zeleně v lokalitě ubylo. O které stromy konkrétně půjde a ve kterých místech a jestli vůbec nějaké pokáceny budou, ale nelze v tuto chvíli říci, protože vše je ve stadiu návrhu. Více napoví až projektová dokumentace, která se v současnosti zpracovává (hotová by měla být ve 2. polovině tohoto roku). Ze stejného důvodu zatím není rozhodnuto ani o přesné trase. Možné je vybudování obou těchto tras. Prosíme tedy o trpělivost, průběžně vás budeme o vývoji informovat.

Milada

Ostrava, 8. obvod

Budu moci bez přestupu cestovat z Poruby do Hrabové jako dnes? Případně i rychleji než dnes?

Bohužel nepíšete odkud z Poruby a čím v současnosti jezdíte, jak dlouho Vám to trvá, kam přesně apod. Navíc v současné době je celý projekt výstavby nové tramvajové tratě v Porubě ve stadiu návrhu. Pro to jak a kudy konkrétně bude trať vedena, je rozhodující projektová dokumentace, která se v současnosti teprve zpracovává. Projektová dokumentace by měla být hotová ve druhé polovině tohoto roku. Až bude dokončena, seznámíme vás s ní. Teprve pak bude možné srovnávat dojezdové časy MHD.

Pavel Nováček

Ostrava-Poruba

Jsou nové tramvaje Stadler vybaveny ABS? Protože stávající mají šišatá kola, která za jízdy tlučou. Řidiči bezdůvodně používají pískování i na místech zastávek, kdy vědí, že budou muset zastavit. Nejedná se tedy o nouzové brzdění! A co písek rozvátý větrem po okolí?

U tramvají Stadler je požadováno zařízení zabraňující smyku i prokluzu tramvaje. Pískování tramvají je u moderních tramvají automatické a spouští se právě když dochází při brzdění k rozdílným otáčkám jednotlivých náprav, tak aby se zvýšila adheze a nedošlo ke smyku, a tím k vytvoření plošek na kolech, které jsou pak příčinou klepání a zvýšeného hluku. Z tohoto důvodu pořídil DPO nový podúrovňový soustruh, který umožňuje kvalitněji reprofilovat tramvajová kola. Tato technologie byla uvedena do provozu na přelomu loňského a letošního roku a je momentálně ve zkušebním provozu. Věříme, že se v krátké době podaří v této oblasti zlepšit stávající i nám známý horší stav tramvajových kol. DPO také postupně omladí vozový park díky nákupu nových tramvají (tak dojde k vyřazení starých tramvají, u nichž je riziko tvoření „plochých kol“ daleko vyšší, než je tomu u nových moderních vozidel).
Pokud jde o případný písek či nečistoty, pro jejich odstraňování z tramvajových kolejí bylo za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce pořízeno nové čisticí vozidlo, které umožňuje čistit prach a písek nejen z ploch, ale i z kolejových žlábků.

Alexander Wolf

Ostrava-Hrabůvka

A to, že budu mít tramvaj od oken 15 metrů, mi cenu taky zvýší? Garantujete mi, že když se cena bytu sníží nebo se stane neprodejný, tak mi vyrovnáte cenový rozdíl, tj. to, co tramvajemi ztratím?

Při výstavbě nové tramvajové tratě budou použity nejmodernější dostupné technologie, které s použitím tlumicích prvků (rohoží a bokovnic) intenzitu hluku a vibrací výrazně snižují. Také nové tramvaje vyprodukují méně hluku i vibrací než například článkový autobus. Dostupnost kvalitního dopravního spojení je jedním z hlavních kritérií, která určují cenu nemovitosti. Zkušenosti z jiných podobných projektů nás vedou k přesvědčení, že vybudováním tramvajové infrastruktury v dané oblasti se ceny nemovitostí zvyšují až o 5 %. . Samozřejmě na realitním trhu dochází neustále k vývoji a změnám cen, na které však má vliv mnohem více faktorů a vliv existence tramvajové tratě nelze konkrétně vyčíslit. Určitě se ale nemusíte bát, že by pak byl váš byt neprodejný, spíše naopak.

Marcela Hranická

Ostrava, 8. obvod

Nebylo by vhodnější, když už zvažujete existenci nové tramvajové tratě, vést novou linku od zastávky Dílny DP po ulici Průběžné a rovně potom na zastávku Opavská? Obyvatelé přilehlých ulic nemají přímé spojení ke Globusu a i na zastávku Dílny DP mají mnozí poměrně daleko.

Posouzení všech možných variant bylo součástí studie proveditelnosti s tím, že jako nejvhodnější byly k dalšímu dopracování určeny trasy, které jsou na těchto stránkách prezentovány jako Trasa 1 a Trasa 2. V tuto chvíli je vše ve stadiu návrhu. Kudy bude nakonec trať vedena a jak konkrétně bude vypadat, vyplyne z projektové dokumentace. Ta se v současnosti teprve zpracovává (vypracována by měla být ve druhé polovině tohoto roku). Až bude dokončena, veřejnost s ní bude seznámena. Teprve pak může dojít k relevantní diskusi o všech pro a proti (budete moci vyjádřit své názory, preference apod.) a může také padnout relevantní rozhodnutí. V tuto chvíli tedy není nic definitivní. Prosíme o trpělivost, na jakékoli závěry je zatím brzy. O vývoji projektu vás budeme informovat.

Lumír Dedek

Ostrava-Poruba

Někde jsem četl, že tramvaje mají navýšit kapacitu přepravy cestujících. MHD jezdím denně a od Duhy ke Globusu (oběma směry) jezdí i vámi zmíněné „nízkokapacitní“ autobusy poloprázdné. Je někde k dispozici statistika/studie kde se píše, že stávající autobusy nestačí?

Z provedených dopravních průzkumů vyplynuly počty přepravených cestujících odpovídající potřebě kapacitnějšího dopravního systému, v tomto případě konkrétně tramvajového. Výsledky průzkumů jsou dostupné v rámci studie proveditelnosti projektu Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava-Poruba a v rámci projektu mobilita-ostrava.cz. Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí (nová tramvajová trať spolu se souborem dalších opatření na tratích po celém městě by měla přispět k ekologizaci dopravy nejen v Porubě, ale i v Ostravě jako takové, měla by zvýšit přepravní komfort, bezpečnost cestujících, rychlost přepravy a obecně je nezbytná pro další rozvoj nejen Poruby, ale i celého města, a navíc za prostředky z EU). Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky (doporučuji prohlédnout si web. stránky mobilita-ostrava.cz a fajnova.cz/strategicky-plan). DPO má zjištěno, že zejména v posledních měsících začíná oproti předchozím letům stoupat počet cestujících MHD. Na těchto webových stránkách v dohledné době zveřejníme studii potřebnosti tramvají, kde bude vše rozebráno. Projekt nové tramvaje v Porubě je ale v tuto chvíli ve stadiu návrhu. Takže je nutné počkat na vyhotovení projektové dokumentace (2. polovina tohoto roku). Až bude vyhotovena projektová dokumentace - a v případě, že vše dopadne dobře a bude vybrána trasa tramvaje -, odborníci na dopravu pak prošetří i možnosti autobusových spojů v lokalitě a dojde k optimalizaci MHD (některé autobusy mohou být zrušeny, některé mohou změnit trasu a některé mohou zůstat zachovány). V tuto chvíli tedy není nic definitivní a je potřeba vyčkat na projektovou dokumentaci.

Lukáš Vitala

Ostrava-Poruba

Dobrý den, tramvajová trať znamená rozšiřování cest do bezprostřední blízkosti domů a hřišť, úbytku zelených ploch a kácení stromů. Proč stávající autobusy nenahradíte plně CNGbusy nebo elektrobusy, které stejně v budoucnu DPO hodlá zavést? Určitě to bude ekonomicky méně náročné.

Dojde ke kácení pouze těch stromů, které budou znemožňovat stavbu nových tratí. Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích, bude nutnost kácení velice malá. Namísto kácených dřevin budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek. Projekt nelze chápat jen jako výstavbu tratě do existujícího prostoru, ale jako příležitost přinést novou urbanistickou hodnotu do širšího okolí stavby. V současnosti si některé dřeviny v dotčených ulicích navzájem překážejí, jiné narušují inženýrské sítě a komunikace. V rámci budování tratě tedy dojde k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v současnosti. Navíc bude na vhodných místech ozeleněna i samotná tramvajová trať, což doplní množství zelených ploch v Porubě. Takže se nemusíte bát, že by zeleně v lokalitě ubylo.
Elektrobusy a CNG autobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd), navíc u nich ani nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají (v Ostravě se připravuje zavedení systému preference dopravy - tzv. řadiče, což ještě zrychlí přepravu tramvajemi). CNG autobusy využívají spalování fosilních paliv, produkují NOx a další škodliviny, takže nejsou tak ekologické jako tramvaje, jejich pořízení je finančně nákladnější (pokud projekt nové tramvajové trati v Porubě dostane zelenou, bude financován z prostředků EU). Musíme si také uvědomit, že existující páteřní síť veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. Nová tramvajová trať by byla v zájmu celého města, ne jen obyvatel Poruby a Pustkovce. Bude důležitá pro další rozvoj města, zvýší přepravní komfort (při přepravě do škol, do práce, ale zajistí i důstojnou přepravu seniorů a handicapovaných spoluobčanů), celkově přispějí ke zvýšení kvality života ve městě.
Celý projekt je v tuto chvíli ve stadiu návrhu. Teprve po vypracování projektové dokumentace budeme vědět, zda jsou navržené trasy reálně proveditelné. Prosíme proto o trpělivost.

Adéla Šenkyříková

Ostrava-Poruba

Také byste se rádi zeptali?